Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Supervisiemodellen en het supervisieproces

Auteur : Prof. dr. G. A. M. Vanaerschot

Gepubliceerd in: Supervisie als proces

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In de literatuur worden verschillende supervisiemodellen beschreven, die grosso modo in drie categorieën kunnen worden ondergebracht: de op psychotherapie gebaseerde modellen, de ontwikkelingsmodellen en de procesmodellen. Een supervisiemodel biedt de supervisor een conceptueel kader vanwaaruit hij kijkt naar supervisie en de leerbehoeften van de supervisant. Het biedt de supervisor de handvatten voor de keuze van zijn interventies, waardoor het supervisieproces focus en samenhang krijgt. Er wordt allereerst een overzicht gegeven van deze supervisiemodellen, waarna uitgebreider wordt ingegaan op twee procesmodellen: het discriminatiemodel van Bernard en het taakanalysemodel van Ladany, Friedlander en Nelson. Beide modellen worden geïllustreerd met vignetten. In deel twee van deze bijdrage worden de fasen binnen een supervisieproces besproken. We onderscheiden een begin-, een midden- of gevorderde en een eindfase. In elke fase staan andere rollen van de supervisor op de voorgrond, alsook andere competentiegebieden en processen bij de supervisant en een andere supervisierelatie.
Voetnoten
1
Wij kiezen voor vrouwelijk ‘zij’, dit kan uiteraard vervangen worden door ‘hij’.
 
2
Vrij vertaald uit Ladany et al. 2016, pag. 29.
 
Literatuur
go back to reference Bernard, J. M. (1997). The discrimination model. In C. E. Watkins (Red.), Handbook of psychotherapy supervision (pp. 310–327). New York, NY: Wiley. Bernard, J. M. (1997). The discrimination model. In C. E. Watkins (Red.), Handbook of psychotherapy supervision (pp. 310–327). New York, NY: Wiley.
go back to reference Bernard, J. M., & Goodyear, R. K. (2014). Fundamentals of clinical supervision (5th ed.). Edinburgh Gate: Pearson. Bernard, J. M., & Goodyear, R. K. (2014). Fundamentals of clinical supervision (5th ed.). Edinburgh Gate: Pearson.
go back to reference Greenberg, L. S. (1984). Task analysis: The general approach. In L. N. Rice & L. S. Greenberg (Red.), Patterns of change: Intensive analysis of psychotherapy process (pp. 124–148). New York, NY: Guilford. Greenberg, L. S. (1984). Task analysis: The general approach. In L. N. Rice & L. S. Greenberg (Red.), Patterns of change: Intensive analysis of psychotherapy process (pp. 124–148). New York, NY: Guilford.
go back to reference Hawkins, P., & Shohet, R. (2006). Supervision in the helping professions: An individual, group, and organizational approach (3th ed.). Philadelphia, PA: Open University Press. Hawkins, P., & Shohet, R. (2006). Supervision in the helping professions: An individual, group, and organizational approach (3th ed.). Philadelphia, PA: Open University Press.
go back to reference Holloway, E. L. (1995). Clinical supervision: A systems approach. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Holloway, E. L. (1995). Clinical supervision: A systems approach. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
go back to reference Ladany, N., Friedlander, M. L., & Nelson, M. L. (2016). Supervision essentials for the Critical Events in Psychotherapy Supervision Model. Washington DC: American Psychological Association. Ladany, N., Friedlander, M. L., & Nelson, M. L. (2016). Supervision essentials for the Critical Events in Psychotherapy Supervision Model. Washington DC: American Psychological Association.
go back to reference Stoltenberg, C. D., & McNeil, B. W. (2010). IDM Supervision: An integrative developmental model for supervising counselors & therapists (3th ed.). New York, NY: Routlegde. Stoltenberg, C. D., & McNeil, B. W. (2010). IDM Supervision: An integrative developmental model for supervising counselors & therapists (3th ed.). New York, NY: Routlegde.
Metagegevens
Titel
Supervisiemodellen en het supervisieproces
Auteur
Prof. dr. G. A. M. Vanaerschot
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2526-9_2