Skip to main content
main-content

Tijdschrift

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek 6/2016

Uitgave 6/2016

Inhoudsopgave ( 26 Artikelen )

01-12-2016 | Redactioneel | Uitgave 6/2016

Fundament

Yvette Bommeljé

01-12-2016 | Uitgave 6/2016

Actueel

Bohn Stafleu van Loghum

01-12-2016 | Uitgave 6/2016

Van draaideur naar kickstart: via flexwerk uit de uitkering

Vernieuwend organiseren, bemiddelen en financieren
Riemer Kemper

01-12-2016 | Arbeidsmarkt | Uitgave 6/2016

Vast en flexibel werk - wat willen werkgevers en werkenden?

Onderzoeksresultaten
Marian van der Klein, Monique Stavenuiter

01-12-2016 | Uitvoeringspraktijk | Uitgave 6/2016

Integriteit in het DNA van de organisatie en medewerker

Spiegeltje spiegeltje aan de wand
Suzanne van Kleef, Marjolein van Dijk

01-12-2016 | Wet- en regelgeving | Uitgave 6/2016

Nieuwe Wet verplichte ggz voorziet in behoefte aan instrumenten

‘Burgemeester: doe iets...’
Yvette Bommeljé

01-12-2016 | Signalement van het cbs | Uitgave 6/2016

Re-integratie door gemeenten

Lisanne van Koperen

01-12-2016 | Uitvoeringspraktijk | Uitgave 6/2016

Maatschappelijke en financiële gevolgen van de kostendelersnorm

Amsterdams onderzoek: veel huishoudens in de min
Geerten Kruis, Bob van Waveren

01-12-2016 | Maatschappelijke ondersteuning | Uitgave 6/2016

Buurthuizen helpen wijkteams bij hun doelen voor de buurt

Ontmoetingsmogelijkheid benutten
Margreeth Broens

01-12-2016 | Column uit de beleidspraktijk | Uitgave 6/2016

Focus op werk! Deel III

Hans Cratsborn

01-12-2016 | Wet- en regelgeving | Uitgave 6/2016

Ervaringen vanuit de Strategische casustafel sociaal domein

‘Veel schurende regels hebben we zelf ingesteld’
Gerard Witsmeer, Mieke Maas, Alinda van Bruggen

01-12-2016 | Uitgave 6/2016

Monitor wijkteams Amersfoort: sturen op basis van tellen en vertellen

Resultaatmeting in de praktijk
Gijs de Groot

01-12-2016 | Migratie | Uitgave 6/2016

Migratie en de verbindingsopgaven van de verzorgingsstaat

Hoe wordt zorg op maat geen zorg op middelmaat?
Monique Kremer

01-12-2016 | Sociale zekerheid | Uitgave 6/2016

Herijking van de balans tussen rechten en plichten in de bijstand

Naar een bijstand die bijstaat
Jochem Westert

01-12-2016 | Wisselcolumn | Uitgave 6/2016

Privacy ombudsman opent deuren

Romeo Kadir

01-12-2016 | Burgerparticipatie | Uitgave 6/2016

De sociale kracht van kleine kernen

De potentie van het platteland
Leidy van der Aalst

01-12-2016 | Wet- en regelgeving | Uitgave 6/2016

Kansen voor effectievere geschilbeslechting in het bestuursrecht

Mediation structureel verankerd bij de overheid
Gjalt Schippers

01-12-2016 | Cliëntencolumn | Uitgave 6/2016

Van proefplaatsing naar jaarcontract

Lidia van der Klei

01-12-2016 | Binnenhof van buitenuit | Uitgave 6/2016

Toezicht en handhaving kinderopvang

Mark Geers

01-12-2016 | Mensenrechten | Uitgave 6/2016

Mensenrechten zichtbaar op Leidense muur

Artikel 1 in de praktijk
Henri Lenferink

01-12-2016 | Arbeidsmarkt in cijfers en trends | Uitgave 6/2016

Kansrijke beroepen in beeld

Mechelien van der Aalst

01-12-2016 | Cliënt | Uitgave 6/2016

Onafhankelijke cliëntondersteuning: hard nodig

De 5P’s geven antwoorden op inrichtingsvragen
Branko Hagen

01-12-2016 | Sociale zekerheid | Uitgave 6/2016

Sancties in de bijstand en het gevaar van sociale uitsluiting

Van de wortel en de stok in de put
Anja Eleveld

01-12-2016 | Uitspraak onder de loep | Uitgave 6/2016

Aanvraag bijzondere bijstand moet op tijd worden ingediend

Wat is op tijd?
Ingeborg Lunenburg

01-12-2016 | Inclusieve samenleving | Uitgave 6/2016

De gemeentelijke rol bij de uitvoering van het VN Verdrag handicap

Mensenrechten van mensen met een beperking
Ineke Boerefijn, Keirsten de Jongh

01-12-2016 | Vakkundig aan het werk | Uitgave 6/2016

Sociale innovatie vraagt om (veel) meer dan kennisprogramma’s

Bert Roes

Recente publicaties