Skip to main content
main-content
Top

wo | Tijdschrift

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 1/2017

Uitgave 1/2017

Inhoudsopgave ( 19 Artikelen )

01-01-2017 | Hoofdredactioneel | Uitgave 1/2017

Frisse start

Wim Otto

01-01-2017 | Zeepkist | Uitgave 1/2017

De bedrijfsartsadviseur verstrengelt de góede belangen

Ton van Oostrum

01-01-2017 | Onderzoek | Uitgave 1/2017

Cochrane Insurance Medicine (CIM): bekendheid en interesse onder verzekeringsartsen

Jan Hoving, Bert Cornelius, Wout de Boer, Rob Kok, Sandra Brouwer, Frederieke Schaafsma

01-01-2017 | Column | Uitgave 1/2017

Verbinden

Simon Knepper

01-01-2017 | Onderzoek in het kort | Uitgave 1/2017

Evaluatie van de FINDRISC-risicotest in een arbeidsgeneeskundige setting

Dr. Lieve Vandersmissen, Prof. dr. Lode Godderis

01-01-2017 | voor de praktijk | Uitgave 1/2017

Bedrijfsarts: hoe draag je bij aan een gezonde organisatie?

Good practices (8)
Pieter Rodenburg

01-01-2017 | Voor de praktijk | Uitgave 1/2017

Wanneer kan gebrekkige taalvaardigheid leiden tot beperkingen en/of ongeschiktheid voor geduide functies?

Fons Elemans, Heike Jansen

01-01-2017 | Voor de praktijk | Uitgave 1/2017

Er terug-zijn3

Een methodiek voor begeleiding van werkhervatting na langdurige afwezigheid
Marthe Verjans, Dr. Charlotte Lambreghts, Godewina Mylle, Elisabeth De De Baere, Prof. dr. Lode Godderis

01-01-2017 | Referaat | Uitgave 1/2017

Professionele en persoonlijke gevolgen van patiëntveiligheidsincidenten voor zorgverleners

Increased risk of burnout for physicians and nurses involved in a patient safety incident
Karolien van Nunen

01-01-2017 | Referaat | Uitgave 1/2017

Meer bewegen en minder zitten voor kantoorpopulaties, een review

Interventions to reduce sedentary behavior and increase physical activity during productive work; a systematic review
Cees Everaert

01-01-2017 | Proefschriftbespreking | Uitgave 1/2017

Return to work in breast cancer patients: development of an occupational therapy intervention to bridge the gap between health care and work

Katrien Mortelmans

01-01-2017 | Congresverslag | Uitgave 1/2017

Work Disability Prevention & Integration Conference (WDPI)

Katrien Mortelmans

01-01-2017 | Commentaar | Uitgave 1/2017

Sociale arbeidsongeschiktheidsverzekering medio 2016

Kanttekeningen bij UWV-kennisverslagen eerste helft 2016
Simon Knepper

01-01-2017 | Referaat | Uitgave 1/2017

Effectieve interventies voor werkhervatting na niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Effective return-to-work interventions after acquired brain injury: A systematic review
André Weel

01-01-2017 | Referaat | Uitgave 1/2017

Worden werknemers zonder een vast contract vaker het slachtoffer van een arbeidsongeval?

Work accident victims: a comparison between non-standard and standard workers in Belgium
Karolien van Nunen

01-01-2017 | Referaat | Uitgave 1/2017

De ontwikkeling van beroepsziekten in de bouw in de periode 2010-2014

Incidence rates of occupational diseases in the Dutch construction sector, 2010-2014
Cees Everaert

01-01-2017 | Interview | Uitgave 1/2017

Gert Lindenger: ‘In some cases return to work is the treatment’

Rolf Blijleven, Charles Lemmers, Wim Otto

01-01-2017 | Beroepsziekten | Uitgave 1/2017

Problemen in de hand gewerkt?

Otto Pellegrom

01-01-2017 | Uitgave 1/2017

Van de verenigingen

Bohn Stafleu van Loghum

Recente publicaties