Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2023 | OriginalPaper | Hoofdstuk

37. Specifieke omstandigheden

Auteurs : Y. Schoon, N. M. Turner, T. J. van den Berg, B. G. F. Verweij, Dr. R. P. Weenink, C. G. H. M. Kooiman, E. P. Huizinga, Th. W. Wulterkens, M. Ruijten, F. O. Kooij

Gepubliceerd in: Leerboek acute geneeskunde

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Hoewel de principes van ABCDE bij alle patiënten dezelfde zijn, hebben een aantal patiëntengroepen en omstandigheden specifieke aandachtspunten. Die worden in dit hoofdstuk besproken, waarbij de nadruk ligt op wat er bij deze patiënten dan anders gedaan moet worden. De zeer jonge, zeer oude en zwangere patiënten, maar ook de te warme of te koude patiënten komen aan bod. Verdrinking, verbranding, bevriezing, duikongevallen, crush-letsel, decontaminatie na gevaarlijke stoffen en de traumatische reanimatie completeren de lijst.
Woordenlijst
ABCDEF
airway, breathing, circulation, disability, exposure, foetus
ADL
algemene dagelijkse levensverrichtingen
AED
automatische externe defibrillator
AGS
adviseur gevaarlijke stoffen
ALI
acute long injury
ALS
advanced life support
APOP
acuut presenterende oudere patiënt
ARDS
acuut respiratoir distress-syndroom
AVPU
alert, vocal, pain, unresponsive
BLS
basic life support
CFS
clinical frailty scale
CGA
comprehensive geriatric assessment
CO2
koolzuurgas
FRC
functionele residuaalcapaciteit
ECLS
extra-corporal-life-support
ECMO
extracorporele membraanoxygenatie
GAGS
gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen
HOPE
hypothermia outcome prediction after ECLS
ISAR
identification of seniors at risk
IADL
instrumentele algemene dagelijkse levensverrichtingen
LDI
laser doppler imaging
mMOET
managing medical obstetric emergencies and trauma
MKA
meldkamer ambulancezorg
OvDG
Officier van Dienst Geneeskundig
OK
operatiekamer
PAWPER®
Paediatric Advanced Weight Prediction in the Emergency Room
PBM
persoonlijke beschermingsmiddelen
PGCS
Pediatric Glasgow Coma Scale
PRIL®
pediatrische reanimatie en interventielint
REBOA
resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta
RSV
respiratoir syncytieel virus
SVT
supraventriculaire tachycardie
TVLO
totaal verbrand lichaamsoppervlak
USAR
urban search and rescue
Voetnoten
1
Bij radioactieve stoffen onderscheiden we ook inwendige besmetting en ontsmetting.
 
Literatuur
go back to reference Derksen-Lubsen G., et al. (2018). Compendium kindergeneeskunde: Diagnostiek en behandeling. Bohn Stafleu van Loghum.  Derksen-Lubsen G., et al. (2018). Compendium kindergeneeskunde: Diagnostiek en behandeling. Bohn Stafleu van Loghum. 
go back to reference Education Committee of the Australian and New Zealand Burn Association. Emergency Management of Severe Burns (EMSB) cursusboek. Nederlandse versie, Nederlandse Brandwonden Stichting (2018). Education Committee of the Australian and New Zealand Burn Association. Emergency Management of Severe Burns (EMSB) cursusboek. Nederlandse versie, Nederlandse Brandwonden Stichting (2018).
go back to reference Fleming, S., et al. (2011). Normal ranges of heart rate and respiratory rate in children from birth to 18 years of age: A systematic review of observational studies. Lancet, 377, 1011–1018. CrossRefPubMedPubMedCentral Fleming, S., et al. (2011). Normal ranges of heart rate and respiratory rate in children from birth to 18 years of age: A systematic review of observational studies. Lancet, 377, 1011–1018. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, editie 2018. KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, editie 2018.
go back to reference Nederlandse Brandwonden Registratie R3, jaren 2014–2018. Dutch Burn Repository R3 2014–2018 Nederlandse Brandwonden Registratie R3, jaren 2014–2018. Dutch Burn Repository R3 2014–2018
go back to reference Palmieri, T. (2018). ISBI Practice Guidelines committee. ISBI practice guidelines for burn care, part 2. Burns, 44(7), 1617–1706. Palmieri, T. (2018). ISBI Practice Guidelines committee. ISBI practice guidelines for burn care, part 2. Burns, 44(7), 1617–1706.
go back to reference Richtlijn Eerste opvang van brandwond patiënten in de acute fase (1 e 24 uur) van verbranding en verwijzing naar een brandwondencentrum (2020). Richtlijn Eerste opvang van brandwond patiënten in de acute fase (1 e 24 uur) van verbranding en verwijzing naar een brandwondencentrum (2020).
go back to reference Richtlijn Zorg voor patiënten met brandwonden (2017). Richtlijn Zorg voor patiënten met brandwonden (2017).
go back to reference Turner, N. M., Kieboom, J. K. W., & Nusmeier, A. (2022a). Advanced paediatric life support. De Nederlandse editie (6 e druk). Bohn Stafleu van Loghum.  Turner, N. M., Kieboom, J. K. W., & Nusmeier, A. (2022a). Advanced paediatric life support. De Nederlandse editie (6 e druk). Bohn Stafleu van Loghum. 
go back to reference Turner, N. M., Nusmeier A., Kieboom, J. K. W. (2022b). APLS compact. Spoedeisende hulp bij kinderen (2e, herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum. Turner, N. M., Nusmeier A., Kieboom, J. K. W. (2022b). APLS compact. Spoedeisende hulp bij kinderen (2e, herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Van de Putte, E. M., et al. (2013). Medisch handboek kindermishandeling. Bohn Stafleu van Loghum.  Van de Putte, E. M., et al. (2013). Medisch handboek kindermishandeling. Bohn Stafleu van Loghum. 
go back to reference Weiss, S. L., et al. (2020). Surviving sepsis campaign international guidelines for the management of septic shock and sepsis-associated organ dysfunction in children. Intensive Care Medicine, 46, S10–S67. CrossRef Weiss, S. L., et al. (2020). Surviving sepsis campaign international guidelines for the management of septic shock and sepsis-associated organ dysfunction in children. Intensive Care Medicine, 46, S10–S67. CrossRef
go back to reference Berben, S. A. A., Bloemhoff, A., Habets, K. C. F., Liefers, J., Hensens, C. J. M., Van Grunsven, P. M., & Schoon, Y. (2019). Monitor Acute Zorgketen: Ouderen hebben intensief en lang ketencontact, een retrospectieve cohortstudie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 29, 163. Berben, S. A. A., Bloemhoff, A., Habets, K. C. F., Liefers, J., Hensens, C. J. M., Van Grunsven, P. M., & Schoon, Y. (2019). Monitor Acute Zorgketen: Ouderen hebben intensief en lang ketencontact, een retrospectieve cohortstudie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 29, 163.
go back to reference Brown, D. J., Burgger, H., Boyd, J., & Paal, P. (2012). Accidental hypothermia. New England Journal of Medicine, 367, 1930–1938. CrossRefPubMed Brown, D. J., Burgger, H., Boyd, J., & Paal, P. (2012). Accidental hypothermia. New England Journal of Medicine, 367, 1930–1938. CrossRefPubMed
go back to reference Carpenter, C. R., Bromley, M., Caterino, J. M., et al. (2014). Optimal older adult emergency care: Introducing multidisciplinary geriatric emergency department guidelines from the American college of emergency physicians, American geriatrics society, emergency nurses association, and society for academic emergency medicine. Journal of the American Geriatrics Society, 62, 1360–1363. CrossRefPubMed Carpenter, C. R., Bromley, M., Caterino, J. M., et al. (2014). Optimal older adult emergency care: Introducing multidisciplinary geriatric emergency department guidelines from the American college of emergency physicians, American geriatrics society, emergency nurses association, and society for academic emergency medicine. Journal of the American Geriatrics Society, 62, 1360–1363. CrossRefPubMed
go back to reference Frostbite and Immersion Foot Care. Operationeel geneeskundige protocollen, Ministerie van Defensie 03-06-2021. Frostbite and Immersion Foot Care. Operationeel geneeskundige protocollen, Ministerie van Defensie 03-06-2021.
go back to reference Hesselink, G., Sir, Ö., & Schoon, Y. (2019). Effectiveness of interventions to alleviate emergency department crowding by older adults: A systematic review. BMC Emergency Medicine, 19(1), 69. CrossRefPubMedPubMedCentral Hesselink, G., Sir, Ö., & Schoon, Y. (2019). Effectiveness of interventions to alleviate emergency department crowding by older adults: A systematic review. BMC Emergency Medicine, 19(1), 69. CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Howell, C., Grady, K., & Cox, C. (2007). Managing Obstetric Emergencies and Trauma, The MOET Course Manual (2nd ed.). Cambridge University Press. Howell, C., Grady, K., & Cox, C. (2007). Managing Obstetric Emergencies and Trauma, The MOET Course Manual (2nd ed.). Cambridge University Press.
go back to reference Koers, L., Van Schuppen, J. L., Viersen, V. A., Hollmann, M. W., & Kooij, F. O. (2017). Reanimatie na trauma, betere overlevingskansen door doelgerichte behandeling. NTvG, 161, D1174. Koers, L., Van Schuppen, J. L., Viersen, V. A., Hollmann, M. W., & Kooij, F. O. (2017). Reanimatie na trauma, betere overlevingskansen door doelgerichte behandeling. NTvG, 161, D1174.
go back to reference Lendrum, R., et al. (2019). Pre-hospital Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta (REBOA) for exsanguinating pelvic hemorrhage. Resuscitation, 135, 6–13. CrossRefPubMed Lendrum, R., et al. (2019). Pre-hospital Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta (REBOA) for exsanguinating pelvic hemorrhage. Resuscitation, 135, 6–13. CrossRefPubMed
go back to reference Lott, C., et al. (2021). European Resuscitation Guidelines 2021: Cardiac arrest in special circumstances; Resuscitation, 161, 152–219. Lott, C., et al. (2021). European Resuscitation Guidelines 2021: Cardiac arrest in special circumstances; Resuscitation, 161, 152–219.
go back to reference Marktscan Acute Zorg (2017). Nederlandse Zorgautoriteit. Marktscan Acute Zorg (2017). Nederlandse Zorgautoriteit.
go back to reference Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (2021). Aandachtspunten bij decontaminatie van de huid en secundaire blootstelling van hulpverleners in het ziekenhuis. Versie 2021. UMC Utrecht, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (2021). Aandachtspunten bij decontaminatie van de huid en secundaire blootstelling van hulpverleners in het ziekenhuis. Versie 2021. UMC Utrecht, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.
go back to reference Van Dorp, et al. (2010). Reanimatie van een zwangere patiënt.  NTvG, (48), 154, A2370. Van Dorp, et al. (2010). Reanimatie van een zwangere patiënt.  NTvG, (48), 154, A2370.
go back to reference Sir, Ö., Hesselink, G., Van Den Bogaert, M., Akkermans, R. P., & Schoon, Y. (2019). Risk factors for prolonged length of stay of older patients in an academic emergency department: A retrospective cohort study. Emerg Med Int, 4937827. Sir, Ö., Hesselink, G., Van Den Bogaert, M., Akkermans, R. P., & Schoon, Y. (2019). Risk factors for prolonged length of stay of older patients in an academic emergency department: A retrospective cohort study. Emerg Med Int, 4937827.
go back to reference Szpilman, D., Bierens, J. J., Handley, A. J., & Orlowski, J. P. (2012). Drowning. New England Journal of Medicine, 366, 2102–2110. CrossRefPubMed Szpilman, D., Bierens, J. J., Handley, A. J., & Orlowski, J. P. (2012). Drowning. New England Journal of Medicine, 366, 2102–2110. CrossRefPubMed
go back to reference Vann, R. D., Butler, F. K., Mitchell, S. J., & Moon, R. E. (2010). Decompression illness. Lancet, 377, 153–164. CrossRef Vann, R. D., Butler, F. K., Mitchell, S. J., & Moon, R. E. (2010). Decompression illness. Lancet, 377, 153–164. CrossRef
Metagegevens
Titel
Specifieke omstandigheden
Auteurs
Y. Schoon
N. M. Turner
T. J. van den Berg
B. G. F. Verweij
Dr. R. P. Weenink
C. G. H. M. Kooiman
E. P. Huizinga
Th. W. Wulterkens
M. Ruijten
F. O. Kooij
Copyright
2023
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2805-5_37