Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 4/2015

01-12-2015

Sturen op resultaat: hefboom voor transformatie?

Auteur: Drs. Bob van der Schaft

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 4/2015

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Transformatie betekent onder andere: meer (regel)ruimte voor de professional en sturen op resultaten in plaats van op productie. Deze bijdrage laat zien hoe de gemeentelijke ambitie om te sturen op resultaten onder druk van beperkte financiële middelen, een gebrek aan een passend sturingsarsenaal en onzekerheid over de werking van de nieuwe toegang plaatsmaakt voor een terugval in oude patronen: de (schijn)zekerheid van het sturen op productie en bedrijfsvoering. Een pleidooi om de oorspronkelijke ambitie in ere te herstellen. Aan welke resultaten (outcome) kun je denken, en hoe ga je daar praktisch mee om? Hoe formuleer je resultaten zo dat ze de transformatie ondersteunen? Wat vraagt dat van gemeenten, van de professionals en van de sociale teams?
Voetnoten
1
Zie het Functioneel ontwerp jeugdhulp Brabant Noordoost (2013), met de keuze voor een vorm van lump sumfinanciering.
 
2
Hogan, C.D. Presentatie voor de Inspectie Jeugdzorg, Den Haag, mei 2008.
 
4
Vugs, I. (2015). Jeugdhulpcatalogus West-Brabant West, indicatoren en outcome-criteria. Presentatie mei 2015.
 
5
Inmiddels is dit integratievraagtsuk opgepakt door de brancheorganisaties Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland en VGN.
 
6
‘We’ zijn in dit geval Mariëlle Blanken (PON), Marion Scheepers (gemeente ’s-Hertogenbosch), Wieteke de Vries (GGD Hart voor Brabant) en schrijver dezes.
 
Literatuur
go back to reference GGD Hart voor Brabant. (2014). Plan van aanpak monitor jeugd Hart van Brabant. Tilburg: GGD. GGD Hart voor Brabant. (2014). Plan van aanpak monitor jeugd Hart van Brabant. Tilburg: GGD.
go back to reference Hogan, C. D. (1999). Vermont communities count: Using results to strengthen services for families and children. Baltimore: The Annie E. Casey Foundation. Hogan, C. D. (1999). Vermont communities count: Using results to strengthen services for families and children. Baltimore: The Annie E. Casey Foundation.
go back to reference Hogan, C. (2001). The power of outcomes: Strategic thinking to improve results for our children, families, and communities. Washington, DC: National Governors Association. Hogan, C. (2001). The power of outcomes: Strategic thinking to improve results for our children, families, and communities. Washington, DC: National Governors Association.
go back to reference Yperen, T. van, Wilde, E. J. de, & Keuzenkamp, S. (2014). Outcome in zicht: Werken met prestatie-indicatoren in de jeugdhulp. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Yperen, T. van, Wilde, E. J. de, & Keuzenkamp, S. (2014). Outcome in zicht: Werken met prestatie-indicatoren in de jeugdhulp. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
go back to reference Yperen, T. van, Wilde, E. J. de, Keuzenkamp, S., Wilschut, M., & Jager, S. de. (2015). Outcome-sturing in de jeugdhulp: 10 tips voor gemeenten en aanbieders. Den Haag/Utrecht: VNG/NJi. Yperen, T. van, Wilde, E. J. de, Keuzenkamp, S., Wilschut, M., & Jager, S. de. (2015). Outcome-sturing in de jeugdhulp: 10 tips voor gemeenten en aanbieders. Den Haag/Utrecht: VNG/NJi.
Metagegevens
Titel
Sturen op resultaat: hefboom voor transformatie?
Auteur
Drs. Bob van der Schaft
Publicatiedatum
01-12-2015
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 4/2015
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-015-0096-0