Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

19. Suïcidaliteit en autisme

Auteur : Bram Sizoo

Gepubliceerd in: Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Er is steeds meer belangstelling voor autisme, of beter gezegd autismespectrumstoornissen (ASS), vooral als het gaat om ASS bij volwassenen, want daar was tot twintig jaar geleden nog weinig over bekend. Er is ook nog maar weinig bekend over suïcidaliteit bij mensen met ASS. Met het besef dat ASS ook voorkomt bij volwassenen en dat het spectrum veel breder is dan tot dusver werd gedacht, is er een verschuiving in de diagnostiek gekomen. Vooral bij chronische patiënten die niet goed reageren op therapie en voor wie werd uitgegaan van diagnoses als schizofrenie, borderlinepersoonlijkheidsstoornis of bipolaire stoornis, wordt nu regelmatig na herdiagnostiek de diagnose ASS gesteld. Daarnaast wordt de diagnose ASS eerder overwogen als mensen een burn-out krijgen en nauwelijks lijken te herstellen na ogenschijnlijk goed gefunctioneerd te hebben. Soms is de diagnose ASS (nog) helemaal niet gesteld, maar is er wel sprake van suïcidaliteit. Uit de bespreking van de literatuur zal blijken dat dan de eerste presentatie van ASS juist die suïcidaliteit is. Om suïcidaliteit bij ASS beter te begrijpen is kennis over ASS noodzakelijk. In dit hoofdstuk zal daarom ruim aandacht worden besteed aan het klinisch beeld van ASS. Naast bestudering van de literatuur is de praktijk de beste leerschool. Die praktijk wordt aan de hand van twee vignetten verkend. Tot slot zullen aanbevelingen en aandachtspunten worden geformuleerd voor het omgaan met suïcidaliteit bij ASS in de klinische praktijk, vanuit meerdere perspectieven.
Literatuur
go back to reference APA. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5). Arlington: American Psychiatric Publishing. APA. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5). Arlington: American Psychiatric Publishing.
go back to reference Balfe, M., & Tantam, D. (2010). A descriptive social and health profile of a community sample of adults and adolescents with Asperger syndrome. BMC Research Notes, 3, 300. CrossRefPubMedPubMedCentral Balfe, M., & Tantam, D. (2010). A descriptive social and health profile of a community sample of adults and adolescents with Asperger syndrome. BMC Research Notes, 3, 300. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Brugha, S. T., McManus, S., Bankart, J., Scott, F., Purdon, S., Smith, J., et al. (2011). Epidemiology of autism spectrum disorders in adults in the community in England. Archives of General Psychiatry, 65, 459–465. CrossRef Brugha, S. T., McManus, S., Bankart, J., Scott, F., Purdon, S., Smith, J., et al. (2011). Epidemiology of autism spectrum disorders in adults in the community in England. Archives of General Psychiatry, 65, 459–465. CrossRef
go back to reference Cassidy, S., et al. (2014). Suicidal ideation and suicide plans or attempts in adults with Asperger’s syndrome attending a specialist diagnostic clinic: A clinical cohort study. Lancet Psychiatry, 1, 142–147. CrossRefPubMed Cassidy, S., et al. (2014). Suicidal ideation and suicide plans or attempts in adults with Asperger’s syndrome attending a specialist diagnostic clinic: A clinical cohort study. Lancet Psychiatry, 1, 142–147. CrossRefPubMed
go back to reference Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., & Przybeck, T. R. (1993). A psychobiological model of temperament and character. Archives of General Psychiatry, 50, 975–990. CrossRefPubMed Cloninger, C. R., Svrakic, D. M., & Przybeck, T. R. (1993). A psychobiological model of temperament and character. Archives of General Psychiatry, 50, 975–990. CrossRefPubMed
go back to reference Engeland, H. van, & Gaag, R. J. van der (1994). McDD in childhood: A precursor of schizophrenic spectrum disorder. Schizophrenia Research, 11, 197. Engeland, H. van, & Gaag, R. J. van der (1994). McDD in childhood: A precursor of schizophrenic spectrum disorder. Schizophrenia Research, 11, 197.
go back to reference Evans, B. (2013). How autism became autism: The radical transformation of a central concept of child development in Britain. History of the Human Sciences, 26(3), 3–31. CrossRefPubMedPubMedCentral Evans, B. (2013). How autism became autism: The radical transformation of a central concept of child development in Britain. History of the Human Sciences, 26(3), 3–31. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Frith, U. (1989). A new look at language and communication in autism [Review]. The British Journal of Disorders of Communication, 24, 123–150. CrossRefPubMed Frith, U. (1989). A new look at language and communication in autism [Review]. The British Journal of Disorders of Communication, 24, 123–150. CrossRefPubMed
go back to reference Gillberg, C. (2002). A guide to Asperger syndrome. London: Cambridge University Press. CrossRef Gillberg, C. (2002). A guide to Asperger syndrome. London: Cambridge University Press. CrossRef
go back to reference Hannon, G., & Taylor, E. P. (2013). Suicidal behaviour in adolescents and young adults with ASD: Findings from a systematic review. Clinical Psychology Review, 33, 1197–1204. CrossRefPubMed Hannon, G., & Taylor, E. P. (2013). Suicidal behaviour in adolescents and young adults with ASD: Findings from a systematic review. Clinical Psychology Review, 33, 1197–1204. CrossRefPubMed
go back to reference Idring, S., Magnusson, C., Lundberg, M., Ek, M., Rai, D., Svensson, A. C., et al. (2014). Parental age and the risk of autism spectrum disorders: Findings from a Swedish population-based cohort. International Journal of Epidemiology, 43(1), 107–115. CrossRefPubMed Idring, S., Magnusson, C., Lundberg, M., Ek, M., Rai, D., Svensson, A. C., et al. (2014). Parental age and the risk of autism spectrum disorders: Findings from a Swedish population-based cohort. International Journal of Epidemiology, 43(1), 107–115. CrossRefPubMed
go back to reference Kato, K., Mikami, K., Akama, F., Yamada, K., Maehara, M., Kimoto, K., et al. (2013). Clinical features of suicide attempts in adults with autism spectrum disorders. General Hospital Psychiatry, 35(1), 50–53. CrossRefPubMed Kato, K., Mikami, K., Akama, F., Yamada, K., Maehara, M., Kimoto, K., et al. (2013). Clinical features of suicide attempts in adults with autism spectrum disorders. General Hospital Psychiatry, 35(1), 50–53. CrossRefPubMed
go back to reference Lugnegård, T., Hallerbäck, M. U., & Gillberg, C. (2011). Psychiatric comorbidity in young adults with a clinical diagnosis of Asperger syndrome. Research in Developmental Disabilities, 32, 1910–1917. CrossRefPubMed Lugnegård, T., Hallerbäck, M. U., & Gillberg, C. (2011). Psychiatric comorbidity in young adults with a clinical diagnosis of Asperger syndrome. Research in Developmental Disabilities, 32, 1910–1917. CrossRefPubMed
go back to reference Mandell, D. S., Walrath, C. S., Manteuffel, B., Sgro, G., & Pinto-Martin, J. A. (2005). The prevalence and correlates of abuse among children with autism served in comprehensive community-based mental health settings. Child Abuse & Neglect, 29, 1359–1372. CrossRef Mandell, D. S., Walrath, C. S., Manteuffel, B., Sgro, G., & Pinto-Martin, J. A. (2005). The prevalence and correlates of abuse among children with autism served in comprehensive community-based mental health settings. Child Abuse & Neglect, 29, 1359–1372. CrossRef
go back to reference Mayes, S. D., Gorman, A. A., Hillwig-Garcia, J., & Syed, E. (2013). Suicide ideation and attempts in children with Autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 7, 109–119. CrossRef Mayes, S. D., Gorman, A. A., Hillwig-Garcia, J., & Syed, E. (2013). Suicide ideation and attempts in children with Autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 7, 109–119. CrossRef
go back to reference Mikami, K., Inomata, S., Hayakawa, N., Ohnishi, Y., Enseki, Y., Ohya, A., et al. (2009). Frequency and clinical features of pervasive developmental disorder in adolescent suicide attempts. General Hospital Psychiatry, 31(2), 163–166. CrossRefPubMed Mikami, K., Inomata, S., Hayakawa, N., Ohnishi, Y., Enseki, Y., Ohya, A., et al. (2009). Frequency and clinical features of pervasive developmental disorder in adolescent suicide attempts. General Hospital Psychiatry, 31(2), 163–166. CrossRefPubMed
go back to reference Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autisme-spectrumstoornissen bij volwassenen (2013). Utrecht: de Tijdstroom. Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autisme-spectrumstoornissen bij volwassenen (2013). Utrecht: de Tijdstroom.
go back to reference Pennington, B. F., & Ozonoff, S. (1996). Executive functions and developmental psychopathology [Review]. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 37, 51–87. CrossRefPubMed Pennington, B. F., & Ozonoff, S. (1996). Executive functions and developmental psychopathology [Review]. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 37, 51–87. CrossRefPubMed
go back to reference Perroud, N., Baud, P., et al. (2013). Temperament personality profiles in suicidal behaviour: An investigation of associated demographic, clinical and genetic factors. Journal of Affective Disorders, 146, 246–253. CrossRefPubMed Perroud, N., Baud, P., et al. (2013). Temperament personality profiles in suicidal behaviour: An investigation of associated demographic, clinical and genetic factors. Journal of Affective Disorders, 146, 246–253. CrossRefPubMed
go back to reference Raja, M., Azzoni, A., & Frustaci, A. (2011). Autism spectrum disorders and suicidality. Clinical Practice Epidemiology Mental Health, 30, 97–1085. CrossRef Raja, M., Azzoni, A., & Frustaci, A. (2011). Autism spectrum disorders and suicidality. Clinical Practice Epidemiology Mental Health, 30, 97–1085. CrossRef
go back to reference Rutter, M. L. (2011). Progress in understanding autism: 2007–2010. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41, 395–404. CrossRefPubMed Rutter, M. L. (2011). Progress in understanding autism: 2007–2010. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41, 395–404. CrossRefPubMed
go back to reference Sandin, S., Lichtenstein, P., Kuja-Halkola, R., Larsson, H., Hultman, C. M., & Reichenberg, A. (2014). The familial risk of autism. JAMA, 311(17), 1770–1777. CrossRefPubMedPubMedCentral Sandin, S., Lichtenstein, P., Kuja-Halkola, R., Larsson, H., Hultman, C. M., & Reichenberg, A. (2014). The familial risk of autism. JAMA, 311(17), 1770–1777. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Segers, M., & Rawana, J. (2014). What do we know about suicidality in autism spectrum disorders? A systematic review. Autism Research, 7(4), 507–521. CrossRefPubMed Segers, M., & Rawana, J. (2014). What do we know about suicidality in autism spectrum disorders? A systematic review. Autism Research, 7(4), 507–521. CrossRefPubMed
go back to reference Sizoo, B., Brink, W. van den, Gorissen van Eenige, M., & Gaag, R. J. van der (2009). Personality characteristics of adults with autism spectrum disorders or attention deficit hyperactivity disorder with and without substance use disorders. Journal of Nervous and Mental Disease,197(6), 450–454. Sizoo, B., Brink, W. van den, Gorissen van Eenige, M., & Gaag, R. J. van der (2009). Personality characteristics of adults with autism spectrum disorders or attention deficit hyperactivity disorder with and without substance use disorders. Journal of Nervous and Mental Disease,197(6), 450–454.
go back to reference Storch, E. A., Sulkowski, M. L., Nadeau, J., et al. (2013). The phenomenology and clinical correlates of suicidal thoughts and behaviors in youth with autism spectrum disorders. Journal of Autism Developmental Disorder, 43, 2450–2459. CrossRef Storch, E. A., Sulkowski, M. L., Nadeau, J., et al. (2013). The phenomenology and clinical correlates of suicidal thoughts and behaviors in youth with autism spectrum disorders. Journal of Autism Developmental Disorder, 43, 2450–2459. CrossRef
go back to reference Takara, K., & Kondo, T. (2014). Comorbid atypical autistic traits as a potential risk factor for suicide attempts among adult depressed patients: A case-control study. Annals General Psychiatry, 13, 33. CrossRef Takara, K., & Kondo, T. (2014). Comorbid atypical autistic traits as a potential risk factor for suicide attempts among adult depressed patients: A case-control study. Annals General Psychiatry, 13, 33. CrossRef
go back to reference Wakabayashi, A., Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., & Tojo, Y. (2006). The Autism-spectrum Quotient (AQ) in Japan: A cross-cultural comparison. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36, 263–270. CrossRefPubMed Wakabayashi, A., Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., & Tojo, Y. (2006). The Autism-spectrum Quotient (AQ) in Japan: A cross-cultural comparison. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36, 263–270. CrossRefPubMed
go back to reference Wing, L. (1981). Asperger’s syndrome: A clinical account. Psychological Medicine, 11, 115–129. CrossRefPubMed Wing, L. (1981). Asperger’s syndrome: A clinical account. Psychological Medicine, 11, 115–129. CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Suïcidaliteit en autismeautisme
Auteur
Bram Sizoo
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0972-6_19