Skip to main content
Top

07-06-2016 | Tandheelkunde | Nieuws

Tandarts vreest gaatjesvullende mondhygiënist

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Minister Schippers is van plan de BIG-wet te verruimen, zodat mondhygiënisten voor extra werkzaamheden niet langer toestemming van een tandarts nodig hebben.  Het gaat dan ondermeer om het vullen van primaire cariës. Zo bericht Trouw vandaag.

Mondzorg complexer of beter?

Vandaag wordt een brandbrief verstuurd aan Schippers waarin de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) de minister waarschuwt dat de mondzorg steeds complexer wordt. Het risico op dubbele behandelingen, hogere zorgkosten en onduidelijkheid voor de patiënt die niet weet waar hij met wat precies  terechtkan.

De ANT vreest dat er ook bij 'eenvoudige' ingrepen complicaties kunnen optreden. Bij een zelfstandige mondygiënist is er bijvoorbeeld geen tandarts in de buurt om tijdig te helpen voordat de verdoving is uitgewerkt.

De preventieve taak is de belangrijkste taak van mondhygiënisten. De ANT denkt dat mondhygiënisten zich minder zullen gaan richten op deze taak. Ook moet het duidelijk zijn wie eindverantwoordelijk is en daarin wordt de tandarts als meest aangewezen persoon gezien.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) is de vrees van tandartsen ingegeven door angst voor de eigen positie of ontwetendheid. De preventieve taak blijft het werk van de mondhygiënist.

Bron: Trouw 7/6/2016

Gerelateerd

Aanbevolen

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Tandartsen over de verdeling van mondzorgtaken tussen mondhygiënist en tandarts

In dit hoofdstuk geven tandartsen hun mening over de expertise van mondhygiënisten en de verdeling van mondzorgtaken tussen mondhygiënist en tandarts. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de waardering van tandartsen voor het beroep mondhygiënist (par.

Aanbevolen

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Mondhygiënisten over de verdeling van mondzorgtaken tussen mondhygiënist en tandarts

Mondhygiënisten geven in par. 4.1 van dit hoofdstuk hun visie op de eigen expertise op parodontaal gebied. In par. 4.2 gaan ze in drie subparagrafen in op de verdeling van mondzorgtaken tussen mondhygiënist en tandarts. Mondhygiënisten geve

Aanbevolen

2008 | wo | Boek

Samenwerken in de mondzorg

Al geruime tijd is het beleid van de overheid erop gericht de samenwerking in de zorg te bevorderen. Dit beleid heeft zijn vruchten afgeworpen: inmiddels zijn rond de 2000 praktijken (40% van de Nederlandse praktijken) aan te merken als samenwerkings

Aanbevolen

2014 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Interprofessionele samenwerking tussen tandarts en mondhygiënist in de mondzorgpraktijk

De internationale belangstelling voor interprofessionele samenwerking is groot. Vanuit wetenschappelijk onderzoek zijn er aanwijzingen dat interprofessionele samenwerking te verkiezen is boven de meer conventionele multiprofessionele manier van samen

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL Tandarts Totaal houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met dit abonnement krijgt u tijdschrift TandartsPraktijk in de bus, heeft u toegang tot een groot aantal tandheelkundige boeken en geaccrediteerde nascholing, waaronder de TP Kennistoetsen. Alles in uw eigen tijd en wanneer het u het beste uitkomt. Op BSL Tandarts Totaal vindt u betrouwbare en actuele vakinformatie om u nóg beter te maken in uw vak.