Skip to main content
Top

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Uitgave 2/2010

Inhoudsopgave (21 Artikelen)

HOOFDREDACTIONEEL

Laat u zich decase van het brood eten?

André Weel

REDACTIONEEL

Who is afraid of the case manager?

Leo Elders, Frank Jungbauer

ONDERZOEK

Wajongers aan het werk: welke factoren kunnen van belang zijn voor arbeidsparticipatie van jonggehandicapten?

Thea J. Achterberg, Anja Holwerda, Eefje Verhoof, Haije Wind, Sandra Brouwer, Heleen Maurice-Stam, Johan W. Groothoff, Monique H.W. Frings-Dresen, Jac J.L. van der Klink

COLUMN

Zie FML

Simon Knepper

COMMENTAAR RICHTLIJN

Normale schildklierfunctie anno 2009

Lies van ’t Riet

VOOR U GELEZEN

Verbindend onderzoek

Niki Pappas

CONGRESVERSLAG

Psychotrauma en arbeidsverzuim

André Weel

CONGRESVERSLAG

3e Muntendamsymposium

Ingrid Snels

CONGRESVERSLAG

7e TBV-congres Herstelgedrag

Rulanda van Kruysbergen, Bas Sorgdrager

BERICHTEN UIT HET NCVB

Posttraumatische stressstoornis als beroepsziekte?

Karen Nieuwenhuijsen

TBV IN OUTLINE

Tbv in Outline

AGENDA

AGENDA

VERENIGINGSNIEUWS

NVAB

VERENIGINGSNIEUWS

NVVG