Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Standby 1/2016

01-02-2016 | Nieuws

Stand van zaken Verplicht diploma tandartsassistent

Auteur: Elly Hogeveen

Gepubliceerd in: Standby | Uitgave 1/2016

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Samenvatting

KNMT en ANT hebben verschil van mening over het verplicht stellen van een diploma voor de tandartsassistent. Een impuls voor de kwaliteit en veiligheid in de tandartspraktijk en duidelijkheid over welke behandelingen voor taakdelegatie in aanmerking komen. Dat is de basis van het laatste standpunt van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) over de vereiste opleidingsniveaus voor verschillende werkzaamheden van assisterend personeel in de mondzorg. Het ANT stelt dit in de nieuwsbrief van afgelopen juni.
De afgelopen jaren is de definitie van de werkzaamheden van de tandartsassistent heel divers geworden. “Patiënten hebben behoefte aan inzicht en hebben recht op transparantie”, zegt ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes. “Wie behandelt mij? Is deze behandelaar bevoegd en bekwaam? Voor tandartsassistenten is er tot op heden geen consistent beleid voor een professionele standaard van eisen waaraan ze moeten voldoen.” ANT wil de opleidingen assisterend personeel baseren op risicoprofielen. Vaartjes: “Dat moet een impuls zijn voor veiligheid en duidelijkheid geven over taakdelegatie.”

1 Geen voorstander

Na een periode van overleg tussen de beroepsverenigingen liet de KNMT weten een verplichte uniforme opleidingseis te willen, namelijk mbo-4 voor alle tandartsassistenten. Het mbo-diploma Tandartsassistent zou als basisvoorwaarde moeten gelden voor het in dienst nemen van een tandartsassistent die nieuw de arbeidsmarkt betreedt. Is zij niet in het bezit van een mbo-diploma Tandartsassistent, dan zou zij hiervoor direct in opleiding moeten. De ANT was en is hier geen voorstander van. Vaartjes legt uit waarom: “Gezien de grote variëteit aan taken en verantwoordelijkheden is het niet zinvol om aan elke soort assistent de mbo4 opleidingseis te stellen. Voor een groot aantal assistenten is dit gezien hun takenpakket overbodig, voor anderen zal dezelfde opleidingseis gezien hun werkzaamheden juist onvoldoende zijn.”
De ANT is volgens Vaartjes niet tegen de mbo4-opleiding tot tandartsassistent, maar wel tegen het verplicht stellen van deze opleiding voor al het assisterend personeel. Het ANT vindt dat gekeken moet worden naar het risico voor de patiënt van de verschillende werkzaamheden. Door de werkzaamheden in te delen in risicocategorieën, waarbinnen het karakter van de behandelingen duidelijk is gedefinieerd, kunnen we de individuele assistent voorzien van een opleiding op maat. De ANT pleit dan ook voor variabele opleidingseisen op basis van de mate van tandheelkundig risico bij afgebakende werkzaamheden. Kortom, minder opleiding als het kan, méér als het nodig is. Alleen met aantoonbare bekwaamheid bieden we de patiënt echt duidelijkheid en transparantie en bovenal echte kwaliteit en veiligheid. Patiënten krijgen hiermee de garantie van bevoegd en bekwaam personeel aan de stoel en dat geeft houvast. Het is dan immers duidelijk wat een specifieke assistent wel en niet mag doen en dat de assistent is opgeleid voor de handelingen die zij verricht. ANT: “Een opleiding op maat levert meer werkgelegenheid op voor verschillende opleidingsniveaus.”

2 Minister

De minister heeft aangegeven dat zij niet tot verplichtstelling zal overgaan van het mbo-examen Tandartsassistent, maar dat het vanuit de beroepsgroep moet komen. Er is dus geen wettelijke verplichting. De KNMT wil wel haar verantwoordelijkheid nemen in de eisen rond opleidingen van assistenten en heeft daarom het standpunt dat het gewenst is dat een tandartsassistent die de arbeidsmarkt betreedt vanaf 1 september 2018 over een mbo-diploma Tandartsassistent beschikt. Bij haar taak te handhaven op kwaliteit van zorg betrekt Inspectie voor de Gezondheidszorg dergelijke standpunten van een beroepsvereniging, ook de jurisprudentie op dit gebied.
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL Tandarts Totaal houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met dit abonnement krijgt u tijdschrift TandartsPraktijk in de bus, heeft u toegang tot een groot aantal tandheelkundige boeken en geaccrediteerde nascholing, waaronder de TP Kennistoetsen. Alles in uw eigen tijd en wanneer het u het beste uitkomt. Op BSL Tandarts Totaal vindt u betrouwbare en actuele vakinformatie om u nóg beter te maken in uw vak.


Standby

Standby is volledig afgestemd op het vakgebied van de tandartsassistent. Het geeft informatie over actuele ontwikkelingen in de tandheelkunde, behandelt praktijkvoorbeelden, geeft interessante achtergrondinformatie over arbeidsomstandigheden en bespreekt cursussen en vakliteratuur. Veel aandacht wordt besteed aan praktijkverhalen van andere assistenten en interviews met assistenten naar aanleiding van een stelling. Kortom, Standby is onmisbaar voor de tandartsassistent.

Proefabonnement BSL Tandarts Totaal

Met BSL houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met dit proefabonnement krijgt u toegang tot een geselecteerd gedeelte van de online bibliotheek. Zo kan u gebruik maken van de online boeken, één e-learning, één web-tv en een aantal video's. 


Tandarts Totaal Proefabonnement 

eerste maand gratis: € 0,-

Metagegevens
Titel
Stand van zaken Verplicht diploma tandartsassistent
Auteur
Elly Hogeveen
Publicatiedatum
01-02-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Standby / Uitgave 1/2016
Print ISSN: 0922-310X
Elektronisch ISSN: 1876-5572
DOI
https://doi.org/10.1007/s12490-016-0011-1

Andere artikelen Uitgave 1/2016

Standby 1/2016 Naar de uitgave