Skip to main content
main-content
Top

18-09-2017 | Tandheelkunde | Nieuws

Vanaf 2018 verplichte nascholing voor alle tandartsen

Auteur:
Marijke Simons

Nascholing gaat volgend jaar voor alle tandartsen voorwaarde voor herregistratie worden; het ministerie van VWS werkt aan een wetsvoorstel hierover.


Kwaliteit mondzorg

Hoewel er nog geen consensus is over de concrete invulling van die nascholing, zijn ook de beroepsgroepen voorstander van wettelijke verplichting tot nascholing voor de tandarts algemeen practicus (verplichting tot nascholing geldt al wel voor de tandheelkundige specialismen). Dit alles is een voortvloeisel uit een al in 2013 opgesteld rapport door adviseurs Paul Rijksen en Dirk Bittermann in opdracht van (toen nog) NMT en NVT. Om de kwaliteit van mondzorg te waarborgen werd daarin geadviseerd nascholing te ontdoen van de sfeer van vrijblijvendheid. 

Wet BIG

Het wetsvoorstel houdt een wijziging in van de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). Het is hierbij niet meer de vraag of, maar wanneer dit voorstel wordt aangenomen, hetzij door het demissionaire of nieuwe kabinet. 

Wel rest de vraag of het KRT (Kwaliteitsregister Tandartsen) of KiM (Kennisinstituut Mondzorg) de accreditatie en/of registratie gaat regelen. Het lijkt voor de hand te liggen dat de herregistratienorm die voor specialismen geldt als leidraad genomen gaat worden. Dat zou 180 uur aan deskundigheidsbevordering, verdeeld over minimaal 4 competentiegebieden betekenen. 

Verdeelde opvattingen

KNMT-voorzitter Wolter Brands wil de herregistratienormen, zoals  die nu door het KRT gehanteerd worden, wel behouden, vooral waar het de brede oriëntatie op meerdere (CanMed) competentiegebieden betreft, maar hij zou het aantal verplichte uren willen verminderen om de invoering soepel te laten verlopen. Brands vindt deskundigheidsbevordering belangrijker dan verplichting tot visitatie en patiënten enquêtes. 

Een tandarts zou zich door deskundigheidsbevordering immers extra kunnen profileren. Deze visie wordt onderschreven door FTWV-voorzitter Rob Burgersdijk, die vindt dat in de nascholing de nieuwste ontwikkelingen op alle deelgebieden van de tandheelkunde aan bod moeten komen. Hij ontwikkelde daartoe zelf een alumni-programma in Nijmegen. In dit basisprogramma gaat het over 5 jaar, 120 uur bij- en nascholing, verdeeld over 6 disciplines, een programma dat niet alleen de algemeen practicus, maar ook de gedifferentieerde tandarts betreft.

ANT-voorzitter Vaartjes is het echter niet eens met het idee dat gedifferentieerde tandartsen steeds weer tot het niveau van de pas afgestudeerde bijgeschoold moeten worden. Een tandarts-implantoloog heeft immers geen behoefte aan een cursus kindertandheelkunde stelt hij. De ANT vreest monopolisme.
Deze beroepsvereniging is voorstander van niet-geaccrediteerde nascholing, zoals online nascholing of kleine cursussen, bijvoorbeeld een studieavond over een nieuwe techniek.

De concrete invulling van nascholing behoeft dus nog nader overleg, maar over de noodzaak van nascholing zijn alle betrokkenen het eens: in 2018 moeten alle tandartsen aan de bak.

Bron: Dental Tribune

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

30-08-2014 | Tandheelkunde | Nieuws

Digitale oplossing in de dagelijkse praktijk

Het is druk in de praktijk. Uw patiënten zijn tevreden en u heeft een fijne groep collega’s waarmee u kunt sparren en ervaringen uitwisselt. Niets te klagen. Toch blijkt dat het lezen van vakliteratuu ...


Blijf eenvoudig up-to-date met BSL Tandarts Totaal: vakinformatie en geaccrediteerde online nascholing in één abonnement: BSL Tandarts Totaal

Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met een online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, tijdschriften en online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Beeldrechten