Skip to main content
main-content

Over dit boek

Op een OK wordt gewerkt met patiënten en samengewerkt met collega's en andere disciplines. Er wordt vergaderd, overlegd, gepland, georganiseerd en veranderd. De operatieassistent en de anesthesiemedewerker moeten ook deze taken kunnen uitvoeren.
In de Beroeps Voorbereidende Periode wordt bij het vak sociale vaardigheden ingegaan op soicaalcommunicatieve vaardigheden. Later in de opleiding krijgen meer specifieke functie-eisen aandacht zoals plannen, organiseren en het voeren van gesprekken.

Sociale vaardigheden op de OK bestaat uit vier delen, waarin respectievelijk het persoonlijk functioneren, samenwerken, effectiviteit en efficiëntie en veranderingsprocessen uitvoerig aan bod komen. Het leerboek is verrijkt met uitgebreide casuïstiek en verhelderende opdrachten. In deze tweede druk is hierop nog meer de nadruk gelegd. Ook is er ten aanzien van persoonlijk functioneren meer aandacht voor het gebied van zelfreflectie.

Voor het vak sociale vaardigheden bestond nog geen vakliteratuur specifiek gericht op de operatieassistent en de anesthesiemedewerker. Met dit boek wordt deze lacune gevuld.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Deel 1 Persoonlijk functioneren

Voorwerk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

1 Leren en reflectie

Marga Hop, Irene Muller-Schoof

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2 Normen, waarden en overtuigingen

Marga Hop, Irene Muller-Schoof

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

3 Emoties

Marga Hop, Irene Muller-Schoof

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

4 Loslaten

Marga Hop, Irene Muller-Schoof

Deel 2 Samenwerken

Voorwerk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

5 Communiceren

Marga Hop, Irene Muller-Schoof

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6 Communicatiestijlen

Marga Hop, Irene Muller-Schoof

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

7 Feedback

Marga Hop, Irene Muller-Schoof

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

8 Werken in teams

Marga Hop, Irene Muller-Schoof

Deel 3 Plannen en organiseren

Voorwerk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9 Jezelf organiseren

Marga Hop, Irene Muller-Schoof

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

10 Timemanagement

Marga Hop, Irene Muller-Schoof

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

11 Vergaderen

Marga Hop, Irene Muller-Schoof

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

12 Besluitvorming en onderhandelen

Marga Hop, Irene Muller-Schoof

Deel 4 Omgaan met veranderingen

Voorwerk

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

13 Omgaan met veranderingen en weerstand

Marga Hop, Irene Muller-Schoof

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

14 Omgaan met conflicten

Marga Hop, Irene Muller-Schoof

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

15 Stress hanteren

Marga Hop, Irene Muller-Schoof

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

16 Teamdynamiek bij veranderingen

Marga Hop, Irene Muller-Schoof

Nawerk

Meer informatie