Skip to main content
main-content

24-01-2017 | Artikel

Significante toename mondkanker

Auteur:
Marijke Simons

Cancer Research UK signaleert de laatste twee decennia een opmerkelijke toename van mondkanker. Bij vrouwen bedraagt die toename maar liefst met 71% en is zeven keer zo hoog bij vrouwen boven de 50, bij mannen boven de 50 nam mondkanker toe met 67%. 


Risicovolle leefgewoonten

Senior Health Information Manager bij Cancer Research UK, Jessica Kirby, vindt de cijfers zeer verontrustend en wijdt de toename aan risicovolle leefgewoonten als roken, drinken van alcohol en een onevenwichtig dieet. Ook infecties van het Humaan Papillomavirus (HPV) kunnen mondkanker tot gevolg hebben.

Roken blijkt de belangrijkste risicofactor te zijn (oorzaak van 65% van de mondkankergevallen), gevolgd door alcohol en een dieet met weinig groenten en fruit. Deze leefgewoonten vergroten overigens ook het risico op het ontwikkelen van hoofd-en halskanker door HPV-infecties, zoals onlangs in een onderzoek van de Universiteit van Derby aangetoond werd.

Poortwachtersfunctie tandarts

Overlevingskansen kunnen aanzienlijk verbeterd worden als de ziekte in een vroeg stadium wordt vastgesteld. De voorzitter van de Health and Science Committee van de British Dental Association, Rus Ladwa, stelt: ‘Vroegdetectie is de sleutel en een check-up kan het verschil betekenen tussen een overlevingskans van 50 tot 90%.'

Tandartsen spelen daarom een cruciale rol bij het tijdig signaleren van (mogelijke) symptomen van mondkanker. Zij hebben, evenals mondhygiënisten en preventie assistenten, een poortwachtersfunctie en kunnen afwijkingen en verdachte (vaak harde) plekjes op de tongrand of in de mondbodem al in een vroeg stadium signaleren en zonodig doorverwijzen naar de kaakchirurg, die een biopt afneemt, waarna een patholoog vaststelt of het een goede-of kwaadaardige afwijking betreft. Het aldus constateren van mondkanker kan levensreddend zijn. 

Bron: Dental Tribune

Gerelateerde informatie

Aanbevolen

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Tabaksgebruik en mondgezondheid (tobacco)

Er bestaan verschillende vormen van tabaksgebruik, waarvan ‘het roken van sigaretten’ het meest verspreid is. In België rookt bijna één op vier. Er is een sociale gradiënt waarneembaar, waarbij de hoogst opgeleiden minder roken in vergelijking met …


Aanbevolen

06-06-2013 | Nieuws

Grootte leukoplakie belangrijkste voorspeller mondkanker

Patiënten met een witte plek op het mondslijmvlies (leukoplakie) groter dan 4 cm, hebben de grootste kans op het ontstaan van mondkanker. In tegenstelling tot wat eerder gedacht werd, blijken factoren als het geslacht, leeftijd, rookgewoonten, kleur en precieze locatie van leukoplakie in de mond, geen rol te spelen bij het voorspellen van mondkanker vanuit leukoplakie. Dit stelt Elisabeth Brouns in haar proefschrift: Oral leukoplakia: a clinical, histopathological and molecular study waarvoor ze 144 patiënten bestudeerde.


Aanbevolen

01-06-2013 | Achtergrond | Uitgave 3/2013

Opmerkelijke bevindingen bij onderzoek naar mondkanker

Uit het promotieonderzoek van kaakchirurg Manon Weijers, getiteld ‘Plaveiselcarcinoom van de mondholte; enige epidemiologische en klinico-pathologische aspecten’ kwam onder andere naar voren dat er in het begin van het nieuwe millennium (2000-2004) i…


Aanbevolen

2014 | OriginalPaper | Hoofdstuk

Mondkanker

Mondkanker is vergeleken met bijvoorbeeld borst- of prostaatkanker nogal zeldzaam. Mondkanker ontstaat vrijwel altijd uit het slijmvlies (in de mond wordt bij het dekweefsel niet van huid maar van slijmvlies gesproken). Meestal komt mondkanker pas op