Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Sprekende handen is een uniek werkboek met een methodiek voor ontmoetingsgroepen met en voor dementerende mensen, wonend op psychogeriatrische afdelingen in verpleeg- en verzorgingshuizen.De methodiek is in de praktijk ontwikkeld en sluit aan bij die stromingen in de ouderenzorg die de beleving van oude mensen zelf, en de aandacht voor hun eigen levensverhaal centraal stellen. Dat blijkt zeer goed te werken.Eerst geven de auteurs informatie over de methodiek en over hun samenwerking als muziektherapeut en geestelijk verzorger. Vervolgens worden 46 uitgewerkte programma’s voor groepsbijeenkomsten beschreven, die als kapstok dienen voor de bijeenkomsten. Als thema voor deze programma’s is gekozen: “Sprekende handen”, waarbij de handen de levensverhalen van ouderen symboliseren.Dit werkboek bevat een dvd, met filmfragmenten van een bijeenkomst van een ontmoetingsgroep, die de tekst nader illustreren. In het boek zijn verwijzingen opgenomen naar deze filmfragmenten.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Methodiek van verbondenheid

Abstract
“Ja, die stem pak ik hier zo tussen! Als mijn collega's zitten te zingen, ga ik automatisch mee. Ik ga dan niet even opzij, nee, we gaan samen verder.”
“Samen zingen, dan komen we tot elkaar!”
“Het is gewoon een heel koortje gewone mensen. Ik zou het niet graag willen missen, dit koortje.”
Paula Irik, Irene Maijer-Kruijssen

2. Samenwerking is meer dan de som der delen

Abstract
We komen de huiskamer binnen. Mevrouw Abrahams, stralend, wijzend op Irene en de gitaar: “Ik ho´u van dit ding, zuster! Op u ben ik ze´ker op. Ik ben zo groot geworden op dit ogenblik.” En tot Paula, na een eerste knuffel: “Gaat u me zeggen dat u de priester bent? Dan ga ik opstaan om u een nieuwe knuffel te geven daarvoor!”
Paula Irik, Irene Maijer-Kruijssen

3. Programma's voor groepsbijeenkomsten

Abstract
In dit hoofdstuk volgt het jaaroverzicht met voor iedere week een programma per groepsbijeenkomst. Ter introductie enige korte opmerkingen bij de opzet van de jaarcyclus en de opbouw per groepsbijeenkomst.
Paula Irik, Irene Maijer-Kruijssen

Nawerk

Meer informatie