Skip to main content
Top

28-09-2016 | Tandheelkunde | Nieuws

Prof. dr. Fred Rozema benoemd tot hoogleraar Orale Geneeskunde

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Prof. dr. Fred Rozema (1958) is benoemd tot hoogleraar Orale Geneeskunde aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) van de Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens werkzaam in het AMC. Zo meldt het ACTA op 1 september jl.

De wisselwerking tussen de tandheelkunde en de geneeskunde is groot. Het is daarom belangrijk dat er een goede samenwerking en kennisdeling bestaat tussen zorgprofessionals.

In zijn onderwijs en onderzoek verbindt Fred Rozema algemeen medisch en specifiek tandheelkundig handelen aan elkaar. Hij bestudeert hiertoe onder meer de relatie tussen het microbioom/proteoom en slijmvliesreacties in de mondholte als gevolg van stamceltransplantatie. In het onderwijs komt de nadruk te liggen op Algemene ziekteleer, de manifestaties daarvan in de mondholte en het veilig behandelen van medisch gecompromitteerde patiënten.

Rozema werkt sinds 1995 als MKA-chirurg in het HagaZiekenhuis (voorheen Juliana Kinderziekenhuis/Rode Kruis/Leyenburg Ziekenhuis). Daarnaast is hij sinds 2012 bijzonder hoogleraar Medisch Tandheelkundige Interactie (MTI) bij ACTA en werkzaam bij de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) van het AMC. Rozema bekleedt verschillende bestuurlijke en adviesfuncties. Zo is hij lid van de richtlijncommissie Antibioticagebruik bij tandheelkundige ingrepen, voorzitter van de Ethische Commissie Tandheelkunde van ACTA en voorzitter van het Consilium Chirurgicum Oris (NVMKA). Ook is hij voorzitter van het KNMT Fonds Mondgezondheid, een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (de beroepsorganisatie van tandartsen, MKA-chirurgen en orthodontisten) met als doel het bevorderen van de bewustwording en het vergroten van de kennis over de relatie tussen mondgezondheid en algehele gezondheid.

Bron: www.acta.nl

Gerelateerd

Aanbevolen

21-06-2016 | Tandheelkunde | Nieuws

Tandartsen en orthopeden eens over antibiotica

Patiënten die een gewrichtsprothese hebben en een mond- of tandheelkundige ingreep ondergaan, hoeven geen antibiotische profylaxe te krijgen om een infectie aan de prothese te voorkomen. Dit is de bel ...

Aanbevolen

01-06-2016 | Feedback post

Nieuwe richtlijn kunstgewrichten

De afgelopen jaren zijn mij bij herhaling vragen gesteld over de behandeling van patiënten met kunstgewrichten. Een enkele wil ik memoreren omdat de vragen een probleem aan de orde stellen dat zal blijven terugkeren, ondanks de nieuwe, op brede …

Aanbevolen

01-05-2016 | Feedback post

Een blijvend dilemma

Twee vragen in twee opeenvolgende dagen!

Aanbevolen

2016 | wo | Boek

Antibiotica en infecties

Antibiotica in de tandheelkundige praktijk

Het duel tussen antimicrobiële middelen en micro-organismen is er één dat al jaren de wetenschap bezighoudt. Hierover werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw nog gezegd dat: 'in 2000 er geen infectieziekten meer zijn'. 

Aanbevolen
Web-tv Bijwerkingen van medicamenten in de mondzorgpraktijk

22-12-2015 | Web-TV on demand

Bijwerkingen van geneesmiddelen in de mondzorgpraktijk

Aan de hand van diverse casus behandelen de sprekers een associatie van een bijwerking in samenhang met een aantal geneesmiddelen waar de tandarts vaak mee te maken krijgt in zijn praktijk. Daarbij komen de diverse pijlers van een gestructureerde manier (causaliteitsmethode) aan bod, waarbij het inzichtelijker wordt voor de tandarts of er werkelijk sprake is van een bijwerking.

Aanbevolen

2015 | wo | Boek

Mond- en kaakziekten

een atlas voor de dagelijkse praktijk

Aandoeningen in en rond de mond komen onder meer voor op het mondslijmvlies, de speekselklieren, in het kaakbot, op de tong, het gehemelte en de lippen. Door deze verscheidenheid vormen deze periorale aandoeningen het werkterrein van zowel tandart

Aanbevolen

2014 | tandartsassistent | Boek

Patiënteninformatie Mond- en Kaakziekten

Aandoeningen in en rond de mond komen onder meer voor op het mondslijmvlies, de speekselklieren, in het kaakbot, op de tong, het gehemelte en de lippen. Door deze verscheidenheid vormen deze aandoeningen het werkterrein van zowel tandartsen, huisartsen, mondhygiënisten als specialisten. 


share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail