Skip to main content
Top

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Uitgave 2/2017

Inhoudsopgave (16 Artikelen)

Hoofdredactioneel

Wetenschappelijke kwaliteit onder de loep

Wim Otto

Zeepkist

De halve waarheid

André Weel

Voor de praktijk

Ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid in België

Lode Godderis, Godewina Mylle, Marc Dubois

Onderzoek

Is langdurig ziekteverzuim voorspelbaar en meetbaar?

Kaat Goorts, Christiane Duchesnes, Sofie Vandenbroeck, Dorina Rusu, Marc Du Bois, Philippe Mairiaux, Lode Godderis

Column

Na vijven

André Weel

Voor de praktijk

Van bijziend naar brede blik met de verBeterAnalyse

Jan Sije Huismans, Rik Bijl, Anneke Borgonjen

Voor de praktijk

Hulpmiddel bij het spreekuur

Adrie Wiechers

Voor u gelezen

Richtlijn Chronisch Zieken en Werk

Bas Sorgdrager

Congresverslag

A(n)ios-congres: werken met kanker vraagt communiceren en maatwerk

Judith van Droffelaar, Kevin De Decker

Congresverslag

Digitalisering en de verzekeringsgeneeskunde

Birgit Donker-Cools

Boekbespreking

Beroepsziekten in cijfers 2016

Cees Everaert

Beroepsziekten

Twee richtlijnen voor registratie: Q-koorts en lymeziekte

Jaap Maas, Bas Sorgdrager