Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Verslaving 4/2016

06-10-2016 | Ingezonden

Sociale wijkteams en verslavingspreventie: kansen en belemmeringen

Auteurs: Drs. Els Bransen, Pascal Collard, MSc, Dr. Agnes van der Poel

Gepubliceerd in: Verslaving | Uitgave 4/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Extract

Sociale wijkteams beogen escalatie van problemen bij burgers te voorkomen, door dicht bij de burger, achter de voordeur en snel (zonder indicatie) ondersteuning te bieden. Omdat middelengebruik vaak een rol speelt bij de problemen waar wijkteams mee te maken hebben, is het cruciaal dat afdelingen verslavingspreventie van instellingen voor verslavingszorg en wijkteams samenwerken. De sociale wijkteams zijn nog volop in ontwikkeling. De vraag is in hoeverre deze samenwerking tot dusver tot stand is gekomen en welke taken de teams zien op het gebied van middelenproblematiek. In de eerste helft van 2015 deden we kwalitatief onderzoek onder enerzijds preventiewerkers van alle instellingen voor verslavingszorg en anderzijds (beleids)adviseurs en medewerkers van sociale wijkteams, verspreid over het land (zie Bransen et al. 2015). We bespreken de resultaten uit deze 22 diepte-interviews puntsgewijs. …
Literatuur
go back to reference Arum, S. van, & Schoorl, R. (2016). Sociale (wijk)teams in beeld. Stand van zaken na de decentralisaties. Utrecht: Movisie. Arum, S. van, & Schoorl, R. (2016). Sociale (wijk)teams in beeld. Stand van zaken na de decentralisaties. Utrecht: Movisie.
go back to reference Bransen, E., Collard, P., Poel, A. van der, & Boon, B. (2016). Sociale wijkteams en verslavingspreventie: tijdige signalering en interventie bij problematisch gebruik van alcohol en drugs . Strategische verkenning. Utrecht: Trimbos-instituut. Bransen, E., Collard, P., Poel, A. van der, & Boon, B. (2016). Sociale wijkteams en verslavingspreventie: tijdige signalering en interventie bij problematisch gebruik van alcohol en drugs . Strategische verkenning. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Oude Vrielink, M., Sterrenberg, L., & Koper, H. (2014). Uitvoeringskracht in sociale wijkteams: een beproefd concept in een nieuwe context. Bestuurswetenschappen, 68, 32–46.CrossRef Oude Vrielink, M., Sterrenberg, L., & Koper, H. (2014). Uitvoeringskracht in sociale wijkteams: een beproefd concept in een nieuwe context. Bestuurswetenschappen, 68, 32–46.CrossRef
Metagegevens
Titel
Sociale wijkteams en verslavingspreventie: kansen en belemmeringen
Auteurs
Drs. Els Bransen
Pascal Collard, MSc
Dr. Agnes van der Poel
Publicatiedatum
06-10-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Verslaving / Uitgave 4/2016
Print ISSN: 1574-1842
Elektronisch ISSN: 1875-7073
DOI
https://doi.org/10.1007/s12501-016-0082-x

Andere artikelen Uitgave 4/2016

Verslaving 4/2016 Naar de uitgave

Redactioneel

Redactioneel

Verslaving verwoord

Seksverslaving?