Skip to main content
Top

1999 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Hoofdstuk 2 Specifieke aspecten van de zorgvraag bij onderzoek

Auteurs : E.M. Sesink, drs. J.H.J. de Jong

Gepubliceerd in: Verplegen van interne en chirurgische zorgvragers, niveau 5

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit hoofdstuk gaat over specifieke aspecten van de zorgvraag in het algemeen ziekenhuis. Aan de orde komen de verschillende onderzoeken en de verpleegkundige zorg daarbij. Door steeds verdergaande technische ontwikkelingen zijn er meer mogelijkheden voor onderzoek. Het ‘inwendige’ van de mens kan op allerlei mogelijke manieren zichtbaar worden gemaakt. Ook het onderzoek van bloed, andere lichaamsvochten en weefsel is steeds verder ontwikkeld. Met de toename van de technische mogelijkheden is ook de belasting van onderzoeken voor de zorgvrager minder dan vroeger.
Literatuur
go back to reference Abraham, I. e.a.(1993). Beoordelen van functioneren van psychogeriatrische patiënten. Verpleegkundig Perspectief, 1993-6, 52-68. Abraham, I. e.a.(1993). Beoordelen van functioneren van psychogeriatrische patiënten. Verpleegkundig Perspectief, 1993-6, 52-68.
go back to reference Allison, M. en Keller, C. (1998). Lichamelijke activiteit door ouderen: voordelen en interventiestrategieën. Verpleegkundig Perspectief, 1998-5, 18-29. Allison, M. en Keller, C. (1998). Lichamelijke activiteit door ouderen: voordelen en interventiestrategieën. Verpleegkundig Perspectief, 1998-5, 18-29.
go back to reference Allmark, P. en Klarzynski, R. (1993). Argumenten tegen ‘advocacy’: de verpleegkundige is geen ombudsman. Verpleegkundig Perspectief, 1993-3, 3-10. Allmark, P. en Klarzynski, R. (1993). Argumenten tegen ‘advocacy’: de verpleegkundige is geen ombudsman. Verpleegkundig Perspectief, 1993-3, 3-10.
go back to reference Armstrong-Esther, C.A. e.a. (1997). De geïnstitutionaliseerde ouderen: tot op het bot uitgedroogd. Verpleegkundig Perspectief, 1997-5, 3-14. Armstrong-Esther, C.A. e.a. (1997). De geïnstitutionaliseerde ouderen: tot op het bot uitgedroogd. Verpleegkundig Perspectief, 1997-5, 3-14.
go back to reference Bangma, S.P. (1988). Voorwaarden voor gezondheidszorg, organisatie, wetgeving en financiering. Leiden: Stenfert Kroese. Bangma, S.P. (1988). Voorwaarden voor gezondheidszorg, organisatie, wetgeving en financiering. Leiden: Stenfert Kroese.
go back to reference Bekker, J.M.A. de (1995). Kwaliteit in zicht. Een praktische handleiding voor kwaliteitsverbetering in de verpleging. Utrecht: Lemma. Bekker, J.M.A. de (1995). Kwaliteit in zicht. Een praktische handleiding voor kwaliteitsverbetering in de verpleging. Utrecht: Lemma.
go back to reference Berchum, K. van (1998). Klantvriendelijk, Klachtvriendelijk. Utrecht: NIZW-uitgeverij. Berchum, K. van (1998). Klantvriendelijk, Klachtvriendelijk. Utrecht: NIZW-uitgeverij.
go back to reference Berkhout, H. (1991). Van patiënt tot klant. Haarlem: De Toorts. Berkhout, H. (1991). Van patiënt tot klant. Haarlem: De Toorts.
go back to reference Binnekade, J. (1997). Ondervoeding in het ziekenhuis. TVZ, nr. 4, 84-87. Binnekade, J. (1997). Ondervoeding in het ziekenhuis. TVZ, nr. 4, 84-87.
go back to reference Boomans, S. en Reijers, P. (1994). Verkoopgericht klachten behandelen. Deventer: Kluwer bedrijfswetenschappen. Boomans, S. en Reijers, P. (1994). Verkoopgericht klachten behandelen. Deventer: Kluwer bedrijfswetenschappen.
go back to reference BOP (1989). Beoordelingsschaal voor Oudere Patiënten. Methodisch Procesmatig handelen. Utrecht: Bohn Scheltema Holkema. BOP (1989). Beoordelingsschaal voor Oudere Patiënten. Methodisch Procesmatig handelen. Utrecht: Bohn Scheltema Holkema.
go back to reference Carson, M.M. en Ross M.M. (1993). Verandering van een zorgmodel: langdurige geriatrische zorg in een algemeen ziekenhuis. Verpleegkundig Perspectief, 1993-6, 33-40. Carson, M.M. en Ross M.M. (1993). Verandering van een zorgmodel: langdurige geriatrische zorg in een algemeen ziekenhuis. Verpleegkundig Perspectief, 1993-6, 33-40.
go back to reference De cliënt aan het woord over kwaliteit. LCVV/NP/CF. De cliënt aan het woord over kwaliteit. LCVV/NP/CF.
go back to reference Dane, C. (1985). Geschiedenis van de verpleging (7e druk). Lochem: De Tijdstroom. Dane, C. (1985). Geschiedenis van de verpleging (7e druk). Lochem: De Tijdstroom.
go back to reference Damoiseaux, V., Molen, H.T. van der en Kok, G. J. (1993). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Van Gorcum, Assen. (hoofdstuk 20, 353-361). Damoiseaux, V., Molen, H.T. van der en Kok, G. J. (1993). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Van Gorcum, Assen. (hoofdstuk 20, 353-361).
go back to reference Dupuis, H. (1988). Verpleegkundige moet kampioen zijn in het opkomen voor de rechten van de patiënt. Verpleegkunde Nieuws, nr. 20. Dupuis, H. (1988). Verpleegkundige moet kampioen zijn in het opkomen voor de rechten van de patiënt. Verpleegkunde Nieuws, nr. 20.
go back to reference Eikema Hommes, G.A. van (1990). Klachten wat moet je ermee? TVZ, nr. 6, 189-190. Eikema Hommes, G.A. van (1990). Klachten wat moet je ermee? TVZ, nr. 6, 189-190.
go back to reference Eikema Hommes, G.A. van (1995). Klachtenbehandeling als instrument. TVZ, nr. 13/14, 402 en 403. Eikema Hommes, G.A. van (1995). Klachtenbehandeling als instrument. TVZ, nr. 13/14, 402 en 403.
go back to reference Eimers, J. (1994). De patiënt moet vaker als kapitein op het schip beschouwd worden. Patiënt en Perspectief, jaargang 1, december 1994, 33- Eimers, J. (1994). De patiënt moet vaker als kapitein op het schip beschouwd worden. Patiënt en Perspectief, jaargang 1, december 1994, 33-
go back to reference Elliott-Pennels, C.J., e.a. (1998). Complaints procedure. Professional Nurse, nr. 9. Elliott-Pennels, C.J., e.a. (1998). Complaints procedure. Professional Nurse, nr. 9.
go back to reference Enzlin, M. (1999). Te weinig tijd voor reguliere patiënt. De verkeerde patiënt op het verkeerde bed. Verpleegkunde Nieuws, nr. 17, 16-19. Enzlin, M. (1999). Te weinig tijd voor reguliere patiënt. De verkeerde patiënt op het verkeerde bed. Verpleegkunde Nieuws, nr. 17, 16-19.
go back to reference Esterhuizen, Ph. (1994). Ondervoeding vraagt om aandacht. TVZ, nr. 21, 654. Esterhuizen, Ph. (1994). Ondervoeding vraagt om aandacht. TVZ, nr. 21, 654.
go back to reference Frits-Van Gompel, R. (1994). Patiënt gebaat bij zorgbeheer. TVZ, nr. 21, 637-639. Frits-Van Gompel, R. (1994). Patiënt gebaat bij zorgbeheer. TVZ, nr. 21, 637-639.
go back to reference Galindo-Ciocon, D.J. e.a. (1996). Valincidenten en looptraining bij ouderen. Verpleegkundig Perspectief, 1996-3, 67-73. Galindo-Ciocon, D.J. e.a. (1996). Valincidenten en looptraining bij ouderen. Verpleegkundig Perspectief, 1996-3, 67-73.
go back to reference Gerards, G. (1997). Health Counseling. Baarn: H. Nelissen. Gerards, G. (1997). Health Counseling. Baarn: H. Nelissen.
go back to reference Handboek Verpleegkundige innovatie: Kwaliteit van zorg en dienstverlening (1993). Capita selecta van innovaties (november). Handboek Verpleegkundige innovatie: Kwaliteit van zorg en dienstverlening (1993). Capita selecta van innovaties (november).
go back to reference Helsloot, H. (1999). Een klacht over mij? Nursing, nr. 6, 51-53. Helsloot, H. (1999). Een klacht over mij? Nursing, nr. 6, 51-53.
go back to reference Info Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (1995). Handreiking Klachtenopvang. 2 oktober. Info Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (1995). Handreiking Klachtenopvang. 2 oktober.
go back to reference Jong, J.H.J. de, Kerstens, J.A.M. en Salentijn, C. (1997). Inleiding in de verpleegkunde. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Jong, J.H.J. de, Kerstens, J.A.M. en Salentijn, C. (1997). Inleiding in de verpleegkunde. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Jong, J.H.J. de, Kerstens, J.A.M. en Sesink, E. (1998). Aspecten van verpleegkundige beroepsuitoefening. BGOreeks, niveau 5. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Jong, J.H.J. de, Kerstens, J.A.M. en Sesink, E. (1998). Aspecten van verpleegkundige beroepsuitoefening. BGOreeks, niveau 5. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Kimball, M.J. e.a. (1996). Een stille epidemie onder ouderen: failure to thrive. Verpleegkundig Perspectief, 1996-1, 3-12. Kimball, M.J. e.a. (1996). Een stille epidemie onder ouderen: failure to thrive. Verpleegkundig Perspectief, 1996-1, 3-12.
go back to reference De kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid (1989). Deventer: Kluwer De kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid (1989). Deventer: Kluwer
go back to reference Kozier, B. e.a. (1995). Fundamentals of Nursing. Redwood City: Addison-Wesley. Hfdst. 13, 254 e.v. LCVV & NIVEL (1997). Kozier, B. e.a. (1995). Fundamentals of Nursing. Redwood City: Addison-Wesley. Hfdst. 13, 254 e.v. LCVV & NIVEL (1997).
go back to reference Kwaliteitsbewakende en -bevorderende activiteiten in de verpleging en verzorging. Utrecht: De Tijdstroom. Kwaliteitsbewakende en -bevorderende activiteiten in de verpleging en verzorging. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Maarsse, J.A.M. en Mur-Veeman, I.M. (1990). Beleid en beheer in de gezondheidszorg. Assen: Van Gorcum. Maarsse, J.A.M. en Mur-Veeman, I.M. (1990). Beleid en beheer in de gezondheidszorg. Assen: Van Gorcum.
go back to reference McCloskey, J.C. (1989). Implicaties van het loskoppelen van verpleegkosten voor vergoeding door ziektekostenverzekeringen. Verpleegkundig Perspectief, 6, 36-48. McCloskey, J.C. (1989). Implicaties van het loskoppelen van verpleegkosten voor vergoeding door ziektekostenverzekeringen. Verpleegkundig Perspectief, 6, 36-48.
go back to reference Pasch, A.E. van de (1992). Wegwijs in de gezondheidszorg. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Pasch, A.E. van de (1992). Wegwijs in de gezondheidszorg. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Peet, R. van der (1994/1996). Verplegen in theorie en praktijk (deel 1-4). Utrecht: Lemma. Peet, R. van der (1994/1996). Verplegen in theorie en praktijk (deel 1-4). Utrecht: Lemma.
go back to reference Peters, J.H. e.a. (red.). Management in de gezondheidszorg. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum. Peters, J.H. e.a. (red.). Management in de gezondheidszorg. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
go back to reference Roscam Abbing, E.W. (red.) (1983). Bouw en werking van de gezondheidszorg in Nederland (2e druk). Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema. Roscam Abbing, E.W. (red.) (1983). Bouw en werking van de gezondheidszorg in Nederland (2e druk). Utrecht: Bohn, Scheltema & Holkema.
go back to reference Sassen, B. (1997). Gezondheidsvoorlichting en preventie. Utrecht: Elsevier/De Tijdstroom. (hoofdstuk zorggebonden preventie, par. 4.1, 90 en verder) + doelgroepen van preventie; compliance: 163, 166, 167, 187; counseling: 169, 172, 181, 201, 208, 210, 211, 213-215; hoofdstuk 8 verpleegkundige diagnosen, 201 t/m 210.) Sassen, B. (1997). Gezondheidsvoorlichting en preventie. Utrecht: Elsevier/De Tijdstroom. (hoofdstuk zorggebonden preventie, par. 4.​1, 90 en verder) + doelgroepen van preventie; compliance: 163, 166, 167, 187; counseling: 169, 172, 181, 201, 208, 210, 211, 213-215; hoofdstuk 8 verpleegkundige diagnosen, 201 t/m 210.)
go back to reference Sluis, A. van der (1985). Van basis tot budget. Lochem: De Tijdstroom Sluis, A. van der (1985). Van basis tot budget. Lochem: De Tijdstroom
go back to reference Sluijs, E. (1993). Therapietrouw door voorlichting. Utrecht: Landelijk Centrum GVO. Sluijs, E. (1993). Therapietrouw door voorlichting. Utrecht: Landelijk Centrum GVO.
go back to reference Smith, G. (1997). Weerstanden tegen veranderingen in de geriatrische zorgverlening. Verpleegkundig Perspectief, 1987-3, 337-350. Smith, G. (1997). Weerstanden tegen veranderingen in de geriatrische zorgverlening. Verpleegkundig Perspectief, 1987-3, 337-350.
go back to reference Stegeman, N. (1993). Postoperatieve voedingszorg. TVZ, nr. 22, 737-740. Stegeman, N. (1993). Postoperatieve voedingszorg. TVZ, nr. 22, 737-740.
go back to reference Uw Klacht over de gezondheidszorg (Wet klachtrecht) (febr. 1996). Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Bunnik: PCI distributieservice, Postbus 74, 3980 CB. Uw Klacht over de gezondheidszorg (Wet klachtrecht) (febr. 1996). Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Bunnik: PCI distributieservice, Postbus 74, 3980 CB.
go back to reference Verdult, R. (1990). De oudere patiënt in het ziekenhuis. TVZ, nr. 17, 538-542. Verdult, R. (1990). De oudere patiënt in het ziekenhuis. TVZ, nr. 17, 538-542.
go back to reference VWS (nov. 1997). Staat van de gezondheidszorg. Rijswijk: Ministerie van VWS. VWS (nov. 1997). Staat van de gezondheidszorg. Rijswijk: Ministerie van VWS.
go back to reference Wagner C. e.a. (1997). Kwaliteitsbewakende en -bevorderende activiteiten in de verpleging en verzorging. LCVV-cahier. Utrecht: De Tijdstroom. Wagner C. e.a. (1997). Kwaliteitsbewakende en -bevorderende activiteiten in de verpleging en verzorging. LCVV-cahier. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Williams, K. (1995). Aard en behandeling van stress-respons. Verpleegkundig perspectief, 1995-6, 42-55. Williams, K. (1995). Aard en behandeling van stress-respons. Verpleegkundig perspectief, 1995-6, 42-55.
Metagegevens
Titel
Hoofdstuk 2 Specifieke aspecten van de zorgvraag bij onderzoek
Auteurs
E.M. Sesink
drs. J.H.J. de Jong
Copyright
1999
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9441-8_2