Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 2/2014

01-06-2014

Sturing verhindert leerprocessen

Auteurs: Prof. dr. Klasien Horstman, Inge Lecluijze, Bart Penders, Frans Feron

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 2/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

De wet Verwijsindex Risico jongeren is in 2010 aangenomen. Die wet verplicht gemeenten om afspraken te maken met organisaties die met kinderen werken om zich, meestal via aan lokale index, aan te sluiten op de landelijke Verwijsindex.De index is opgenomen in de nieuwe Jeugdwet. De Verwijsindex wordt gepresenteerd als een ‘simpel instrument’ dat er voor zal zorgen dat er ‘geen kinderentussen wal en schip vallen’.
Vroegsignalering van risicokinderen in de Verwijsindex komt volgens de auteurs neer op het geven van een ongefundeerd professioneel oordeel, wat leidt tot professionele weerstand. Zij vragen zich af of de index een databank van vermoedensis over mogelijke problemen voor een kind in-de-toekomst of een systeemvoor hulpverleners voor coördinatie van concrete zorg in het hier-en-nu. Door de oproep aan professionals om meer te signaleren, maken sommige organisaties‘signaleren’ zelfs tot een prestatie-indicator; een professional of afdeling die weinig signaleert, wordt op het matje geroepen.
De auteurs constateren een juridische en bestuurlijke druk om pseudo-risicodiagnostiekte bedrijven, en hebben nog meer onderbouwde bezwaren.
Literatuur
go back to reference E. Keymolen, J.E.J. Prins, Jeugdzorg via systemen. De Verwijsindex Risicojongeren als spin in een digitaal vangnet, in: D. Broeders, M.K.C. Cuijpers, J.E.J. Prins (red.) De staat van informatie. WRR. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2011, 293-348. E. Keymolen, J.E.J. Prins, Jeugdzorg via systemen. De Verwijsindex Risicojongeren als spin in een digitaal vangnet, in: D. Broeders, M.K.C. Cuijpers, J.E.J. Prins (red.) De staat van informatie. WRR. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2011, 293-348.
go back to reference S. Jasanoff, G.E. Markle, J.C. Petersen, T. Pinch (eds.) The handbook of science and technology studies. London, Sage, 1995. S. Jasanoff, G.E. Markle, J.C. Petersen, T. Pinch (eds.) The handbook of science and technology studies. London, Sage, 1995.
go back to reference C.J.M. Schuyt, Tussen macht en moraal. De plaats van het recht in verzorgingsstaat en democratie. Alphen aan de Rijn, Samsom, 1983. C.J.M. Schuyt, Tussen macht en moraal. De plaats van het recht in verzorgingsstaat en democratie. Alphen aan de Rijn, Samsom, 1983.
go back to reference J.F. Glastra van Loon, De eenheid van het handelen, Opstellen over recht en filosofie. Amsterdam/Meppel, Boom, 1980. J.F. Glastra van Loon, De eenheid van het handelen, Opstellen over recht en filosofie. Amsterdam/Meppel, Boom, 1980.
go back to reference R. van der Veen, De sociale grenzen van beleid. Leiden, Stenfert Kroese, 1990. R. van der Veen, De sociale grenzen van beleid. Leiden, Stenfert Kroese, 1990.
go back to reference K. Horstman, Managers en uitvoerende mogen geen neutral vehikels zijn van overheidsbeleid. In: Nederlands tijdschrift voor Jeugdzorg, 2004, 8(3), 142–149. K. Horstman, Managers en uitvoerende mogen geen neutral vehikels zijn van overheidsbeleid. In: Nederlands tijdschrift voor Jeugdzorg, 2004, 8(3), 142–149.
go back to reference I. Lecluijze, B. Penders, F. Feron, K. Horstman, Innovation and Justification in Public Health: The Introduction of the Child Index in the Netherlands, in: D. Strech, I. Hirschberg, G. Marckmann (Eds.), Ethics in Public Health and Health Policy. Concepts, methods, case Studies. Springer International, 2013, 153–173. I. Lecluijze, B. Penders, F. Feron, K. Horstman, Innovation and Justification in Public Health: The Introduction of the Child Index in the Netherlands, in: D. Strech, I. Hirschberg, G. Marckmann (Eds.), Ethics in Public Health and Health Policy. Concepts, methods, case Studies. Springer International, 2013, 153–173.
go back to reference I. Lecluijze, B. Penders, F. Feron, K. Horstman, Scripted collaboration: digitalisation of care for children, in: Penders B, Vermeulen N, & Parker J N. (eds). Collaboration across Health Research and Medical Care: Healthy Collaboration. Farnham: Ashgate, 2014. I. Lecluijze, B. Penders, F. Feron, K. Horstman, Scripted collaboration: digitalisation of care for children, in: Penders B, Vermeulen N, & Parker J N. (eds). Collaboration across Health Research and Medical Care: Healthy Collaboration. Farnham: Ashgate, 2014.
Metagegevens
Titel
Sturing verhindert leerprocessen
Auteurs
Prof. dr. Klasien Horstman
Inge Lecluijze
Bart Penders
Frans Feron
Publicatiedatum
01-06-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 2/2014
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-014-0015-9

Andere artikelen Uitgave 2/2014

Jeugdbeleid 2/2014 Naar de uitgave

OriginalPaper

Help(t) een baas?!