Skip to main content
main-content
Top

26-10-2016 | Tandheelkunde | Nieuws

Consumentenbond laakt opnieuw voorlichting tandartsen

Auteur:
Marijke Simons

Een recent uitgevoerde enquête van de Consumentenbond bracht aan het licht dat aan meer dan driekwart van de 1000 ondervraagde consumenten bij plaatsing van een kroon niet vermeld wordt dat er uit verschillende kronen gekozen kan worden.


Vorig jaar

Vorig jaar luidde de Consumentenbond ook al de noodklok met betrekking tot de verschillen in tandartstarieven. Hoewel de ondervraagde consumenten aangaven wel tevreden over de behandelwijze van hun tandarts te zijn, bleken tandartsen onderling op heel verschillende manieren te werk te gaan qua behandelplan en offerte en moesten de meeste patiënten toegeven weinig inzicht te hebben in behandelkosten en tariefvaststelling

Naar aanleiding daarvan adviseerde de Consumentenbond de patiënt gebruik te maken van het recht op een second opinion, waarvoor maximumtarieven vastgesteld zijn door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Een en ander werd uitvoerig toegelicht in ons Nieuwsbericht d.d. 15-10-2015, waarin Wilma Wind, directeur van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) zich afvroeg wat ‘normale’ prijzen zijn en hoe die voor de patiënt te vergelijken zijn. De tandartstarieven zouden transparanter moeten zijn.

Een jaar later

Dan nu, een jaar later, is daar opnieuw een onderzoek uitgevoerd door de Consumentenbond over de verschillen in kwaliteit en prijs van tandheelkundige behandelingen, ditmaal specifiek toegespitst op aanschaf en plaatsing van kronen. Het merendeel van de patiënten blijkt niet op de hoogte te zijn van de verschillende materiaalsoorten, kwaliteitsverschillen en prijzen van de diverse kronen. Dus kunnen zij geen (goede) keuze maken voor een behandeling, stelt de Consumentenbond in haar onderzoek. Ook de verplichte offerte voor een behandeling boven de 250 euro wordt nog steeds vaak niet, of alleen op verzoek, verstrekt. Mede daardoor heeft de patiënt vaak geen inzicht in behandelcodes en materiaal- en techniekkosten.

NZa en TIP

De NZa zegt kennis genomen te hebben van de resultaten van het onderzoek dat door de Consumentenbond uitgevoerd werd en gaat één en ander uitgebreider onderzoeken. Indien bepaalde praktijken in het onderzoek vaker genoemd worden, zal de toezichthouder gerichte actie ondernemen en indien nodig scherpere maatregelen treffen.

Dat de Consumentenbond opnieuw aan de bel trekt en nog steeds patiënten moet verwijzen naar het TIP (Tandheelkundig Informatie Punt) of de site tandartsinformatie.nl, betekent dat het in de tandartspraktijk nog steeds schort aan de juiste communicatie tussen tandarts en patiënt.

Het is te hopen dat tandartsen naar aanleiding van dit nieuwe onderzoek dan toch eindelijk de noodzaak inzien van een transparante voorlichting over aard en kosten van een tandheelkundige behandeling en zich houden aan de verplichte offerte voor kosten boven de 250 euro.

Bron: ‘Voorlichting door tandartsen schiet tekort’, Consumentenbond, BSL Nieuwsbericht dd. 15-10-2015

Gerelateerd

Aanbevolen

2006 | wo | Boek

Patiëntenvoorlichting en mondgezondheid

Voorlichting geven aan patiënten is een belangrijke taak binnen de gezondheidszorg. De opkomst van internet heeft het karakter van de voorlichting drastisch veranderd. Het studieboek Patiëntenvoorlichting en mondgezondheid is daarom volledig herzi


Aanbevolen

15-10-2015 | Nieuws

De prijslijsten van de tandartsen

Uit een door de Consumentenbond uitgevoerde steekproef blijkt dat tussen de door verschillende tandartsen gehanteerde tarieven voor gebitsbehandeling duizenden euro's verschil zit. Zo berichtten diver ...


Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL Tandarts Totaal houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met dit abonnement krijgt u tijdschrift TandartsPraktijk in de bus, heeft u toegang tot een groot aantal tandheelkundige boeken en geaccrediteerde nascholing, waaronder de TP Kennistoetsen. Alles in uw eigen tijd en wanneer het u het beste uitkomt. Op BSL Tandarts Totaal vindt u betrouwbare en actuele vakinformatie om u nóg beter te maken in uw vak.


Beeldrechten