Skip to main content
Top

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Uitgave 5/2007

Inhoudsopgave (24 Artikelen)

Redactioneel

De Nederlandse jeugd is ziek!

J. J. M. Besseling

Onderzoek

Vragenlijst Ervaren Functioneren & Gezondheid (EFG): cliëntbeleving van functionele mogelijkheden

M. L. Verkuilen, J. M. H. Schellekens, H. P. G. Mulders, P. J . J. Bakker

Voor de praktijk

Uit de kliniek: Vroege Interventie: een landelijk netwerk voor arbeidsrevalidatie

M. F. Reneman, M. J. A. Edelaar, W. Jorritsma, F. H. W. Jungbauer

Voor de praktijk

Informatiebrieven voor de werknemer

A. P. Nauta, J. H. M. Manders

Aankondiging vijfde TBV-congres

Vijfde TBV-congres

   

Casus

Vitiligo, arbeidsgerelateerd of niet?

F. H. W. Jungbauer

Referaat

Preventie van handletsels

   

Praktijkperikel

Een vermoede beroepsziekte

   

Praktijkperikel

Overbodig?