Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

13-10-2016 | Artikel | Uitgave 5/2016

Neuropraxis 5/2016

Spelend revalideren: is er toekomst voor virtual reality in de cognitieve kinderrevalidatie? Een literatuuroverzicht

Tijdschrift:
Neuropraxis > Uitgave 5/2016
Auteurs:
Marc S. van den Heerik, Lauriane A. Spreij, Johanna M. A. Visser-Meily, Ingrid C. M. Rentinck, Marjolein Verhoef, Tanja C. W. Nijboer
Belangrijke opmerkingen
Dit literatuuronderzoek is uitgevoerd bij het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, dat de samenwerking tussen Hersencentrum Rudolf Magnus, Universitair Medisch Centrum Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie gestalte geeft.
M. S. van den Heerik en L. A. Spreij: gedeeld eerste auteurschap.

Samenvatting

Inleiding

Binnen de kinderrevalidatie zijn cerebrale parese (CP) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH) de meest voorkomende doelgroepen. In de huidige cognitieve diagnostiek en behandeling wordt gebruikgemaakt van statische methoden die moeilijk generaliseerbaar zijn naar het dynamische dagelijks leven. Een veelbelovende techniek die de mogelijkheid biedt een brug te slaan tussen cognitieve revalidatie en het dagelijks leven, is virtual reality (VR). In dit artikel wordt een overzicht gegeven van onderzoek waarbij VR is ingezet bij cognitieve diagnostiek en/of behandeling bij kinderen met CP of NAH. Het doel hiervan is inzicht te krijgen in hoeverre VR klinisch toepasbaar is binnen de cognitieve kinderrevalidatie.

Methoden

Voor het verzamelen van relevante artikelen is een systematische zoekstrategie uitgevoerd. Vervolgens is, aan de hand van een kwaliteitsbeoordeling, de methodologische kwaliteit aan de artikelen toegekend.

Resultaten

Negen studies zijn geïncludeerd. Aan de hand van de kwaliteitsbeoordeling hadden zes artikelen een matige en drie artikelen een lage kwaliteit. In de op diagnostiek gerichte studies kon, op basis van prestaties in een virtuele omgeving, een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen kinderen met NAH of CP en gezonde kinderen met betrekking tot aandacht, sociale cognitie of executieve functies. Daarnaast werden positieve effecten gevonden van het behandelen van visuospatiële functies binnen een virtuele omgeving bij kinderen met CP.

Discussie

Het geringe aantal studies laat veelbelovende resultaten zien, maar is slechts het begin van een nieuw onderzoeksveld dat het gebruik van VR onderzoekt in cognitieve kinderrevalidatie. Toekomstig onderzoek zal inzicht geven in de meerwaarde van VR in diagnostiek en behandeling binnen de cognitieve kinderrevalidatie.

Conclusie

Op basis van dit literatuuronderzoek kan gesteld worden dat de onderzoeksresultaten veelbelovend zijn voor het gebruik van VR in cognitieve diagnostiek en behandeling bij kinderen met NAH of CP. VR is echter momenteel nog niet inzetbaar als evidence based practice.

Log in om toegang te krijgen

Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang:

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.

Neuropraxis

Neuropraxis is het eerste Nederlandstalige tijdschrift dat ingaat op achtergronden én toepassingen van actuele neurowetenschappelijke informatie. Er is aandacht voor onderzoek, diagnostiek en behandelingsmethoden.

Literatuur
Over dit artikel

Andere artikelen Uitgave 5/2016

Neuropraxis 5/2016 Naar de uitgave