Skip to main content
main-content

13-03-2017 | Tandheelkunde | Nieuws

Minder administratie bij aanvraag machtigingen mondzorg

Het aanvragen van machtigingen bij de zorgverzekeraar voor een aantal mondzorg behandelingen veroorzaakt vanaf vandaag minder administratieve lasten voor zorgaanbieders. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), VECOZO en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Machtigingenportaal

De vermindering van de administratieve lasten komt door belangrijke verbeteringen bij het aanvragen  van een machtiging via het Machtigingenportaal, waar alle zorgverzekeraars uniforme aanvraagformulieren hebben voor mondzorg. Aan die formulieren zijn zogenoemde juistheid- en volledigheidscontroles (JVC’s ) toegevoegd. Deze JVC’s zorgen er voor dat zorgaanbieders geen onvolledige en onjuiste aanvragen kunnen aanleveren bij de zorgverzekeraar. 

Het Machtigingenportaal geeft een real-time terugkoppeling over bijvoorbeeld een onjuist aangevraagde combinatie van prestaties. Hierdoor is er minder vaak correctie van een aanvraag nodig. Dat scheelt zorgaanbieder en zorgverzekeraar veel tijd en zorgt voor minder administratieve lasten. Daarnaast leidt het ook tot een snellere terugkoppeling naar de verzekerde.

Wijzigingen in de machtigingen

De wijzigingen in de machtigingen hebben betrekking op implantaten in de edentate bovenkaak, implantaten in de edentate onderkaak en het repareren of opvullen van een klikgebit. Meer informatie over de verbeteringen van de machtigingen voor mondzorg staat op de website van VECOZO, de site van de KNMT en bij de zorgverzekeraars.

Bron: Zorgverkeraars Nederland

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

01-10-2016 | Redactioneel | Uitgave 8/2016

De overheid bepaalt de regels

Onlangs zijn de VVAA en de Consumentenbond eendrachtig een grootschalig onderzoek gestart naar de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in zorgcontracten.


Aanbevolen

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

De tandartsassistent verzorgt de administratie

Bij het uitvoeren van administratieve taken krijgt de tandartsassistent te maken met de Nederlandse wet- en regelgeving. Het gaat daarbij over regels die bepalen wanneer en waarvoor een rekening naar de patiënt mag worden gestuurd en wanneer …Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met een online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, tijdschriften en online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.