Skip to main content
Top

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Uitgave 6/2008

Inhoudsopgave (23 Artikelen)

Redactioneel

Het bedrijfsgeneeskundig dossier

B. Sorgdrager

Lezersforum

Commentaar op referaat

   

Aankondiging zesde TBV-Congres

Zesde TBV-Congres

   

Onderzoek

Uitkomst van WAO-bezwaarzaken voorspelbaar?

P. van Os-Bossagh, J. M. Mathey-Groeneveld, A. M. Bohnen, W. R. Van der Klooster-Bhaggoe, S. A. K. Bhaggoe, M. Maarsen, H. Nouri, C. Nieuwenhuizen, P. Gabeler, A. C. Drogendijk, W. C. J. Hop

Onderzoek

De vangnetpopulatie in de Ziektewet: kenmerken en risicofactoren voor langdurig verzuim

W. van der Hoek, K. Baal, E. van der Hoek, W. van der Lingen, A. Meij, J. Simons, E. Tolsma

Praktijkperikel

Het kan verkeren

André Weel

Column

Niet sexy

Jerry Spanjer

Interview

Met de vlam in de pijp

André Weel

Referaat

Blaaskanker bij asfaltwerkers

C. P. J. Everaert

Congresverslag

Bewijs en causaliteit

   

Agenda

Agenda

   

Berichten uit het NCVB

Onderwijs in beroepsziekten, de arts als opleider

Paul Smits