Skip to main content
main-content
Top

21-01-2014 | Nieuws

De tandheelkundige praktijk als infectiebron

Bacteriën en virussen voelen zich in de behandelunit van de tandartspraktijk als een vis in het water en verspreiden zich graag via de aerosol, die wordt voortgebracht door de spraykoeling van roterende instrumenten. Het aantal bacteriën per milliliter drinkwater mag niet meer bedragen dan 200 per milliliter, maar na het weekend kan het koelwater in de behandelunit van de tandartspraktijk wel 500.000 ziektekiemen per milliliter bedragen.

Geopend Petrischaaltje met kweek op broedplaat van kraanwater

 

 Geopend Petrischaaltje met kweek op broedplaat van koelwater uit de behandelunit

Ook door (in)direct contact met besmette oppervlakken of via vies instrumentarium kunnen ziekten op vrij eenvoudige wijze op het behandelend team of patiënten worden overgedragen. Het zijn bovendien vaak de meest besmettelijke ziekten die via het speeksel (de zogenoemde superinfectieverspreider), inademing of het bloed doorgegeven worden.

Vooral de veteranenziekte, hepatitis B, soa's en herpesinfecties worden in de tandartspraktijk het meest gevreesd. Ook de bof, mazelen, tbc, rode hond, waterpokken en andere besmettelijke ziekten kunnen in de tandartspraktijk opgelopen of verspreid worden, als de hygiëne te wensen overlaat. Niet voor niets werd in 2007 de Wet Infectiepreventie (WIP) in het leven geroepen om tandartspraktijken te verplichten zich aan een strict hygiëneprotocol te houden.   

Sommige ziektes kunnen namelijk levensbedreigend zijn; des te opmerkelijker dat een aantal praktijken enige tijd geleden door de Inspectie van de Gezondheidszorg gedwongen werd hun deur te sluiten, wegens gebrek aan hygiëne!

Protocollen

Hygiëneprotocollen moeten kennelijk steeds opnieuw ter harte worden genomen, routine en gemakzucht liggen al gauw op de loer, het schoonvegen met een dubieus lapje komt nog steeds voor. Steeds opnieuw moet het hygiëneprotocol gecheckt worden en dubbel gechekt worden om besmettingsrisico's uit te sluiten. Steeds opnieuw moet van overheidswege gecontroleerd worden of tandartsen zich wel aan de regels houden om gevaarlijke besmettingen tot een minimum te beperken en/of epidemieën te voorkomen.

Het behandelend team moet elkaar ook aanspreken op (onzorgvuldig) hygiënisch gedrag. Zowel de patiënt (drager van een besmettelijk virus) als het behandelend team hebben de verantwoordelijkheid zich uit te spreken indien een mogelijk besmettingsgevaar dreigt. Met name in de besmettingsgevoelige tandheelkundige praktijk moet kennis van besmettingsrisico´s bijgehouden worden en preventiemaatregelen steeds opnieuw bestudeerd en uitgevoerd worden.

Lees ook: Infectiepreventie van A tot Z van D.M. Voet, is gericht op de praktijk en biedt de stof helder en overzichtelijk aan. Begrippen en praktijksituaties zijn gemakkelijk te herkennen en snel op te zoeken. Verplichte kost voor elke zichzelf respecterende, hygiënisch verantwoorde praktijk.

Auteur(s): Marijke Simons

Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met een online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, tijdschriften en online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.