Skip to main content
main-content

05-07-2016 | Tandheelkunde | Nieuws

Plan van aanpak mondzorg kwetsbare ouderen naar Tweede Kamer

Er moet meer aandacht besteed worden aan mondzorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen. Minister Schippers heeft partijen in de mondzorg gevraagd om met een gezamenlijk plan van aanpak te komen. Schippers heeft dit plan donderdag 30 juni 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit plan vormt een aanvulling op het eerder gestarte alliantie voor mondzorg bij ouderen in verpleeghuizen.

Betrokken partijen starten vijf initiatieven

1. Er wordt systematisch onderzocht welke belemmeringen ouderen ervaren voor een goede mondgezondheid. Vervolgens wordt gekeken hoe deze weggenomen kunnen worden. Dat kan ook gelden voor financiële belemmeringen.
2. Een speciale praktijkwijzer met advies over het ‘senior proof’ maken van mondzorgpraktijken wordt mondzorg-breed geïmplementeerd.
3. Het onderwerp mondzorg wordt geagendeerd bij alle relevante opleidingen in de eerste lijn met als doel opname van mondzorg in die opleidingen.
4. De samenwerking met huisartsen, verpleegkundigen, verzorgenden en apothekers wordt versterkt, onder andere door een multidisciplinaire richtlijn op te stellen.
5. De partijen starten een nationale bewustwordingscampagne.

Het ‘Programma Mondzorg voor kwetsbare ouderen’ is een gezamenlijk initiatief van:

  • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
  • Consumentenbond (CB)
  • Koninklijke Nederlands Maatschappij tot bevordering ter Tandheelkunde (KNMT)
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Nederlandse Vereniging van Instellingen voor Jeugdtandverzorging (NVIJ)
  • Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten (NVM)
  • Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT)
  • Nederlandse Patiënten- en ConsumentenFederatie (NPCF)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Bron: Rijksoverheid.nl

Gerelateerd

 

Aanbevolen

17-03-2016 | Tandheelkunde | Nieuws

Het belang van begeleiding mondzorg zorgafhankelijke ouderen

Website www.invoorzorg.nl bericht dat uit onderzoek blijkt dat het hanteren van de richtlijn Mondzorg zonder begeleiding minder effectief is. Tandheelkundig Centrum Molenvliet heeft een pilot uitgevoe ...

Aanbevolen

29-01-2015 | Nieuws

Landelijk project ter verbetering mondzorg ouderen

De KNMT, de Stichting Bijzondere Tandheelkunde, de Vrije Universiteit en Stichting Innovatiekring Dementie (IDé) bundelen hun krachten om de mondzorg voor ouderen te verbeteren. Reden voor dit landelijke project is dat zeer weinig mensen beseffen hoe ernstig de gevolgen van slechte mondzorg kunnen zijn voor de algehele gezondheid.

Aanbevolen

19-05-2015 | Nieuws

Stijging slechte gebitten bij ouderen

Ouderen houden steeds langer hun gebit of delen daarvan. Tegelijk hebben ze steeds meer moeite om hun gebit goed te verzorgen. Dat zegt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Aanbevolen

2015 | OriginalPaper | Hoofdstuk Tijdelijk gratis!

Mondzorg voor kwetsbare ouderen: de situatie vanuit het perspectief van ouderen

Het aantal dentate kwetsbare ouderen met specifieke tandheelkundige noden en behoeften neemt snel toe. Daarnaast speelt het cliëntperspectief bij het vaststellen van de juiste zorg een steeds grotere rol. Door deze ontwikkelingen worden zowel aan de

Aanbevolen

01-02-2015 | Uitgave 1/2015

Kwetsbare ouderen (1)

Vanaf 2013 zal het aantal ouderen bij een in aantal relatief gelijkblijvende populatie versneld toenemen. Volgens het CBS zal het aantal 65+’ers toenemen van 2,7 miljoen in 2012 tot een hoogtepunt van 4,7 miljoen in 2040. Tot 2060 blijft het aantal s…

Aanbevolen

01-03-2015 | Redactioneel | Uitgave 2/2015

Kwetsbare ouderen (2)

Het aantal ouderen met natuurlijke dentitie, soms in combinatie met orale implantaten en/of geavanceerde prothetische constructies, neemt gestaag toe. De politiek is erop gericht ouderen, ook wanneer zij zorgafhankelijk worden, zo lang mogelijk thuis…

Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met een online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, tijdschriften en online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.