Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-02-2009 | leidseweg

Sociale cohesie

Auteur: Theo Roes

Gepubliceerd in: Vakblad Sociaal Werk | Uitgave 1/2009

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Vlak voor Kerst verscheen het Sociaal en Cultureel Rapport 2008, getiteld Betrekkelijke betrokkenheid (Sociaal en Cultureel Planbureau, www.scp.nl). Het SCP behandelt daarin het thema sociale cohesie1, een thema dat de laatste jaren hoog op de politieke agenda staat. Het is niet alleen een sociologisch, maar ook een normatief begrip. Sociale samenhang wordt als een goede zaak gezien en het bevorderen ervan behoort tot de kernopdracht van het sociaal werk.
Literatuur
go back to reference Sociale cohesie wordt omschreven als ‘de mate waarin mensen in gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijk leven, als burger in de maatschappij en als lid van de samenleving’. Sociale cohesie wordt omschreven als ‘de mate waarin mensen in gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijk leven, als burger in de maatschappij en als lid van de samenleving’.
Metagegevens
Titel
Sociale cohesie
Auteur
Theo Roes
Publicatiedatum
01-02-2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Vakblad Sociaal Werk / Uitgave 1/2009
Print ISSN: 2468-7456
Elektronisch ISSN: 2468-7464
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03088102

Andere artikelen Uitgave 1/2009

Vakblad Sociaal Werk 1/2009 Naar de uitgave

Wetten en regels

Adoptie

het veld

het veld

Redactioneel

Onze eer te na