Skip to main content
Top

29-01-2018 | Tandheelkunde | Nieuws

Politiek gaatjes boren in 2018 | Dossier

Auteur: Marijke Simons

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Het nieuwe jaar is niet onopgemerkt van start gegaan. In januari 2018 werd zowel een vuurtje buiten als binnen opgestookt. In deze warmste maand ooit raakten ook tandheelkundige gemoederen verhit door opzienbarende plannen die niet in alle praktijken in goede aarde bleken te vallen.


Experiment

Een nieuw jaar, een nieuw geluid. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) gooide de knuppel in het hoenderhok door aan te kondigen dat mondhygiënisten vanaf 2020 zelfstandig kleine gaatjes mogen boren, verdoven en röntgenfoto’s mogen maken. Bruins gaf hiermee een vervolg aan een door ex-minister Schippers geïnitieerd plan voor taakherschikking, omdat er al jaren te weinig tandartsen zijn, terwijl de vraag naar tandheelkundige hulp - mede door het toenemende aantal ouderen dat hun eigen gebit behoudt – toeneemt. Door mondhygiënisten, die een nieuwe, zwaardere opleiding hebben gevolgd, op eigen gezag (onder eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid) maximaal vijf jaar lang gaatjes te laten boren, verdoven en foto’s te laten maken, hoopt VWS aan de toenemende vraag tegemoet te kunnen komen.

Op die manier zouden tandartsen zich kunnen richten op de moeilijker behandelingen. Indien de proef slaagt, wordt de nieuwe bevoegdheid mogelijk definitief. De reacties van de betreffende brancheverenigingen zijn verdeeld.

Efficiëntie

Manon van Splunter, voorzitter van de branchevereniging voor mondhygiënisten, NVM, is verheugd over het genomen besluit.

Zij opperde een jaar geleden al in ‘dental INFO’ dat de mondhygiënist meer bevoegdheden zouden moeten krijgen, ‘om de doelmatigheid en efficiëntie in de mondzorg te verbeteren’. Een en ander in overleg en samenwerking met de tandarts. Volgens haar gaat het om eenvoudige tandheelkundige handelingen die als een logisch onderdeel van de preventieve handelingen zelfstandig door de mondhygiënist verricht kunnen worden.

Schadelijk

Hoewel het in eerste instantie om een proef gaat en de discussie over taakherschikking al geruime tijd speelt, logen de reacties van de tandartsen er niet om.

KNMT-voorzitter Wolter Brands noemde het besluit ‘buitengewoon onverstandig en schadelijk voor de zorg aan de patiënt’. Volgens Brands is het besluit volstrekt onbegrijpelijk en niet onderbouwd. Patiënten zouden het niet willen, mondhygiënisten zouden de vaardigheid ontberen en de zorg zou er duurder van worden. Het besluit van de minister zou volgens hem tot nog meer verwarring leiden over wie er wat doet in de mondzorg.

Ook de ANT noemt de plannen ondoordacht en onbezonnen. De echte problemen liggen volgens hen in het door de gezondheidszorg zelf gecreëerde tekort aan tandartsen. Zij noemen ‘het experiment van de borende mondhygiënist’ een tandheelkundige ontwikkeling waar niemand op zit te wachten: ‘Met een pleister op een botbreuk probeert VWS falend beleid op te lossen’.

Schooltandarts?

En dan was er ook nog het voorstel van Ron Meijer, voorzitter van de SP, die los van de problematiek van het geringe aantal tandartsen leek te pleiten voor herinvoering van de schooltandarts. Dit omdat gebleken is dat maar liefst 34% van de kinderen uit Heerlen geen tandarts bezoekt.

Volgens hem is dit te wijten aan de sociaal-economische situatie waarin veel Heerlense gezinnen zich bevinden. Indien de ouders uit geldgebrek niet naar de tandarts gaan, gaan de kinderen ook niet, omdat men vaak niet weet dat kinderen voor tandheelkundige hulp verzekerd zijn. Hij zegt met zijn voorstel niet terug te willen naar 50 jaar geleden ‘met horror scenario’s in een bus’, maar vindt dat scholen en gemeenten de taak/verplichting zouden moeten hebben om voorlichting en hulp te bieden omtrent regelmatig tandartsbezoek. 

Bronnen: NOS.nl, NPO1, dentalinfo.nl

Dossier 


Aanbevolen
New Content Item (3)

01-02-2018 | Tandheelkunde | Nieuws

Tandartspraktijken staken opleiden van ‘borende mondhygiënist'

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) roept 9.000 tandartsen op om voorlopig geen medewerking te geven aan stages van mondhygiënisten, gericht op het leren boren van gaatjes. De oproep is een reactie op de plannen van minister Bruno Bruins om mondhygiënisten de zelfstandige bevoegdheid te geven om te verdoven, röntgenfoto’s te maken en gaatjes (primaire cariës) te vullen. share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail