Skip to main content
main-content
Top

28-03-2017 | Tandheelkunde | Nieuws

Screening volksziekte in tandartspraktijk

Auteur:
Marijke Simons

De tandarts als poortwachter. Symptomen die zich in de mond voordoen, kunnen voorbodes zijn van (ernstige) lichamelijke ziektes. Zo worden patiënten met plaveiselcarcinomen in de mond door de tandarts doorverwezen voor nader (kanker)onderzoek. Recent promotieonderzoek wijst op een nieuwe belangrijke rol die de tandarts kan spelen, namelijk bij het opsporen van diabetes in een verborgen, cq. beginstadium.


De Bermuda triangle

Een slechte conditie van het tandvlees kan een signaal zijn voor een lichamelijke ziekte. Zo kan parodontitis wijzen op diabetes mellitis. Het is bekend dat mensen met diabetes sneller parodontitis kunnen krijgen, evenals het feit dat parodontitis de insulinehuishouding kan verstoren, waardoor  diabetes type 2 kan ontstaan.

Zou de tandarts dan wellicht ook diabetes in een prestadium kunnen signaleren aan de hand van parodontitis? Dat was de vraag, naar aanleiding waarvan Wijnand Teeuw zijn onderzoek startte en waarop hij onlangs promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam met het proefschrift ‘Periodontitis, Diabetes mellitus, Cardiovascular disease: a Bermuda Triangle.’

Wereldwijd gezondheidsprobleem

Diabetes is een groeiend gezondheidsprobleem, het aantal diabetespatiënten neemt wereldwijd schrikbarend toe. Probleem bij de diagnosestelling is dat er zich geen klachten voordoen in het beginstadium. Veel mensen (ongeveer een derde van de mensen met diabetes mellitis!) zijn zich niet bewust van het feit dat zij de ziekte onder de leden hebben. Diabetes wordt vaak pas na jaren, na onherstelbare schade aan bloedvaten en organen, vastgesteld. Vandaar het belang van eerdere diagnose. Teeuw: ‘Omdat parodontitis een van de complicaties is van diabetes, zou de aanwezigheid ervan kunnen fungeren als een vroege aanwijzing. Ik heb daarom onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van niet-gediagnosticeerde diabetes millitis onder parodontitispatiënten.’

Vingerprik

De onderzoeksgroep van Teeuw bestond uit 313 patiënten van het ACTA, die werden verdeeld in drie groepen: 78 met ernstige, 126 met geringe tot matige en109 zonder parodontitis. Bij alle deelnemers werd met behulp van een vingerprik bloed afgenomen en een diabetestest (op geglycosyleerd hemoglobine – HbA1c-) uitgevoerd. Maar liefst 13 van de mensen met ernstige parodontitis waren zich niet bewust van het feit dat zij aan diabetes leden. Uiteraard kregen deze mensen een doorverwijzing naar de huisarts. 

Op basis van deze onderzoeksgegevens concludeert Teeuw dat de tandartspraktijk een goede plek kan zijn voor screening op deze volksziekte.

Bron: alumni.uva.nl, nrc.next

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

28-10-2016 | Tandheelkunde | Web-TV

Diabetes in de tandartspraktijk

Behandeling van diabetes mellitus is noodzakelijk om op lange termijn de kans op ernstige complicaties met irreversibele orgaanschade te verkleinen.


Aanbevolen

01-03-2017 | Feedback post | Uitgave 2/2017

kritische vragen rond de emrrh

In de loop der tijd ontving ik vele vragen over de medische anamnese (EMRRH) en de daarin opgenomen medicatielijst. Soms viel de behandelaar op dat er iets niet klopte tussen de ingevulde vragenlijst en de opgegeven medicatie. Ook vragen naar het …


Aanbevolen

2012 | OriginalPaper | Hoofdstuk

15 Diabetes mellitus

Diabetes mellitus is een zeer frequent voorkomende aandoening. Bij patiënten met diabetes kunnen orale infecties het glucosemetabolisme verstoren, en zo leiden tot een ontregeling van de diabetes. Het omgekeerde geldt ook: bij ontregelde diabetes nee


Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met een online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, tijdschriften en online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.

Beeldrechten