Skip to main content
Top

2021 | OriginalPaper | Hoofdstuk

9. Sociaal-medische indicatiestelling en advisering

Auteurs : Drs. Lisette Kwast, Drs. Saskia van de Merwe

Gepubliceerd in: Leerboek volksgezondheid en gezondheidszorg – praktijk

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Wanneer burgers onvoldoende zelfredzaam zijn en hun omgeving hen onvoldoende kan ondersteunen, kunnen zij een beroep doen op professionele zorg en ondersteuning. Sociaal-medische indicatiestelling en advisering is onafhankelijke advisering door artsen over het verstrekken van zorg en voorzieningen. Deze advisering wordt vaak gedaan door artsen Maatschappij en Gezondheid met het profiel sociaal-medische indicatiestelling en advisering (arts SMI&A), veelal werkzaam voor een gemeentelijke afdeling Sociaal-medische advisering. Na een methodische beoordeling van medische aspecten en alle relevante factoren in leefgebieden, het zogenoemde 360 gradenonderzoek, stelt de arts een advies op met een optimale balans tussen indicatie, beschikbare voorzieningen, budget en juridische kaders. Hierbij wordt gebruikgemaakt van volksgezondheidsmodellen en medische classificaties. De belangrijkste juridische kaders zijn de Wmo, Jeugdwet, Wlz en de Participatiewet. De arts onderbouwt het advies met argumenten en houdt zich aan kwaliteitseisen. De opdrachtgever neemt op basis van het advies een besluit over het wel of niet beschikbaar stellen van de voorziening.
Literatuur
3.
go back to reference NIVEL. Voorbij zelfredzaamheid: maatwerk voor mensen met lichamelijke beperkingen. Utrecht: NIVEL; 2017. NIVEL. Voorbij zelfredzaamheid: maatwerk voor mensen met lichamelijke beperkingen. Utrecht: NIVEL; 2017.
4.
go back to reference NIVEL. Kennisvraag hulpmiddelenzorg. Een onderzoek naar informatie, knelpunten, eigen betalingen en de keuze van een zorgverzekering. Utrecht: NIVEL; 2018. NIVEL. Kennisvraag hulpmiddelenzorg. Een onderzoek naar informatie, knelpunten, eigen betalingen en de keuze van een zorgverzekering. Utrecht: NIVEL; 2018.
go back to reference CPB. De wijkteambenadering nader bekeken. Het effect van de inzet van wijkteams op Wmo-zorggebruik. Den Haag: CPB; 2019. CPB. De wijkteambenadering nader bekeken. Het effect van de inzet van wijkteams op Wmo-zorggebruik. Den Haag: CPB; 2019.
go back to reference Dierx JAJ, Kasper JDP. De meerwaarde van positieve gezondheid voor de gepercipieerde gezondheid. Tijdsch Gezondheidswet. 2018;2018(96):241–7.CrossRef Dierx JAJ, Kasper JDP. De meerwaarde van positieve gezondheid voor de gepercipieerde gezondheid. Tijdsch Gezondheidswet. 2018;2018(96):241–7.CrossRef
go back to reference KNMG. Position paper. De arts indicatie en advies KNMG. Utrecht: KNMG; 2015. KNMG. Position paper. De arts indicatie en advies KNMG. Utrecht: KNMG; 2015.
go back to reference RIVM. Volksgezondheid toekomst verkenning kernboodschappen. Bilthoven: RIVM; 2019. RIVM. Volksgezondheid toekomst verkenning kernboodschappen. Bilthoven: RIVM; 2019.
go back to reference Van Den Boom W, et al. Scores op de zelfredzaamheidsmatrix(ZRM) en mijn ZRM vergeleken. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. 2018;2018(96):290–8.CrossRef Van Den Boom W, et al. Scores op de zelfredzaamheidsmatrix(ZRM) en mijn ZRM vergeleken. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen. 2018;2018(96):290–8.CrossRef
go back to reference Van Driesten G, Wessels K. Zó werkt publieke gezondheidszorg. Amsterdam: De argumentenfabriek; 2018. Van Driesten G, Wessels K. Zó werkt publieke gezondheidszorg. Amsterdam: De argumentenfabriek; 2018.
go back to reference Van Huber M, Van Vliet M, Boers I. Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’. NTvG. 2016;2016(160):A7720. Van Huber M, Van Vliet M, Boers I. Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’. NTvG. 2016;2016(160):A7720.
Metagegevens
Titel
Sociaal-medische indicatiestelling en advisering
Auteurs
Drs. Lisette Kwast
Drs. Saskia van de Merwe
Copyright
2021
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2626-6_9