Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

Gepubliceerd in:
Omslag van het boek

2013 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Taak en functie van de diëtist

(augustus 1999)

Auteurs: M. ’t Hart–Eerdmans, A.W. de Hullu, C.G.J. Indemans, L.L.A.M. van Nispen tot Pannerden

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Abstract

De diëtetiek is een jong vakgebied dat nog volop in ontwikkeling is. Tijdens dit proces wordt belang gehecht aan een goede kwaliteit van alle aspecten die met de dieetbehandeling te maken hebben: het verwijsbeleid, de dieetbehandeling zelf, de rapportage, maar ook aan de organisatie rondom de dieetbehandeling en aan het bewaken van die kwaliteit. Aan ‘het maken van productieafspraken’ met de verwijzers, maar ook aan het werken volgens protocollaire verwijzing wordt veel aandacht besteed. Dieetbehandeling vindt bij voorkeur plaats in een multidisciplinaire setting. Om de organisatie rondom de dieetbehandeling te verbeteren, wordt gewerkt aan classificatie en het elektronisch diëtetiekdossier. Toetsing zorgt onder meer voor het bewaken van de kwaliteit.
Literatuur
go back to reference Beroepsprofiel diëtist, waarin opgenomen de Beroepscode en gedragsregels voor de diëtist. Oss: Nederlandse Vereniging van Diëtisten, 1991. Beroepsprofiel diëtist, waarin opgenomen de Beroepscode en gedragsregels voor de diëtist. Oss: Nederlandse Vereniging van Diëtisten, 1991.
go back to reference Dienst Diëtetiek Leids Universitair Medisch Centrum. Artsenwijzer diëtetiek. Rijswijk: Studiodruk Communicatie, 1997. [Dienst Diëtetiek Leids Universitair Medisch Centrum op Internet: http://​www.​lumc.​nl] Dienst Diëtetiek Leids Universitair Medisch Centrum. Artsenwijzer diëtetiek. Rijswijk: Studiodruk Communicatie, 1997. [Dienst Diëtetiek Leids Universitair Medisch Centrum op Internet: http://​www.​lumc.​nl]
go back to reference Dienst Diëtetiek Leids Universitair Medisch Centrum. Kwaliteitshandboek, 1999–2000. Leiden: Huisdrukkerij lumc, 1998. Dienst Diëtetiek Leids Universitair Medisch Centrum. Kwaliteitshandboek, 1999–2000. Leiden: Huisdrukkerij lumc, 1998.
go back to reference Gulden regels, modelregeling diëtist–patiënt. Oss: Nederlandse Vereniging van Diëtisten, 1996. Gulden regels, modelregeling diëtist–patiënt. Oss: Nederlandse Vereniging van Diëtisten, 1996.
go back to reference Kwaliteitsborgingsnorm. Oss: Nederlandse Vereniging van Diëtisten, 1996. Kwaliteitsborgingsnorm. Oss: Nederlandse Vereniging van Diëtisten, 1996.
go back to reference Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Plaats en functie van de diëtist in de Nederlandse gezondheidszorg. Utrecht: nivel, 1996. Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Plaats en functie van de diëtist in de Nederlandse gezondheidszorg. Utrecht: nivel, 1996.
go back to reference Stichting Proefproject Accreditatie. Kwaliteitsborgingsnorm. Utrecht: pace, 1994. Stichting Proefproject Accreditatie. Kwaliteitsborgingsnorm. Utrecht: pace, 1994.
go back to reference Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. Utrecht: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunde ( knmg), 1995. Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst. Utrecht: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunde ( knmg), 1995.
Metagegevens
Titel
Taak en functie van de diëtist
Auteurs
M. ’t Hart–Eerdmans
A.W. de Hullu
C.G.J. Indemans
L.L.A.M. van Nispen tot Pannerden
Copyright
2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0510-0_56