Skip to main content
Top

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

Uitgave 10/2020

Inhoudsopgave (16 Artikelen)

column

Het begint met vergeten…

André Weel

voor de praktijk

Niet-aangeboren hersenletsel en werk

Judith van Velzen, George Beusmans, Coen van Bennekom

voor de praktijk

Onzichtbare beperkingen in beeld?

Elza Muller, Jan Hoving, Birgit Donker-Cools

voor de praktijk

Wie is er bang voor werknemers met NAH?

Pim Christiaans

voor de praktijk

Van subjectieve cognitieve klachten naar geobjectiveerd cognitief functioneren

Fabienne van Vliet, Gert Geurtsen

voor de praktijk

Cognitieve achteruitgang door hersenletsel en veroudering

Henk Lindeman, Joukje van der Naalt

voor de praktijk

Dementie op jonge leeftijd: epidemiologie en oorzaken

Jan de Graaf, Anna Postma, Christian Bakker

voor de praktijk

Dementie op jonge leeftijd en werk

Jan de Graaf, Anna Postma, Christian Bakker

voor de praktijk

Handvatten om persoonlijk functioneren in kaart te brengen

Arend Hamming, Teus Brand

voor de praktijk

Een uitdagend vraagstuk voor de bedrijfsarts

Herman Bartstra, Willem Pieter Piebenga

van de verenigingen

NVAB

Gijsbert van Lomwel

van de verenigingen

NVVG

Hans de Brouwer