Skip to main content
Top

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Uitgave 3/2006

Inhoudsopgave (28 Artikelen)

Redactioneel

BRAVO voor de bedrijfsarts!

C. P. J. Everaert

Voorwoord

Naar een BRAVO-beleid door bedrijfsartsen

B. Sorgdrager, K. van Vliet, W. van Mechelen

Praktijkperikel

Onder de pet

Ingeborg van den Bold

Inleiding

Verandering naar gezond gedrag, hoe doen we dat?

K. I. Proper, W. van Mechelen

Onderzoek

De effectiviteit van interventies ter stimulering van bewegen

K. I. Proper, B. Bergstra, I. Bakker, W. van Mechelen

Column

Onmondige professionals?

Romke van der Veen

Voor de praktijk

Is er behoefte aan klinische arbeidsgeneeskunde in Nederland?

W. P. Piebenga, F. J. H. van Dijk, M. H. W. Frings-Dresen

Congresverslag

Symposium GAV-NVVG succes

   

Referaat

Ziekte van Dupuytren

   

Boekbespreking

Psychische problemen en werk.

   

Boekbespreking

Burn-out