Skip to main content
Top

30-07-2018 | Tandheelkunde | E-learning

Kaakchirurgie bij kinderen en adolescenten

Punten: 2

Geaccrediteerd tot: 18-08-2024

De helft van de 5-jarige kinderen in Nederland heeft een gaaf en volledig melkgebit. De andere helft heeft gaatjes of mist gebitselementen. Daarnaast worden ontwikkelingsstoornissen manifest in de loop der jaren, vooral bij het wisselen van melkelementen en de doorbraak van de blijvende molaren. Sommige afwijkingen behoeven een behandeling. Kaakchirurgische ingrepen bij kinderen zijn betrekkelijk zeldzaam, gelukkig maar. Lang niet alle afwijkingen moeten door de MKA-chirurg in het ziekenhuis worden behandeld. Heel veel kan in de algemene praktijk worden gemonitord of behandeld.

In deze cursus is er aandacht voor ontwikkelingsstoornissen zoals van het bovenlipbandje en het tongbandje, maar ook voor doorbraakstoornissen en overtallige gebitselementen. Daarnaast worden ontstekingen, gebitstrauma en autotransplantaties besproken.

Accreditatie
Leerdoelen