Skip to main content
main-content
Top

2014 | Boek

Stotteren

Handboek Stem–, Spraak– en Taalpathologie 17

Redacteuren: Dr. H.F.M Peters, Prof.dr. R. Bastiaanse, Prof.dr. J. Van Borsel, Prof.dr. P.H.O. Dejonckere, Dr. K. Jansonius-Schultheiss, Drs. Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

Het Handboek Stem-Spraak-Taalpathologie verscheen tussen 1997 en 2007 gefaseerd in losse afleveringen. Daarin werd alle kennis op het gebied van de stem-, spraak- en taalpathologie vanuit verschillende disciplines samengebracht. Het Handboek is bestemd voor iedereen die klinisch-praktisch of meer theoretisch is geïnteresseerd, of vanuit een ander vakgebied hiermee in aanraking komt. Voor logopedisten, artsen, linguïsten, spraak- en taalpathologen, audiologen, pedagogen en psychologen in Nederland en België is het Handboek een onmisbare vraagbaak.

Deel 17 is geheel gewijd aan stotteren.

Inhoudsopgave

Voorwerk
B7 Vloeiendheidsstoornissen: inleiding
december 1997
Samenvatting
Spreken is een activiteit die bij de meeste mensen vloeiend verloopt.
J. Van Borsel, H.F.M. Peters
De etiologie van stotteren
Theorieën en modellen december 1997
Samenvatting
Stotteren is een storing in het ritme van de spraak, waarbij de spreker precies weet wat hij/zij wil zeggen maar dat voor het moment niet kan, vanwege onwillekeurige – stille en hoorbare – herhalingen en verlengingen van spraakklanken (who, 1977).
P. Janssen
De ontwikkeling van stotteren
augustus 2004
Samenvatting
Stotteren begint meestal geleidelijk, wanneer kinderen tussen de twee en vier jaar oud zijn, doorgaans vóór het zevende levensjaar.
M.C. Franken
Diagnostiek bij stotterende kinderen
november 2005
Samenvatting
De exacte oorzaak van stotteren is nog steeds onbekend (Janssen, 1994) en bij de diagnostiek van stotterende kinderen ontbreekt een gouden standaard (Curlee & Yairi, 1997).
M.T.J.A. Embrechts, M.C. Franken
Diagnostiek bij volwassen stotteraars
november 2005
Samenvatting
Diagnostiek en behandeling van stotteraars worden in sterke mate bepaald door het theoretisch concept waar de clinicus van uitgaat in zijn benadering van het stotterprobleem.
H.F.M. Peters
De behandeling van jonge stotterende kinderen
maart 2006
Samenvatting
Bij de behandeling van stotteren vormen jonge kinderen een aparte groep. Vaak is het stotteren, in tegenstelling tot bij volwassenen, nog niet definitief aanwezig en bestaat de kans op herstel, eventueel zelfs spontaan herstel.
M.C. Franken, J. Van Borsel
Therapie bij schoolgaande stotterende kinderen
oktober 2006
Samenvatting
Het stotterende schoolgaande kind heeft doorgaans al een aantal jaren van niet-vloeiend spreken achter zich.
K. Eggers, H.A.J.M. Ebben
Behandeling van stotteren bij adolescenten en volwassenen
oktober 2006
Samenvatting
Dit katern heeft betrekking op de behandeling van de laatste fase van stotteren, het zogenaamde gevorderde stotteren zoals zich dat bij adolescenten en volwassenen manifesteert.
H.F.M. Peters, J. Bouwen
Meten van effectiviteit van stottertherapie
augustus 2005
Samenvatting
Met de komst van evidence-based handelen is effectonderzoek steeds belangrijker geworden.
W.J. Huinck, A.R.T. Donders
De rol van zelfhulpgroepen
april 2005
Samenvatting
Stotteren en zelfhulp zijn eigenlijk altijd onafscheidelijk geweest. Aristoteles en Demosthenes waren voor hun stotterprobleem op zichzelf aangewezen en konden geen gebruik maken van specialisten.
J. Bouwen
Verworven stotteren
november 2000
Samenvatting
Stotteren is een stoornis in de vloeiendheid van de spraak waarbij een persoon wel precies weet wat hij wenst te zeggen maar dit tijdelijk niet kan omwille van een onwillekeurige herhaling, verlenging of blokkade bij een klank (World Health Organization, 1977).
J. Van Borsel
Tweetalige stotteraars
september 2003
Samenvatting
Stotteren heeft een prevalentie van ongeveer 1 procent (Bloodstein, 1995) en vermoedelijk de helft van de wereldbevolking is tweetalig (De Houwer, 1998).
J. Van Borsel
Stotteren en spraakvloeiendheidstoornissen bij genetische syndromen
augustus 2005
Samenvatting
Het is al lang bekend dat bepaalde genetische syndromen gepaard kunnen gaan met communicatiestoornissen en reeds in 1976 suggereerde Adler dat specifieke syndromen mogelijk zelfs specifieke spraak- en taalstoornissen kunnen veroorzaken.
J. Van Borsel, A. Degryse
Broddelen
juli 2006
Samenvatting
Een stoornis die enerzijds gelijkenis vertoont met stotteren maar die daar anderzijds ook duidelijk van lijkt te verschillen, is broddelen (in het Engels ‘cluttering’).
J. Van Borsel
Meer informatie
Titel
Stotteren
Redacteuren
Dr. H.F.M Peters
Prof.dr. R. Bastiaanse
Prof.dr. J. Van Borsel
Prof.dr. P.H.O. Dejonckere
Dr. K. Jansonius-Schultheiss
Drs. Sj. Van der Meulen
B.J.E. Mondelaers
Copyright
2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-0810-1
Print ISBN
978-90-368-0809-5
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0810-1