Skip to main content
main-content
Top

Tijdschrift

Sociaal Bestek

Sociaal Bestek 1/2017

Uitgave 1/2017

Inhoudsopgave ( 23 Artikelen )

01-02-2017 | Redactioneel | Uitgave 1/2017

Armoede in Nederland

Maarten van de Beek

01-02-2017 | Uitgave 1/2017

Actueel

Bohn Stafleu van Loghum

01-02-2017 | Armoede in nederland | Uitgave 1/2017

Economische zelfredzaamheid als nieuw ijkpunt voor re-integratie

Hersenwetenschap biedt aanknopingspunten
Peter Wesdorp, Nadja Jungmann, Helga Koper

01-02-2017 | Armoede in nederland | Uitgave 1/2017

Budgetbeheer tijdens schuldbemiddeling is effectief tegen terugval

Duurzaamheid schuldentrajecten onderzocht
Robert Scholte, Lucy Kok

01-02-2017 | Cliëntencolumn | Uitgave 1/2017

Hou vol jongen, het is bijna donderdag

Bas Huibregtse

01-02-2017 | Maatschappelijke ondersteuning | Uitgave 1/2017

Integratie van formele zorg, welzijn en informele zorg

Innovatieve begeleiding in de Wmo
Joost Hoekman, Harry Woldendorp

01-02-2017 | Maatschappelijke ondersteuning | Uitgave 1/2017

Sociaal vervoer voor Wlz-cliënten: Wlz of Wmo?

Algemene voorziening voorkomt problemen
Magdalena Magala

01-02-2017 | Vakkundig aan het werk | Uitgave 1/2017

De kennis ligt voor het oprapen

Astrid Hazelzet

01-02-2017 | Armoede in nederland | Uitgave 1/2017

Experimenteren geïnspireerd op het basisinkomen

Voorbeelden uit binnen- en buitenland
Yvette Bommeljé

01-02-2017 | Signalement van het cbs | Uitgave 1/2017

Niet alle werklozen ontvangen WW, niet alle WW’ers zijn werkloos

Mark Ramaekers

01-02-2017 | Armoede in nederland | Uitgave 1/2017

Op weg naar samenredzaamheid in de participatiesamenleving?

Nieuwe rollen in het sociale domein
William Peters, Margreeth Broens

01-02-2017 | Binnenhof van buitenuit | Uitgave 1/2017

Programma Gezonde School 2017 - 2020

Mark Geers

01-02-2017 | Participatie | Uitgave 1/2017

Wat is er mis met inspraak?

Tweeluik
Martien Kuitenbrouwer

01-02-2017 | Armoede in nederland | Uitgave 1/2017

Meer bijstandsgerechtigden aan het werk door slimmere inzet data, professionals en arbeidsmarktkansen

Prikkelende reflecties
Kevin Noels

01-02-2017 | Wisselcolumn | Uitgave 1/2017

Kansen voor iedereen

Lodi van Brussel

01-02-2017 | Decentralisaties | Uitgave 1/2017

Decentralisaties hebben lokale democratie niet versterkt

Weinig inhoudelijk debat
Paul Bordewijk

01-02-2017 | Uitvoeringspraktijk | Uitgave 1/2017

Verbinden van beleid: lokaal en in de regio

Onderzoek met praktijkcases
Ruud Dorenbos, Joost van Hoorn

01-02-2017 | Arbeidsmarkt in cijfers en trends | Uitgave 1/2017

De dalende arbeidsparticipatie van WGA’ers verklaard

Marcel Spijkerman

01-02-2017 | Armoede in nederland | Uitgave 1/2017

Koopkracht bijstandsgerechtigden omhoog

Gemeentelijke ondersteuning blijft noodzakelijk
Marcel Warnaar, Corinne van Gaalen

01-02-2017 | Column uit de beleidspraktijk | Uitgave 1/2017

Laaggeletterd in Drenthe

Eric van Oosterhout

01-02-2017 | Participatie | Uitgave 1/2017

Bibliotheekspreekuur voor zeventien miljoen Nederlanders

Van leeszaal tot civic servicecentrum
Jos Debeij

01-02-2017 | Uitgave 1/2017

Succesvol veranderen: een aanpak voor de onderstroom

Nieuwe inzichten in verandermanagement
Berendineke Steenbergen

01-02-2017 | Uitspraak onder de loep | Uitgave 1/2017

Zonder betaling hulp van personen uit het sociaal netwerk

Is dat afdwingbaar?
Ingeborg Lunenburg

Recente publicaties