Skip to main content
main-content
Top

21-01-2014 | Nieuws

Stichting Onafhankelijke Hulpverlening is er klaar mee

“Uit allerlei hoeken krijgen we signalen dat de Nederlandse mondzorgaanbieders de recente ontwikkelingen spuugzat zijn. Ze voelen zich de afgelopen jaren van links naar rechts gestuurd, met alle chaos en imagoschade van dien. Daarbij zien we dat beleidsmakers zich stelselmatig doof houden voor signalen uit het veld”, dat zegt Herman van Nouhuys die aanleiding ziet om Stichting Onafhankelijke Hulpverlening (SOH) weer te activeren. Aanleiding is het kostprijsonderzoek, dat volgens Nouhuys symptomatisch is voor het huidige, verkeerde beleid.

Volgens Van Nouhuys zijn de mondzorgaanbieders het nu echt meer dan zat en treffen zij in hun beroepsverenigingen niet altijd de daadkracht die zij zich zouden wensen, omdat die verenigingen  vaak moeten laveren tussen verschillende belangen. De SOH pleit bijvoorbeeld voor vrije tarieven, maar niet op de manier zoals die vorig jaar zijn uitgevoerd. Declaratie per verrichting bevordert volgens Van Nouhuys alleen maar de productie en gaat ten koste van de kwaliteit.

Vuur

Nu de zorgverzekeraars zowel bij tandartsen als bij de patiënt onder vuur liggen, lijkt volgens de SOH het moment aangebroken dat zorgverzekeraars zich gaan bezinnen op een andere invulling van de zorgvergoeding. “Veel liever zien wij het verzekeringsstelsel ontstaan dat wij zelf hebben bedacht. Daarin verzekert de patiënt zich bij zijn tandarts. Hij betaalt een maandelijkse premie aan zijn tandarts en in ruil daarvoor zorgt die ervoor dat de mondgezondheid van de patiënt goed blijft. In dat bedrag zit ook een schadeverzekering inbegrepen en zijn garanties opgenomen”, aldus Van Nouhuys.

Ook schadeverzekering en garanties zouden in onderling overleg vastgelegd kunnen worden, op die manier worden de belangen van de tandarts en de patiënt gelijkgesteld. Omdat de patiënt een vast bedrag per maand betaalt, zal de tandarts kwaliteit willen leveren, zodat het risico op calamiteiten gering is. In de huidige opzet wordt de tandarts beloond als hij zoveel mogelijk gaatjes boort.

Overheidsbemoeienis

De SOH wil met onafhankelijke hulpverlening een totale omkering van het beleid bewerkstelligen.  “Het mondzorgsysteem wordt nu aan de 'top' vormgegeven en 'down' uitgevoerd, dat moet omgedraaid worden, want het huidige verrichtingensysteem zorgt voor een kostenexplosie, kwaliteitsdaling en fraude”, aldus de SOH, die met de laatste opmerking refereert aan het feit dat in het tv-programma Radar malversaties met tandheelkundige declaraties aan de kaak gesteld werden.

Dergelijke ongewenste praktijken vinden volgens de voorzitter van de SOH hun voedingsbodem in de noodzakelijke aanschaf van apparatuur, die met de huidige tariefvoering nauwelijks in de prijs verdisconteerd kan worden. Daardoor is het voor de tandarts vaak lastig om een praktijk zo optimaal mogelijk in te richten. Onafhankelijkheid zal daarom ook de praktijkvoering als het imago van de tandarts ten goede komen, stelt SOH, die in een onafhankelijk opereren kwaliteitsverbetering op alle fronten voorziet.

Auteur(s): Marijke Simons foto Ben Adriaanse

Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met een online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, tijdschriften en online nascholing, zoals e-learnings en web-tv's. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.