Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Nursing 7-8/2016

01-07-2016 | Leerafdeling nieuwe stijl

Studenten maken de dienst uit

Auteur: Nienke Berends

Gepubliceerd in: Nursing | Uitgave 7-8/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Volgens betrokkenen bij het Zorg Innovatie Centrum in Tilburg kan een dergelijke ‘leerafdeling 2.0’ het tekort aan stageplaatsen opvangen.
Nursing werd nieuwsgierig en liep een dagje mee.
Voetnoten
1
Studentenstop hbo-verpleegkunde blijft voorlopig, Nursing.​nl > maart 2016
 
2
Wilma Jackson is manager Leerhuis in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. In 2014 deed zij een onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), en het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV), om te inventariseren wat er te verbeteren viel aan stages van hbo-studenten. Daaruit kwam onder meer naar voren dat leerwerkplaatsen, leerafdelingen en ZIC’s zeer gewenste stagevormen zijn, omdat er ruimte is voor onderwijs, intervisie, én onderzoek.
 
Metagegevens
Titel
Studenten maken de dienst uit
Auteur
Nienke Berends
Publicatiedatum
01-07-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Nursing / Uitgave 7-8/2016
Print ISSN: 1381-5911
Elektronisch ISSN: 2468-1431
DOI
https://doi.org/10.1007/s41193-016-0130-2

Andere artikelen Uitgave 7-8/2016

Nursing 7-8/2016 Naar de uitgave

Redactioneel alexia

Hardnekkige beestjes

Antibioticagebruik

Ab van A tot T