Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-10-2014 | Artikel

Stigma bestrijden binnen en vanuit de GGZ (1)

Auteur: Drs. Gerdie Kienhorst

Gepubliceerd in: Psychopraktijk | Uitgave 5/2014

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Onlangs organiseerde het ministerie van VWS een conferentie onder de titel Destigmatisering: Anders denken over psychische aandoeningen. Het tekent de belangstelling voor en een besef van urgentie bij de belemmeringen die stigma opwerpt voor de participatie van mensen met psychische aandoeningen. Dit artikel schetst dit probleem in twee delen en gaat in op bewezen effectieve strategieën om stigmatisering aan te pakken. In het eerste deel schenken we aandacht aan de betekenis en gevolgen van stigma en wat daaraan collectief en individueel te doen valt. In het volgende nummer komt specifieker aan de orde wat de GGZ hierin kan betekenen.
Literatuur
1.
go back to reference Onder andere: Boon JV ea (2004) Stigmatisering in de wijk. Cognitieve en emotionele determinanten van stigmatisering van psychiatrische cliënten. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 12: 1006–1017 Onder andere: Boon JV ea (2004) Stigmatisering in de wijk. Cognitieve en emotionele determinanten van stigmatisering van psychiatrische cliënten. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 12: 1006–1017
2.
go back to reference Thornicroft G (2006) Shunned. Discrimination against people with mental illness. Oxford/New York: Oxford University Press Thornicroft G (2006) Shunned. Discrimination against people with mental illness. Oxford/New York: Oxford University Press
3.
go back to reference Link BG & Phelan JC (2001) Conceptualising stigma. American sociological review 27: 363-385 4 Corrigan PW ea (2007) Self-stigma in people with mental illness. Schizophrenia bulletin 33: 1312–1318 Link BG & Phelan JC (2001) Conceptualising stigma. American sociological review 27: 363-385 4 Corrigan PW ea (2007) Self-stigma in people with mental illness. Schizophrenia bulletin 33: 1312–1318
5.
go back to reference Onder andere: Thornicroft G ea/INDIGO Study Group (2009) Global pattern of experienced and anticipated discrimination against people with schizophrenia; a cross-sectional survey. The lancet 373: 408-415; Lasalvia A ea/INDIGO Study Group (2012) Global pattern of experienced and anticipated discrimination reported by people with major depressive disorder: a cross-sectional survey. The lancet 381: 55–62 Onder andere: Thornicroft G ea/INDIGO Study Group (2009) Global pattern of experienced and anticipated discrimination against people with schizophrenia; a cross-sectional survey. The lancet 373: 408-415; Lasalvia A ea/INDIGO Study Group (2012) Global pattern of experienced and anticipated discrimination reported by people with major depressive disorder: a cross-sectional survey. The lancet 381: 55–62
6.
go back to reference Kienhorst G namens Stuurgroep Toolkit voor anti-stigma-interventies (2014) Wegwijzer stigmabestrijding in de GGZ. Gids naar praktijken die werken. Lessen, praktijken en voorbeelden. Utrecht: Samen Sterk zonder Stigma, GGz Drenthe, Kenniscentrum Phrenos. Gratis te downloaden via: samensterkzonderstigma.nl/over-stigma/kennisbank Kienhorst G namens Stuurgroep Toolkit voor anti-stigma-interventies (2014) Wegwijzer stigmabestrijding in de GGZ. Gids naar praktijken die werken. Lessen, praktijken en voorbeelden. Utrecht: Samen Sterk zonder Stigma, GGz Drenthe, Kenniscentrum Phrenos. Gratis te downloaden via: samensterkzonder​stigma.​nl/​over-stigma/​kennisbank
7.
go back to reference Link BG ea (1989) A modified labeling theory approach in the area of mental disorders: an empirical assessment. American sociological review 54: 100–123CrossRef Link BG ea (1989) A modified labeling theory approach in the area of mental disorders: an empirical assessment. American sociological review 54: 100–123CrossRef
8.
go back to reference Perkins D ea (2009) Gainful employment reduces stigma toward people recovering from schizophrenia. Community mental health journal 45: 158–162PubMedCrossRef Perkins D ea (2009) Gainful employment reduces stigma toward people recovering from schizophrenia. Community mental health journal 45: 158–162PubMedCrossRef
9.
go back to reference Corrigan PW & Penn DL (1999) Stigmabusting and stereotype: Lessons from social psychology on discrediting psychiatric stigma. American psychologist 54: 765–776PubMedCrossRef Corrigan PW & Penn DL (1999) Stigmabusting and stereotype: Lessons from social psychology on discrediting psychiatric stigma. American psychologist 54: 765–776PubMedCrossRef
10.
go back to reference Evans-Lacko S ea (2012) Association between public views of mental illness and self-stigma among individuals with mental illness in 14 European countries. Psychological medicine 42: 1741–1752PubMedCrossRef Evans-Lacko S ea (2012) Association between public views of mental illness and self-stigma among individuals with mental illness in 14 European countries. Psychological medicine 42: 1741–1752PubMedCrossRef
11.
go back to reference Onder andere: Read J ea (2006) Prejudice and schizophrenia: A review of the ‘mental illness is an illness like any other’ approach. Acta psychiatrica scandinavica 114: 303–318PubMedCrossRef Onder andere: Read J ea (2006) Prejudice and schizophrenia: A review of the ‘mental illness is an illness like any other’ approach. Acta psychiatrica scandinavica 114: 303–318PubMedCrossRef
12.
go back to reference Griffiths KM ea (2004) Effect of web-based depression literacy and cognitive-behavioural therapy interventions on stigmatizing attitudes to depression: randomized controlled trial. British journal of psychiatry 185: 342–349PubMedCrossRef Griffiths KM ea (2004) Effect of web-based depression literacy and cognitive-behavioural therapy interventions on stigmatizing attitudes to depression: randomized controlled trial. British journal of psychiatry 185: 342–349PubMedCrossRef
13.
go back to reference Stuart HL ea (2012) Paradigms lost: Fighting stigma and the lessons learned. New York: Oxford University Press Stuart HL ea (2012) Paradigms lost: Fighting stigma and the lessons learned. New York: Oxford University Press
14.
go back to reference Corrigan PW & Rao D (2012) On the selfstigma of mental illness: Stages, disclosure, and strategies for change. Canadian journal of psychiatry 57: 464–469 Corrigan PW & Rao D (2012) On the selfstigma of mental illness: Stages, disclosure, and strategies for change. Canadian journal of psychiatry 57: 464–469
15.
go back to reference Boevink W ea (2008) Lijfsbehoud, levenskunst, verbondenheid en goede hulp. In Plooy A ea (red) Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2008- 2009 (p 15–32). Amsterdam: uitgeverij SWP Boevink W ea (2008) Lijfsbehoud, levenskunst, verbondenheid en goede hulp. In Plooy A ea (red) Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2008- 2009 (p 15–32). Amsterdam: uitgeverij SWP
16.
go back to reference Staring A ea (in voorbereiding) Zelfstigma voorkomen en tegengaan. In Weeghel J ea (2015) Handboek stigmabestrijding Staring A ea (in voorbereiding) Zelfstigma voorkomen en tegengaan. In Weeghel J ea (2015) Handboek stigmabestrijding
17.
go back to reference Mittal D ea (2012) Empirical studies of selfstigma reduction strategies: A critical review of the literature. Psychiatric services 63: 974–981PubMedCrossRef Mittal D ea (2012) Empirical studies of selfstigma reduction strategies: A critical review of the literature. Psychiatric services 63: 974–981PubMedCrossRef
18.
go back to reference Dit werkboek en deze training worden gebruikt in het D-STIGMI onderzoek (Destigmatizing Mental Illness). Voor gebruik van de training wende men zich tot Catharina van Zelst: c.vanzelst@maastrichtuniversity.nl Dit werkboek en deze training worden gebruikt in het D-STIGMI onderzoek (Destigmatizing Mental Illness). Voor gebruik van de training wende men zich tot Catharina van Zelst: c.vanzelst@maastrichtuniversity.nl
19.
go back to reference Henderson C (2013) Decision aid on disclosure of mental health status to an employer: feasibility and outcomes of a randomised controlled trial. British journal of psychiatry 1–8. doi: 10.1192/bjp.bp.113.128470 Henderson C (2013) Decision aid on disclosure of mental health status to an employer: feasibility and outcomes of a randomised controlled trial. British journal of psychiatry 1–8. doi: 10.1192/bjp.bp.113.128470
Metagegevens
Titel
Stigma bestrijden binnen en vanuit de GGZ (1)
Auteur
Drs. Gerdie Kienhorst
Publicatiedatum
01-10-2014
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Psychopraktijk / Uitgave 5/2014
Print ISSN: 1878-4844
Elektronisch ISSN: 2210-7754
DOI
https://doi.org/10.1007/s13170-014-0070-y

Andere artikelen Uitgave 5/2014

Psychopraktijk 5/2014 Naar de uitgave

EditorialNotes

Redactioneel