Skip to main content
Top

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Uitgave 3/2011

Inhoudsopgave (26 Artikelen)

HOOFDREDACTIONEEL

Voorjaarsmoeheid

André Weel

REDACTIONEEL

Prudente medici door mediprudentie?

André Weel

LEZERSFORUM

Functionele inspanningstesten

Hans Dam

LEZERSFORUM

Repliek op de reactie van Ben Ackermans

Pascal Willems

LEZERSFORUM

Een klein commentaar

Peter Schoorl

LEZERSFORUM

Repliek op reactie Peter Schoorl

Ron Gerritsen

LEZERSFORUM

Zeven vragen

Ria Bleeker

ONDERZOEK

Over re-integratie: ervaringen van professionals en Marokkaanse en Turkse werknemers

J.W. van der Meide, M.H.W. Frings-Dresen, J.K. Sluiter

COLUMN

Imago

Jerry Spanjer

VOOR DE PRAKTIJK

Het chronischevermoeidheidssyndroom: diagnostiek en behandelingsmogelijkheden

G. Bleijenberg, J.W.J. van der Gulden, H. Knoop

VOOR DE PRAKTIJK

Het chronischevermoeidheidssyndroom: aandacht voor werk en werkhervatting

G. Bleijenberg, J.W.J. van der Gulden, H. Knoop

CONGRESVERSLAG

Verzekeringsgeneeskundige dagen 2010

Jan Besseling

BERICHTEN UIT HET NCVB

Beroepsziekten door slechthorendheid?

BOEKBESPREKING

Triomf en tragiek.

Gert van der Laan

TBV IN OUTLINE

TBV IN OUTLINE

André Weel

VERENIGINGSNIEUWS

NVAB

Jacqueline Gerritsen

Verenigingsnieuws NVVG

Verenigingsnieuws NVVG

Linda ten Hove