Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 3/2019

07-06-2019

Sociaal Netwerk werkt, maar het systeem (nog) niet!

Auteur: Drs. Riet Portengen, MLD

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 3/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën ontwikkelde zich in 25 jaar van een methodiek voor familieberaden tot een grondhouding waarin het vanzelfsprekend is dat burgers, families en sociale netwerken hun eigen koers uitzetten en strategie bepalen, dat ze zelf een plan maken en dat professionals met hen samenwerken in hun Actieteam. We merkten dat mensen zich niet laten betrekken en inzetten, en dat taal een belangrijke rol speelt. We ervaarden dat het maken van een plan als middel of aanbod niet aanslaat bij hulpverleners, terwijl zij wel achter de bedoeling staan. We ontdekten dat de voorbereiding van en het vervolg op het plan belangrijker is voor het succes van het plan dan het plan zelf.
Het Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën brengt drie fundamentele veranderingen teweeg die de uitgangspunten van de transitie en transformatie ondersteunen: een verschuiving van het formuleren van de hulpvraag van professionals naar de burgers en hun omgeving; een kanteling van het betrekken van familie en sociaal netwerk bij het hulpverleningsplan naar het samenwerken met burgers, families en sociale netwerken vanuit hun Actieplan; het creëren van alignment tussen praktijk, organisatie, beleid en onderzoek door het realiseren van een circulaire samenwerking.
Dit alles staat in het teken van het doel om de kloof tussen de leefwereld van burgers en de systeemwereld van organisaties, beleid en onderzoek te verkleinen, zodat burgers hun leven kunnen leven en de systeemwereld dit mogelijk maakt.
Voetnoten
1
In de ontwikkeling van het Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën veranderde de naam van het familieberaad in netwerkberaad en FamilieNetwerkBeraad. Nu is het kortweg Beraad, omdat beraden ook in verschillende contexten plaatsvinden: met burgers en wijken, binnen teams en organisaties, en op beleidsniveau.
 
Literatuur
go back to reference Clarijs, R., & Malmberg, T. (red.) (2012). The quiet revolution: Aggrandizing people power by family group conferences. Amsterdam: SWP. Clarijs, R., & Malmberg, T. (red.) (2012). The quiet revolution: Aggrandizing people power by family group conferences. Amsterdam: SWP.
go back to reference Gephart, M., & Marsick, V. (2016). Strategic organizational learning: Using system dynamics for innovation and sustained performance. New York: Springer.CrossRef Gephart, M., & Marsick, V. (2016). Strategic organizational learning: Using system dynamics for innovation and sustained performance. New York: Springer.CrossRef
go back to reference Johnson, B. (1996). Polarity management: Identifying and managing unsolvable problems. Amherst: HRD Press. Johnson, B. (1996). Polarity management: Identifying and managing unsolvable problems. Amherst: HRD Press.
go back to reference Labovitz, G., & Rosansky, V. (1997). The power of alignment: How great companies stay centered and accomplish extraordinary things. New York: Wiley & Sons. Labovitz, G., & Rosansky, V. (1997). The power of alignment: How great companies stay centered and accomplish extraordinary things. New York: Wiley & Sons.
go back to reference Portengen, R. (1999). Netwerkpleegzorg. Ouderkerk aan de Amstel: TOPIC. Portengen, R. (1999). Netwerkpleegzorg. Ouderkerk aan de Amstel: TOPIC.
go back to reference Portengen, R. (2002). Dichterbij huis: Netwerkpleegzorg in Nederland. Utrecht: NIZW. Portengen, R. (2002). Dichterbij huis: Netwerkpleegzorg in Nederland. Utrecht: NIZW.
go back to reference Scharmer, O. (2007). Theory U: Leading from the future as it emerges. Cambridge: SoL Press. Scharmer, O. (2007). Theory U: Leading from the future as it emerges. Cambridge: SoL Press.
go back to reference Senge, P. (2006). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. New York: Crown Business. Senge, P. (2006). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. New York: Crown Business.
Metagegevens
Titel
Sociaal Netwerk werkt, maar het systeem (nog) niet!
Auteur
Drs. Riet Portengen, MLD
Publicatiedatum
07-06-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 3/2019
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-019-00204-z

Andere artikelen Uitgave 3/2019

Jeugdbeleid 3/2019 Naar de uitgave