Skip to main content
main-content
Top

02-10-2017 | Tandheelkunde | Nieuws

NZa maakt bekosting e-health mondzorg inzichtelijk

De NZa heeft de bekosting e-health in een overzicht per zorgsector inzichtelijk gemaakt via de Wegwijzer bekostiging e-ehealth. Onderdeel hiervan is de bekosting mondzorg. Mondzorg wordt bekostigd met specifieke mondzorgprestaties, met een maximumtarief.


In de mondzorg is direct contact met patiënten vaak noodzakelijk om zorg te kunnen leveren. E-health toepassingen zijn in deze sector dan ook beperkt aanwezig. Als 9een deel van de) mondzorg toch via e-health gegeven kan worden, dan vindt de vergoeding plaats als onderdeel van de bestaande prestaties. Er is één specifieke e-health prestatie in de mondzorg, namenlijk de prestatie 'documenteren en bespreken gegevens elektronische chiop in uitneembare apparatuur'.

Deze prestatie omschrijven we als het door middel van elektronische apparatuur meten, monitoren en vastleggen van de therapietrouw bij de patiënt bij het dragen van uitneembare appartatuur en retentieapparatuur (inclusief uitlezen chip) en het op gezette tijden bespreken van de resultaten daarvan met patiënt en/of ouders. De prestatie 'elektronische chip' is eenmalig gedurende de gehele actieve behandelduur in rekening te brengen. Het tarief is niet van toepassing op vacuümgevormde apparatuur.

De patiënt dient, voorafgaand aan de behandeling met een apparaat voorzien van elektronische chip, door de zorgaanbieder  op de hoogte te zijn gesteld van de extra kosten die verbonden zijn aan deze behandelingen. De patiënt moet hier voorafgaand aan de behandeling mee ingestemd hebben. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Voorbeeld:

Een voorbeeld van een e-health toepassing in de mondzorg is een chip in beugels die de therapietrouw van cliënten meet. Zo wordt bijgehouden wanneer en hoe lang de cliënt de beugel draagt. De orthodontist gebruikt deze informatie bij de behandeling.

Lees het totale document over bekostiging e-health in de zorg via NZa (pdf)

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

2011 | Boek

eHealth in de praktijk

Handreiking voor iedereen die wil kennismaken of starten met eHealth

Dit boek beschrijft het brede scala van eHealth mogelijkheden in de gehele gezondheidszorg. Vanuit alle zorgsectoren wordt in beeld gebracht wat eHealth is en welke invloed dit heeft op de gezondheidszorg, de patiënt, de zorgverlener en de zorgorganiOnze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL Tandarts Totaal houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met dit abonnement krijgt u tijdschrift TandartsPraktijk in de bus, heeft u toegang tot een groot aantal tandheelkundige boeken en geaccrediteerde nascholing, waaronder de TP Kennistoetsen. Alles in uw eigen tijd en wanneer het u het beste uitkomt. Op BSL Tandarts Totaal vindt u betrouwbare en actuele vakinformatie om u nóg beter te maken in uw vak.


Beeldrechten