Skip to main content
Top

2024 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Slotbeschouwing en knelpunten

Auteurs : Colin van der Heiden, Kees Korrelboom

Gepubliceerd in: Doelgestuurd behandelen in de cognitieve gedragstherapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit afsluitende hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal mogelijke knelpunten bij doelgestuurd behandelen, en hoe daarmee om te gaan. Achtereenvolgens wordt beschreven op welke manier probleemgestuurd en doelgestuurd behandelen samen kunnen gaan, wordt ingegaan op de vraag wat er moet gebeuren met patiënten van wie de behandeling wordt afgesloten omdat behandeldoelen niet (verder) haalbaar blijken te zijn, wordt betoogd dat ‘vinger-aan-de-pols’-contacten om terugval te voorkomen niet passend zijn vanuit een doelgestuurde behandelvisie, en wordt beschreven hoe doelgestuurd behandelen kan worden ingezet in geval van comorbiditeit. Tot slot wordt ingegaan op de ‘flexibele inzet van sessies’; dat is nu nog slechts een aandachtspunt, maar in de toekomst mogelijk een aanbeveling bij doelgestuurd behandelen.
Voetnoten
1
Ten Broeke et al. (2022) adviseren behandelaars een patiënt die zich heraanmeldt niet direct weer in behandeling te nemen, maar eerst na te gaan wat hij al dan niet gedaan heeft toen de klachten weer terugkeerden. Als uit deze analyse naar voren komt dat de patiënt de in de eerdere behandeling geleerde succesvolle interventies niet meer heeft toegepast, is het zinvol hem te stimuleren deze interventies alsnog zelf weer toe te passen. Regelmatig kan daardoor een nieuwe behandeling voorkomen dan wel in lengte beperkt worden.
 
Metagegevens
Titel
Slotbeschouwing en knelpunten
Auteurs
Colin van der Heiden
Kees Korrelboom
Copyright
2024
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2992-2_6