Skip to main content
Top

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Uitgave 5/2008

Inhoudsopgave (21 Artikelen)

Lezersforum

Protocol CVS in de praktijk

   

Onderzoek

Werkhervatting van zieke en niet-zieke werklozen

R. Steenbeek, K. Jettinghoff

Praktijkperikel

Kwaliteit

Bas Sorgdrager

Column

De big bang

Dolf Algra

Aankondiging zesde TBV-Congres

Zesde TBV-Congres

   

Voor de praktijk

Uit de kliniek: Capita selecta van diagnostiek en behandeling van RSI

M. H. W. Frings-Dresen, J. K. Sluiter

Voor de praktijk

Dilemma voor de verzekeringsarts: Behandelbaar of niet?

A. P. Nauta, N. P. M. W. Thewissen, D. Corstens

Referaat

Overgewicht, productiviteit en screening

D. J. van Putten

Referaat

Beroep en lymfomen

C. P. J. Everaert

Referaat

Vroeg erbij, beter meedoen

B. Sorgdrager

Berichten uit het NCVB

Tinnitus, een bijeffect van lawaaischade

Bas Sorgdrager

Agenda

Agenda