Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

01-01-2015 | Onderzoek | Uitgave 1/2015

Huisarts en wetenschap 1/2015

Subklinische schildklierafwijkingen bij ouderen

Tijdschrift:
Huisarts en wetenschap > Uitgave 1/2015
Auteurs:
Liselotte Wijsman, dr. Wendy den Elzen, Vanessa Virgini, prof. Nicolas Rodondi, prof.dr. Douglas Bauer, prof.dr. Patricia Kearney, prof.dr. Wouter Jukema, prof.dr. Rudi Westendorp, prof.dr. Ian Ford, prof.dr. David Stott, prof.dr. Jacobijn Gussekloo, dr. Simon Mooijaart
Belangrijke opmerkingen
LUMC, afdeling Ouderengeneeskunde, Postbus 9600, 2300 RC Leiden: L.W. Wijsman, arts–onderzoeker; prof.dr. R.G.J. Westendorp, hoogleraar Ouderengeneeskunde (tevens Leyden Academy on Vitality and Ageing, Leiden); dr. S.P. Mooijaart, internist Ouderengeneeskunde (tevens Institute for Evidence–Based Medicine, Leiden). LUMC, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde: dr. W.P.J. den Elzen, onderzoeker; prof.dr. J. Gussekloo, hoogleraar Huisartsgeneeskunde. LUMC, afdeling Cardiologie: prof.dr. J.W. Jukema, hoogleraar Cardiologie. University Hospital of Bern, afdeling Algemene Interne Geneeskunde, Bern, Zwitserland: V.S. Virgini, arts-onderzoeker; prof. N. Rodondi, hoogleraar Interne Geneeskunde. San Francisco University Medical Center, afdeling Interne Geneeskunde, San Francisco, Californië: prof.dr. D.C. Bauer, hoogleraar Interne Geneeskunde, Epidemiologie en Biostatistiek. University College of Cork, afdeling Epidemiologie en Public Health, Cork, Ierland: prof.dr. P.M. Kearney, hoogleraar Epidemiologie en Public Health. Robertson Centre of Biostatistics, Glasgow, Schotland: prof.dr. I.Ford, hoogleraar Biostatistiek. Institute of Cardiovascular and Medical Sciences, Glasgow, Schotland: prof.dr. D.J. Stott, hoogleraar Ouderengeneeskunde • Correspondentie: l.w.wijsman@lumc.nl • Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit artikel is een bewerkte vertaling van: Virgini VS, Wijsman LW, Rodondi N, Bauer DC, Kearney PM, Gussekloo J, den Elzen WP, Jukema JW, Westendorp RG, Ford I, Stott DJ, Mooijaart SP; PROSPER Study Group. Subclinical thyroid dysfunction and functional capacity among elderly. Thyroid 2014;24:208-14. Publicatie gebeurt met toestemming van de uitgever.

Samenvatting

Wijsman LW, Den Elzen WP, Virgini VS, Rodondi N, Bauer DC, Kearney PM, Jukema JW, Westendorp RG, Ford I, Stott DJ, Gussekloo J, Mooijaart SP. Subklinische schildklierafwijkingen bij ouderen. Huisarts Wet 2015;58(1):12–5.

Doel

Onderzoeken of er een relatie is tussen subklinische schildklierafwijkingen en dagelijks functioneren bij ouderen.

Methode

Wij deden dit onderzoek in het kader van de Prospective Study of Pravastatin in the Elderly at Risk (PROSPER) bij 5182 mannen en vrouwen van gemiddeld 75 jaar, met een cardiovasculaire aandoening of risicofactor in de voorgeschiedenis. Deelnemers die schildkliermedicatie gebruikten, werden uitgesloten van de analyse. Wij maten de schildklierfunctie op baseline en na zes maanden, en evalueerden het dagelijks functioneren aan de hand van de barthelindex (BI) en een index voor de instrumentele algemene dagelijkse levensverrichtingen (IADL) op baseline en periodiek in de daaropvolgende 3,2 jaar.

Resultaten

De deelnemers die geen schildklierafwijking hadden (n = 4944) scoorden op baseline gemiddeld 19,73 ± 0,06 punten op de BI en 13,52 ± 0,08 op de IADL-index. De deelnemers die een subklinische hyperthyreoïdie hadden (n = 65) scoorden niet significant lager (BI 19,60 ± 0,09; IADL 13,52 ± 0,02), evenmin als de deelnemers met een subklinische hypothyreoïdie (n = 173; BI 19,82 ± 0,06; IADL 13,55 ± 0,08). Tijdens de controles op 9, 18, 30 en 42 maanden vonden we geen significante verschillen in achteruitgang tussen de drie groepen: de score van deelnemers met euthyreoïdie daalde met –0,09 ± 0,00 op de BI en –0,16 ± 0,01 op de IADL-index; bij subklinische hyperthyreoïdie met –0,08 ± 0,03 op de BI en –0,23 ± 0,05 op de IADL; bij subklinische hypothyreoïdie met –0,09 ± 0,02 op de BI en –0,14 ± 0,03 op de IADL. Ook bij deelnemers met een subklinische schildklierafwijking die zowel op baseline als na zes maanden aanwezig was, vonden wij geen significante afname in dagelijks functioneren.

Conclusie

Dit prospectieve onderzoek levert geen aanwijzingen op dat subklinische schildklierafwijkingen leiden tot beperkingen in of achteruitgang van het dagelijks functioneren.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Daarnaast vindt u praktijkgerichte nascholing: geaccrediteerde e-learnings, web-tv’s en toetsen. Alles om u nóg beter te maken in uw vak.

Huisarts en Wetenschap

Dit vierwekelijks verschijnend tijdschrift van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft informatie die een bijdrage levert aan het wetenschappelijk fundament van de huisartsgeneeskunde.

Proefabonnement BSL Huisarts Totaal

Met BSL Huisarts Totaal bouwt u efficiënt aan uw vakkennis. U krijgt digitale toegang tot boeken, veelgestelde vragen, casuïstiek en zes vaktijdschriften voor huisartsen. Met het proefabonnement krijgt u toegang tot: één geaccrediteerde web-tv en tien interessante boektitels. 


BSL Huisarts Totaal 1 maand gratis:  € 0,-

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 1/2015

Huisarts en wetenschap 1/2015 Naar de uitgave