Skip to main content
Top

2022 | Boek

Succesrecept voor de AKV-toets

Een praktische handleiding

Auteurs: Willem Boone, Paul Herfs

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

Buitenlandse artsen die in Nederland hun vak uit willen oefenen, moeten bij taleninstituut Babel in Utrecht de AKV-test afleggen: een taaltest op C1-niveau. Het is al een hele onderneming om dat niveau te bereiken, maar wat is er nodig om je specifiek op deze test voor te bereiden? Tot nog toe bestond er geen handleiding met praktische tips en aanwijzingen, waarmee je optimaal voor de dag kunt komen.

Daarin voorziet deze uitgave: het geeft concrete aanwijzingen om een goede presentatie en een goed patiëntengesprek te voeren, vervolgens beschrijft het hoe je een correcte samenvatting en gespreksverslag schrijft. Daarnaast leer je wat de valkuilen op taalkundig gebied zijn (welke fouten mag een leerder niet meer maken als hij voor de AKV-test wil slagen?) en vooral hoe de moeilijke overgang van niveau B2 naar C1 te maken is. Veel tips zijn gebaseerd op voorbeelden uit de praktijk. Ten slotte besteedt dit boek ook aandacht aan de manier waarop je je Nederlands kunt verbeteren of bij kunt houden na het afleggen van de test: dat blijft een aandachtspunt als je een carrière als arts in Nederland ambieert!

Het boek is uitstekend geschikt voor zelfstudie, maar kan ook in groepslessen gebruikt worden.

Inhoudsopgave

Voorwerk
Chapter 1. Goede voorbereiding op de Algemene Kennisen Vaardighedentoets
Samenvatting
Dit hoofdstuk bevat suggesties voor hoe je je als buitenlandse arts gedegen kunt voorbereiden op de Algemene Kennisen Vaardighedentoets (AKV-toets).
Willem Boone, Paul Herfs
Chapter 2. De onderdelen Nederlandse real en communicatie van de AKV-toets
Samenvatting
Om in Nederland BIG-geregistreerd (tand)arts te worden, moeten buitenlands gediplomeerde artsen een assessmentprocedure doorlopen. Deze bestaat uit een aantal verplichte onderdelen: een aanvraag voor de verklaring vakbekwaamheid bij de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) en een adviesgesprek met de CBGV; andere verplichte onderdelen betreffen vakinhoudelijke kennis (medische basiskennis, klinische kennis) en klinische vaardigheden. De beheersing van de Nederlandse taal vormt daarnaast een belangrijk onderdeel binnen de procedure. Deze moet op hoog niveau zijn: voor (tand)artsen is het niet voldoende om het staatsexamen NT2 af te leggen. Zij dienen verder vier Algemene Kennis- en Vaardighedentoetsen af te leggen, waarvan er twee specifiek aan de Nederlandse taal gewijd zijn: in de eerste plaats Nederlandse taal- en communicatievaardigheden en in de tweede plaats gespreksvoering en verslaggeving. In hoofdstuk 2 van dit boek wordt nader op deze twee onderdelen ingegaan. Aan de overige twee AKV-toetsen, Engelse leesvaardigheid en kennis van de Nederlandse gezondheidszorg, wordt hier geen aandacht besteed.
Willem Boone, Paul Herfs
Chapter 3. European Framework of Reference en taalkundige valkuilen bij de voorbereiding
Samenvatting
Het Common European Framework of Reference (CEFR) is een internationale standaard die beheersingsniveaus van een taal beschrijft. Er worden zes niveaus onderscheiden van A1 voor beginners tot C2 voor degenen die een taal goed (ook wel aangeduid als native) beheersen.
Willem Boone, Paul Herfs
Chapter 4. Van B2-niveau naar Cl-niveau
Samenvatting
De stap van B2 naar C1 is groot, groter dan die van A0 (beginner) naar B2 (intermediate). Het verschil tussen B2 en C1 is dat wat men in het Engels respectievelijk ‘fluency’(B2) en ‘proficiency’ (C1) noemt. In het eerste geval kan een taalleerder begrijpen wat er tegen hem gezegd wordt, hij kan boeken en kranten lezen, maar hij worstelt nog met vocabulaire en moet nog geregeld woorden opzoeken.
Willem Boone, Paul Herfs
Nawerk
Meer informatie
Titel
Succesrecept voor de AKV-toets
Auteurs
Willem Boone
Paul Herfs
Copyright
2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-2779-9
Print ISBN
978-90-368-2778-2
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2779-9