Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek 4/2017

Uitgave 4/2017

Inhoudsopgave ( 24 Artikelen )

01-08-2017 | redactioneel | Uitgave 4/2017

De bomen en het bos

Maarten van de Beek

01-08-2017 | Nieuws | Uitgave 4/2017

Actueel

Bohn Stafleu van Loghum

01-08-2017 | thema armoedebestrijding | Uitgave 4/2017

Knooppunt kerken en armoede: Vrijwilligers ontmoeten elkaar in regionale bijeenkomsten

Peter de Bie

01-08-2017 | cliëntencolumn | Uitgave 4/2017

Participatie als instrument om het sociale zekerheidsstelsel te ondermijnen

Hans Alderkamp

01-08-2017 | maatschappelijke ondersteuning | Uitgave 4/2017

Vier richtingen voor effectief mantelzorgbeleid: De mantelzorger in balans

Kitty van den Hoek, Hans Alderliesten

01-08-2017 | participatie | Uitgave 4/2017

Mentorwijs als hulp bij inclusief werkgeverschap: Training leidinggevenden beschreven en onderbouwd

Saskia Andriessen, Astrid Hazelzet, Joke van der Wal

01-08-2017 | vakkundig aan het werk | Uitgave 4/2017

Stop met verstoppen

Eddy Karrenbelt, Roland Blonk

01-08-2017 | thema armoedebestrijding | Uitgave 4/2017

Drempels voor gebruik van financiële voorzieningen: De klem van armoede

Emmy Mol, Martine Vermeij

01-08-2017 | thema armoedebestrijding | Uitgave 4/2017

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapslasten: Armoede-instrument of drukmiddel?

André Moerman, Chantal van Hulzen

01-08-2017 | signalement van het cbs | Uitgave 4/2017

Alleenstaande vergunninghouders moeilijker te huisvesten

Corina Huisman, Stephan Verschuren

01-08-2017 | thema amoedebestrijding | Uitgave 4/2017

Vroegsignalering schulden: een lastig pad, maar begaanbaar: Landelijke uitrol

Jan Siebols, Fred Schippers

01-08-2017 | binnenhof van buitenuit | Uitgave 4/2017

Aanpak jeugdwerkloosheid

Mark Geers

01-08-2017 | thema armoedebestrijding | Uitgave 4/2017

Armoedebeleid: de invloed van landelijke en lokale tegemoetkomingen: Onderzoek naar het effect van minimaregelingen

Wim de Schipper, Anna van der Schors

01-08-2017 | participatie | Uitgave 4/2017

Ongewenst schot in de participatiewet: Nieuw beschut werk

Gerard Fidder

01-08-2017 | financiën | Uitgave 4/2017

Politiseer lokaal, depolitiseer landelijk: Gemeentelijke zorg is keuzes maken

Yvette Bommeljé, Bruno Steiner

01-08-2017 | wisselcolumn | Uitgave 4/2017

Moeters of mogers

Ralf Embrechts

01-08-2017 | maatschappelijke ondersteuning | Uitgave 4/2017

In de ban van effect-denken: Een zoektocht naar waardecreatie in het sociaal domein

Ilse Debije, Mariëlle Valk

01-08-2017 | city deal inclusieve stad | Uitgave 4/2017

Aanklacht tegen het systeemdenken: ‘Laten we onszelf de mentale acrobatiek van flexibele oplossingen aanleren’

Joeri Veen

01-08-2017 | arbeidsmarkt in cijfers en trends | Uitgave 4/2017

Arbeidsmarktprognose

Katinka van Brakel

01-08-2017 | maatschappelijke ondersteuning | Uitgave 4/2017

Intensieve mantelzorgers dreigen uit te vallen: Aanbevelingen voor betere ondersteuning

Bram Berkhout

01-08-2017 | column uit de beleidspraktijk | Uitgave 4/2017

De Limburgfactor voorbij!?

Hans Cratsborn

01-08-2017 | transformatie | Uitgave 4/2017

Kansen voor transformatie sociaal domein: Zo kan het in een kleine plattelandsgemeente

Marlé Nijhuis

01-08-2017 | participatie | Uitgave 4/2017

Werkwijze STERK: de ander leren de eigen kracht aan te spreken: Kwetsbare doelgroep in beeld

Lianne Smit-Volker, Miranda Grootscholte

01-08-2017 | uitspraak onder de loep | Uitgave 4/2017

CRvB over verrekening op grond van de wajong na een WSNP-uitspraak: Ten onrechte verrekening

Gjalt Schippers

Recente publicaties