Skip to main content
Top

2013 | hbo | Boek

Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening

Auteur: Mathieu Heemelaar

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Methodisch werken

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Werkers in de hulpverlening, dienstverlening en verpleging hebben op veel manieren te maken met seksualiteit en intimiteit. Veel cliënten kampen met problemen op het seksuele vlak, die vaak niet onderkend worden. Seksueel misbruik blijkt hoog in de hulpverlening. De grenzen in de intieme omgang tussen hulpverlener en cliënt zijn onderwerp van gesprek in instellingen en opleidingen.Dit boek biedt de basisinformatie over seksualiteit en intimiteit, die bekend moet worden verondersteld voor een professionele omgang met cliënten. Professioneel optreden stoelt ook hier op twee zaken: kennis van zaken en de vaardigheid om te praten over seksualiteit.

Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening bundelt actuele kennis uit de vakliteratuur over seksuele ontwikkeling, verstoringen in seksuele ontwikkeling, intimiteit, seksuele en relationele vorming, seksueel misbruik, preventie van misbruik en methodisch werken.

Het boek bevat communicatietraining die studenten en hulpverleners door middel van studietaken en praktijkvoorbeelden aanzet tot reflectie en gesprek.

Mathieu Heemelaar geeft naast een aanzienlijke hoeveelheid weetstof ook een groot aantal voorzetten en handreikingen, op weg naar een intiem klimaat, dat bescherming biedt, maar dat ook doorzichtig is. Dat is moedig en baanbrekend.
Frits Wafelbakker in het voorwoord Frits Wafelbakker in het voorwoord

Inhoudsopgave

Voorwerk
Hoofdstuk 1. Beleving van seksualiteit en intimiteit
Inleiding
Dit eerste hoofdstuk gaat over datgene waarmee seksualiteit en intimiteit beginnen en eindigen: de persoonlijke beleving van mensen.
Mathieu Heemelaar
Hoofdstuk 2. Wetenschap over seksualiteit
Inleiding
De wetenschap die de seksualiteit tot onderwerp heeft, heet de seksuologie. Seksuologische kennis wordt aangedragen vanuit drie andere wetenschappen waarin veel onderzoek is gedaan naar seksualiteit en intimiteit: de biologie, de sociologie en de psychologie.
Mathieu Heemelaar
Hoofdstuk 3. Seksuele ontwikkeling
Inleiding
In H. 3 wordt de seksuele ontwikkeling behandeld. Met het begrip seksuele ontwikkeling bedoelen we hier het lichamelijke groeiproces en het psychische leerproces van individuele mensen met betrekking tot seksueel gedrag.
Mathieu Heemelaar
Hoofdstuk 4. Seksuele en relationele vorming en voorlichting
Inleiding
In het vorige hoofdstuk is de seksuele ontwikkeling belicht vanuit het kind, de jongere, de volwassene, de oudere, de verstandelijk gehandicapte, de lichamelijk gehandicapte en de psychiatrische cliënt. De ontwikkeling wordt in dit boek steeds bezien op het niveau van de persoon zelf: hoe verwerkt iemand al die invloeden? Wat anderen daaraan bijdragen – de externe invloeden – wordt in dit hoofdstuk uitgewerkt.
Mathieu Heemelaar
Hoofdstuk 5. Seksueel misbruik
Inleiding
Als we spreken over het niet respecteren van andermans grenzen in het seksuele verkeer, zijn er drie belangrijke begrippen in de Nederlandse vakliteratuur: seksueel geweld, seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Mathieu Heemelaar
Hoofdstuk 6. Seksuele en intieme contacten in de hulpverlening
Inleiding
In de loop van dit boek is al diverse malen aan de orde gesteld dat seksuele gevoelens, seksueel gedrag en de behoefte aan intimiteit een rol spelen in de hulpverlening. Daarbij kwam de vraag naar voren in hoeverre het toelaatbaar is dat hulpverlener en cliënt aan deze gevoelens uiting geven in een vorm van seksueel contact en wat de grenzen zijn bij intimiteit. In dit hoofdstuk wordt hierop ingegaan.
Mathieu Heemelaar
Nawerk
Meer informatie
Titel
Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening
Auteur
Mathieu Heemelaar
Copyright
2013
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-0305-2
Print ISBN
978-90-368-0304-5
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-0305-2