Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

23-02-2016 | Artikel

Screenen op partnermishandeling in de verslavingszorg

Waarom en hoe

Auteurs: Dr. Fleur L. Kraanen, Dr. Lieke Nentjes

Gepubliceerd in: Verslaving | Uitgave 1/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Partnermishandeling is een ernstig probleem dat veel voorkomt bij cliënten die in behandeling zijn in de verslavingszorg. In dit artikel worden verschillende verklaringen uiteengezet voor het feit dat er zoveel overlap is tussen middelengebruik enerzijds en het plegen van partnermishandeling anderzijds. Er wordt benadrukt dat het van groot belang is plegers (en ook slachtoffers) van partnermishandeling te identificeren. Een manier om dit te doen is door gebruik te maken van de Jellinek Inventory for assessing Partner Violence (J-IPV), een vier vragen tellend screeningsinstrument. Er worden suggesties gedaan voor vervolgstappen wanneer blijkt dat de cliënt positief screent op het plegen of slachtoffer zijn van partnermishandeling. Deze dienen te beginnen bij het in kaart brengen van de aard, ernst en frequentie van partnermishandeling en het nagaan in hoeverre de cliënt pleger, slachtoffer of beiden is.
Bijlagen
Alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers
Literatuur
go back to reference Andrews, D. A., Dowden, C., & Gendreau, P. (1999). Clinically relevant and psychologically informed approaches to reduced re-offending: a meta-analytic study of human service, risk, need, responsivity, and other concerns in justice contexts. Ottawa: Carlton University. Andrews, D. A., Dowden, C., & Gendreau, P. (1999). Clinically relevant and psychologically informed approaches to reduced re-offending: a meta-analytic study of human service, risk, need, responsivity, and other concerns in justice contexts. Ottawa: Carlton University.
go back to reference Archer, J. (1999). Assessment of the reliability of the Conflict Tactics Scales: a meta-analytic review. Journal of Interpersonal Violence, 14, 1263–1289.CrossRef Archer, J. (1999). Assessment of the reliability of the Conflict Tactics Scales: a meta-analytic review. Journal of Interpersonal Violence, 14, 1263–1289.CrossRef
go back to reference Archer, J. (2000). Sex differences in aggression between heterosexual partners: a meta-analytic review. Psychological Bulletin, 126, 651–680.CrossRefPubMed Archer, J. (2000). Sex differences in aggression between heterosexual partners: a meta-analytic review. Psychological Bulletin, 126, 651–680.CrossRefPubMed
go back to reference Archer, J. (2002). Sex differences in physically aggressive acts between heterosexual partners: a meta-analytic review. Aggression and Violent Behavior, 7, 313–351.CrossRef Archer, J. (2002). Sex differences in physically aggressive acts between heterosexual partners: a meta-analytic review. Aggression and Violent Behavior, 7, 313–351.CrossRef
go back to reference Babcock, J. C., & LaTaillade, J. J. (2000). Evaluating interventions for men who batter. In: J. Vincent & E. Jouriles (Eds.), Domestic violence: guidelines for research-informed practice Philadelphia: Jessica Kingsley. Babcock, J. C., & LaTaillade, J. J. (2000). Evaluating interventions for men who batter. In: J. Vincent & E. Jouriles (Eds.), Domestic violence: guidelines for research-informed practice Philadelphia: Jessica Kingsley.
go back to reference Babcock, J. C., Green, C. E., & Robie, C. (2004). Does batterers’ treatment work? A meta-analytic review of domestic violence treatment. Clinical Psychology Review, 23, 1023–1053.CrossRefPubMed Babcock, J. C., Green, C. E., & Robie, C. (2004). Does batterers’ treatment work? A meta-analytic review of domestic violence treatment. Clinical Psychology Review, 23, 1023–1053.CrossRefPubMed
go back to reference Baldessarini, R. J., Finklestein, S., & Arana, G. W. (1983). The predictive power of diagnostic tests and the effect of prevalence of illness. Archives of General Psychiatry, 40, 569–573.CrossRefPubMed Baldessarini, R. J., Finklestein, S., & Arana, G. W. (1983). The predictive power of diagnostic tests and the effect of prevalence of illness. Archives of General Psychiatry, 40, 569–573.CrossRefPubMed
go back to reference Breiding, M. J. (2015). Prevalence and characteristics of sexual violence, stalking, and intimate partner violence victimization. National Intimate Partner and Sexual Violence Survey, United States, 2011. American Journal of Public Health, 105, e11–e12. Breiding, M. J. (2015). Prevalence and characteristics of sexual violence, stalking, and intimate partner violence victimization. National Intimate Partner and Sexual Violence Survey, United States, 2011. American Journal of Public Health, 105, e11–e12.
go back to reference Breiding, M. J., Black, M. C., & Ryan, G. W. (2008). Chronic disease and health risk behaviors associated with intimate partner violence – 18 US states/territories, 2005. Annals of Epidemiology, 18, 538–544.CrossRefPubMed Breiding, M. J., Black, M. C., & Ryan, G. W. (2008). Chronic disease and health risk behaviors associated with intimate partner violence – 18 US states/territories, 2005. Annals of Epidemiology, 18, 538–544.CrossRefPubMed
go back to reference Brown, T. J., Werk, A., Caplan, T., & Seraganian, P. (1999). Violent substance abusers in domestic violence treatment. Violence and Victims, 14, 179–190.PubMed Brown, T. J., Werk, A., Caplan, T., & Seraganian, P. (1999). Violent substance abusers in domestic violence treatment. Violence and Victims, 14, 179–190.PubMed
go back to reference Campbell, J. C. (2002). Health consequences of intimate partner violence. Lancet, 359, 573–586. Campbell, J. C. (2002). Health consequences of intimate partner violence. Lancet, 359, 573–586.
go back to reference Carlson, B. E. (2000). Children exposed to intimate partner violence: research findings and implications for interventions. Trauma, Violence, and Abuse, 1, 321–342.CrossRef Carlson, B. E. (2000). Children exposed to intimate partner violence: research findings and implications for interventions. Trauma, Violence, and Abuse, 1, 321–342.CrossRef
go back to reference Chermack, S.T., & Blow, F. C. (2002). Violence among individuals in substance abuse treatment: the role of alcohol and cocaine consumption. Drug and Alcohol Dependence, 66, 29–37.CrossRefPubMed Chermack, S.T., & Blow, F. C. (2002). Violence among individuals in substance abuse treatment: the role of alcohol and cocaine consumption. Drug and Alcohol Dependence, 66, 29–37.CrossRefPubMed
go back to reference Chermack, S. T., Walton, M. A., Fuller, B. E., & Blow, F. C. (2001). Correlates of expressed and received violence across relationship types among men and women substance abusers. Psychology of Addictive Behaviors, 15, 140–151.CrossRefPubMed Chermack, S. T., Walton, M. A., Fuller, B. E., & Blow, F. C. (2001). Correlates of expressed and received violence across relationship types among men and women substance abusers. Psychology of Addictive Behaviors, 15, 140–151.CrossRefPubMed
go back to reference Chermack, S. T., Murray, R. L., Walton, M. A., Booth, B. A., Wryobeck, J., & Blow, F. C. (2008). Partner aggression among men and women in substance use disorder treatment: correlates of psychological and physical aggression and injury. Drug and Alcohol Dependence, 98, 35–44.CrossRefPubMedPubMedCentral Chermack, S. T., Murray, R. L., Walton, M. A., Booth, B. A., Wryobeck, J., & Blow, F. C. (2008). Partner aggression among men and women in substance use disorder treatment: correlates of psychological and physical aggression and injury. Drug and Alcohol Dependence, 98, 35–44.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Coker, A. L., Davis, K. E., Arias, I., Desai, S., Sanderson, M., Brandt, H. M., & Smith, P. H. (2002). Physical and mental health effects of intimate partner violence for men and women. American Journal of Preventative Medicine, 23, 260–268.CrossRef Coker, A. L., Davis, K. E., Arias, I., Desai, S., Sanderson, M., Brandt, H. M., & Smith, P. H. (2002). Physical and mental health effects of intimate partner violence for men and women. American Journal of Preventative Medicine, 23, 260–268.CrossRef
go back to reference Ehrensaft, M. K., Cohen, P., Brown, J., Smailes, E., Chen, H., & Johnson, J. G. (2003). Intergenerational transmission of partner violence: a 20-year prospective study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 741–753.CrossRefPubMed Ehrensaft, M. K., Cohen, P., Brown, J., Smailes, E., Chen, H., & Johnson, J. G. (2003). Intergenerational transmission of partner violence: a 20-year prospective study. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 741–753.CrossRefPubMed
go back to reference Dam, D. van, Ehring, T., Vedel, E., & Emmelkamp, P. M. G. (2010). Validation of the primary care posttraumatic stress disorder screening questionnaire (PC-PTSD) in civilian substance use disorder patients. Journal of Substance Abuse Treatment, 39, 105–113.CrossRefPubMed Dam, D. van, Ehring, T., Vedel, E., & Emmelkamp, P. M. G. (2010). Validation of the primary care posttraumatic stress disorder screening questionnaire (PC-PTSD) in civilian substance use disorder patients. Journal of Substance Abuse Treatment, 39, 105–113.CrossRefPubMed
go back to reference Feder, L., & Wilson, D. (2005). A meta-analytic review of court-mandated batterer intervention programs: can courts affect abusers’ behavior? Journal of Experimental Criminology, 1, 239–262.CrossRef Feder, L., & Wilson, D. (2005). A meta-analytic review of court-mandated batterer intervention programs: can courts affect abusers’ behavior? Journal of Experimental Criminology, 1, 239–262.CrossRef
go back to reference Foran, H. M., & O’Leary, K. D. (2008). Alcohol and intimate partner violence: a meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 28, 1222–1234.CrossRefPubMed Foran, H. M., & O’Leary, K. D. (2008). Alcohol and intimate partner violence: a meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 28, 1222–1234.CrossRefPubMed
go back to reference Graaf, R. de, Have, M. ten, & Dorsselaer, S. van (2010). NEMESIS 2: de psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. Utrecht: Trimbos-instituut. Graaf, R. de, Have, M. ten, & Dorsselaer, S. van (2010). NEMESIS 2: de psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. Utrecht: Trimbos-instituut.
go back to reference Hamby, S., Finkelhor, D., Turner, H., & Ormrod, R. (2010). The overlap of witnessing partner violence with child maltreatment and other victimizations in a nationally representative survey of youth. Child Abuse & Neglect, 34, 734–741.CrossRef Hamby, S., Finkelhor, D., Turner, H., & Ormrod, R. (2010). The overlap of witnessing partner violence with child maltreatment and other victimizations in a nationally representative survey of youth. Child Abuse & Neglect, 34, 734–741.CrossRef
go back to reference Hill, A., Habermann, N., Berner, W., & Briken, P. (2007). Psychiatric disorders in single and multiple sexual murderers. Psychopathology, 40, 22–28.CrossRefPubMed Hill, A., Habermann, N., Berner, W., & Briken, P. (2007). Psychiatric disorders in single and multiple sexual murderers. Psychopathology, 40, 22–28.CrossRefPubMed
go back to reference Hoaken, P. N. S., & Stewart, S. H. (2003). Drugs of abuse and the elicitation of human aggressive behavior. Addictive Behaviors, 28, 1533–1554.CrossRefPubMed Hoaken, P. N. S., & Stewart, S. H. (2003). Drugs of abuse and the elicitation of human aggressive behavior. Addictive Behaviors, 28, 1533–1554.CrossRefPubMed
go back to reference Holt, S., Buckley, H., & Whelan, S. (2008). The impact of exposure to domestic violence on children and young people: a review of the literature. Child Abuse & Neglect, 32, 797–810.CrossRef Holt, S., Buckley, H., & Whelan, S. (2008). The impact of exposure to domestic violence on children and young people: a review of the literature. Child Abuse & Neglect, 32, 797–810.CrossRef
go back to reference Johnson, M. P. (1995). Patriarchal terrorism and common couple violence: two forms of violence against women. Journal of Marriage and the Family, 57, 283–294.CrossRef Johnson, M. P. (1995). Patriarchal terrorism and common couple violence: two forms of violence against women. Journal of Marriage and the Family, 57, 283–294.CrossRef
go back to reference Johnson, M.P., & Leone, J.M. (2000). The differential effects of patriarchal terrorism and common couple violence: findings from the National Violence Against Women Survey. Paper presented at the Tenth International Conference on Personal Relationships, Brisbane, Australia. Johnson, M.P., & Leone, J.M. (2000). The differential effects of patriarchal terrorism and common couple violence: findings from the National Violence Against Women Survey. Paper presented at the Tenth International Conference on Personal Relationships, Brisbane, Australia.
go back to reference Kernic, M. A., Holt, V. L., Wolfe, M. E., McKnight, B., Huebner, C. E., & Rivara, F. P. (2002). Academic and school health issues among children exposed to maternal intimate partner abuse. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 156, 549–555.CrossRef Kernic, M. A., Holt, V. L., Wolfe, M. E., McKnight, B., Huebner, C. E., & Rivara, F. P. (2002). Academic and school health issues among children exposed to maternal intimate partner abuse. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 156, 549–555.CrossRef
go back to reference Kitzmann, K., Gaylord, N., Holt, A., & Kenny, G. (2008). Child witnesses to domestic violence: a meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychiatry, 71, 339–352.CrossRef Kitzmann, K., Gaylord, N., Holt, A., & Kenny, G. (2008). Child witnesses to domestic violence: a meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychiatry, 71, 339–352.CrossRef
go back to reference Kraanen, F. L. (2014). When things are getting out of hand: prevalence, Assessment, and treatment of substance use disorder(s) and criminal behavior. Dissertatie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. Kraanen, F. L. (2014). When things are getting out of hand: prevalence, Assessment, and treatment of substance use disorder(s) and criminal behavior. Dissertatie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
go back to reference Kraanen, F. L., Scholing, A., & Emmelkamp, P. M. G. (2010). Substance use disorders in perpetrators of intimate partner violence in a forensic setting. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 54, 430–440.CrossRefPubMed Kraanen, F. L., Scholing, A., & Emmelkamp, P. M. G. (2010). Substance use disorders in perpetrators of intimate partner violence in a forensic setting. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 54, 430–440.CrossRefPubMed
go back to reference Kraanen, F. L., Scholing, A., & Emmelkamp, P. M. G. (2012). Substance use disorders in forensic psychiatry: differences among different types of offenders. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 56, 1201–1219.CrossRefPubMed Kraanen, F. L., Scholing, A., & Emmelkamp, P. M. G. (2012). Substance use disorders in forensic psychiatry: differences among different types of offenders. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 56, 1201–1219.CrossRefPubMed
go back to reference Kraanen, F. L., Vedel, E., Scholing, A., & Emmelkamp, P. M. G. (2013). Screening on perpetration and victimization of intimate partner violence (IPV): two studies on the validity of an IPV screening instrument in patients in substance abuse treatment. PLoS One, 8, e63681.CrossRef Kraanen, F. L., Vedel, E., Scholing, A., & Emmelkamp, P. M. G. (2013). Screening on perpetration and victimization of intimate partner violence (IPV): two studies on the validity of an IPV screening instrument in patients in substance abuse treatment. PLoS One, 8, e63681.CrossRef
go back to reference Kraanen, F. L., Vedel, E., Scholing, A., & Emmelkamp, P. M. G. (2014). Prediction of intimate partner violence by type of substance use disorder. Journal of Substance Abuse Treatment, 46, 532–539.CrossRefPubMed Kraanen, F. L., Vedel, E., Scholing, A., & Emmelkamp, P. M. G. (2014). Prediction of intimate partner violence by type of substance use disorder. Journal of Substance Abuse Treatment, 46, 532–539.CrossRefPubMed
go back to reference Leonard, K. E. (2005). Alcohol and intimate partner violence: when can we say that heavy drinking is a contributing cause of violence? Addiction, 100, 422–425.CrossRefPubMed Leonard, K. E. (2005). Alcohol and intimate partner violence: when can we say that heavy drinking is a contributing cause of violence? Addiction, 100, 422–425.CrossRefPubMed
go back to reference Leonard, K. E., & Quigley, B. M. (1999). Drinking and marital aggression in newlyweds: an event-based analysis of drinking and the occurrence of husband marital aggression. Journal of Studies on Alcohol, 60, 537–545.CrossRefPubMed Leonard, K. E., & Quigley, B. M. (1999). Drinking and marital aggression in newlyweds: an event-based analysis of drinking and the occurrence of husband marital aggression. Journal of Studies on Alcohol, 60, 537–545.CrossRefPubMed
go back to reference Moore, T. M., & Stuart, G. L. (2004). Illicit substance use and intimate partner violence among men in batterers’ intervention. Psychology of Addictive Behaviors, 18, 385–389.CrossRefPubMed Moore, T. M., & Stuart, G. L. (2004). Illicit substance use and intimate partner violence among men in batterers’ intervention. Psychology of Addictive Behaviors, 18, 385–389.CrossRefPubMed
go back to reference Moore, T. M., Stuart, G. L., Meehan, J. C., Rhatigan, D. L., Hellmuth, J. C., & Keen, S. M. (2008). Drug abuse and aggression between intimate partners: a meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 28, 247–274.CrossRefPubMed Moore, T. M., Stuart, G. L., Meehan, J. C., Rhatigan, D. L., Hellmuth, J. C., & Keen, S. M. (2008). Drug abuse and aggression between intimate partners: a meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 28, 247–274.CrossRefPubMed
go back to reference Murphy, C. M., & Ting, L. (2010). The effects of treatment for substance abuse problems on intimate partner violence: a review of empirical data. Aggression and Violent Behavior, 15, 325–333.CrossRef Murphy, C. M., & Ting, L. (2010). The effects of treatment for substance abuse problems on intimate partner violence: a review of empirical data. Aggression and Violent Behavior, 15, 325–333.CrossRef
go back to reference Nagin, D. S., Cullen, F. T., & Jonson, C. L. (2009). Imprisonment and reoffending. Crime and Justice, 38, 115–200.CrossRef Nagin, D. S., Cullen, F. T., & Jonson, C. L. (2009). Imprisonment and reoffending. Crime and Justice, 38, 115–200.CrossRef
go back to reference Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (2009). Richtlijn familiaal huiselijk geweld bij kinderen en volwassen. Utrecht: Auteur. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (2009). Richtlijn familiaal huiselijk geweld bij kinderen en volwassen. Utrecht: Auteur.
go back to reference O’Farrell, T. J., & Murphy, C. M. (1995). Martial violence before and after alcoholism treatment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63, 256–262.CrossRefPubMed O’Farrell, T. J., & Murphy, C. M. (1995). Martial violence before and after alcoholism treatment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 63, 256–262.CrossRefPubMed
go back to reference Orndoff, S. R., Kelsey, R. M., & O’Leary, D. (2001). Childhood physical abuse, personality, and adult relationship violence: a model of vulnerability to victimization. American Journal of Orthopsychiatry, 71, 322–331.CrossRef Orndoff, S. R., Kelsey, R. M., & O’Leary, D. (2001). Childhood physical abuse, personality, and adult relationship violence: a model of vulnerability to victimization. American Journal of Orthopsychiatry, 71, 322–331.CrossRef
go back to reference Patkar, A. A., Mannelli, P., Peindl, K., Hill, K., Gopalakrishnan, R., & Berrettini, W. H. (2006). Relationship of disinhibition and aggression to blunted prolactin response to meta-chlorophenylpiperazenine in cocaine-dependent patients. Psychopharmacology, 185, 123–132.CrossRefPubMed Patkar, A. A., Mannelli, P., Peindl, K., Hill, K., Gopalakrishnan, R., & Berrettini, W. H. (2006). Relationship of disinhibition and aggression to blunted prolactin response to meta-chlorophenylpiperazenine in cocaine-dependent patients. Psychopharmacology, 185, 123–132.CrossRefPubMed
go back to reference Plichta, S. B. (2004). Intimate partner violence and physical health consequences: policy and practice implications. Journal of Interpersonal Violence, 19, 1296–1323.CrossRefPubMed Plichta, S. B. (2004). Intimate partner violence and physical health consequences: policy and practice implications. Journal of Interpersonal Violence, 19, 1296–1323.CrossRefPubMed
go back to reference Schafer, J., Caetano. R., & Clark, C. L. (1998). Rates of intimate partner violence in the United States. American Journal on Public Health, 88, 1702–1704.CrossRef Schafer, J., Caetano. R., & Clark, C. L. (1998). Rates of intimate partner violence in the United States. American Journal on Public Health, 88, 1702–1704.CrossRef
go back to reference Shorey, R. C., Stuart, G. L., McNulty, J. K., & Moore, T. M. (2014). Acute alcohol use temporarily increases the odds of male perpetrated dating violence: a 90-day diary analysis. Addictive Behaviors, 39, 365–368.CrossRefPubMed Shorey, R. C., Stuart, G. L., McNulty, J. K., & Moore, T. M. (2014). Acute alcohol use temporarily increases the odds of male perpetrated dating violence: a 90-day diary analysis. Addictive Behaviors, 39, 365–368.CrossRefPubMed
go back to reference Sprague, S., Madden, K., Simunovic, N., Godin, K., Pham, N. K., & Bhandari, M. (2012). Barriers to screening for intimate partner violence. Womens Health, 52, 587–605.CrossRef Sprague, S., Madden, K., Simunovic, N., Godin, K., Pham, N. K., & Bhandari, M. (2012). Barriers to screening for intimate partner violence. Womens Health, 52, 587–605.CrossRef
go back to reference Stith, S. M., Rosen, K. H., McCollum, E. E., & Thomsen, C. J. (2004). Treating intimate partner violence within intact couple relationships: outcomes of multi-couple versus individual couple therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 30, 305–318.CrossRefPubMed Stith, S. M., Rosen, K. H., McCollum, E. E., & Thomsen, C. J. (2004). Treating intimate partner violence within intact couple relationships: outcomes of multi-couple versus individual couple therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 30, 305–318.CrossRefPubMed
go back to reference Straus, M. A., & Michel-Smith, Y. (2014). Mutuality, severity, and chronicity of violence by father-only, mother-only, and mutually violent parents as reported by university students in 15 nations. Child Abuse & Neglect, 38, 664–676.CrossRef Straus, M. A., & Michel-Smith, Y. (2014). Mutuality, severity, and chronicity of violence by father-only, mother-only, and mutually violent parents as reported by university students in 15 nations. Child Abuse & Neglect, 38, 664–676.CrossRef
go back to reference Straus, M. A., Hamby, S. L., Boney-McCoy, S., & Sugarman, D. B. (1996). The revised conflict tactics scales (CTS2): development and preliminary psychometric data. Journal of Family Issues, 17, 283–316.CrossRef Straus, M. A., Hamby, S. L., Boney-McCoy, S., & Sugarman, D. B. (1996). The revised conflict tactics scales (CTS2): development and preliminary psychometric data. Journal of Family Issues, 17, 283–316.CrossRef
go back to reference Stuart, G. L., Ramsey, S. E., Moore, T. M., Kahler, C. W., Farrell, L. E., Recupero, P. R., & Brown, R. A. (2002). Marital violence victimization and perpetration among women substance abusers: a descriptive study. Violence Against Women, 8, 934–952.CrossRef Stuart, G. L., Ramsey, S. E., Moore, T. M., Kahler, C. W., Farrell, L. E., Recupero, P. R., & Brown, R. A. (2002). Marital violence victimization and perpetration among women substance abusers: a descriptive study. Violence Against Women, 8, 934–952.CrossRef
go back to reference Stuart, G. L., Moore, T. M., Ramsey, S. E., & Kahler, C. W. (2003a). Substance abuse and relationship violence among men court-referred to batterer intervention programs. Substance Abuse, 24, 107–122.PubMed Stuart, G. L., Moore, T. M., Ramsey, S. E., & Kahler, C. W. (2003a). Substance abuse and relationship violence among men court-referred to batterer intervention programs. Substance Abuse, 24, 107–122.PubMed
go back to reference Stuart, G. L., Moore, T. M., Ramsey, S. E., & Kahler, C. W. (2003b). Relationship aggression and substance use among women court referred to domestic violence intervention programs. Addictive Behaviors, 28, 1603–1610.CrossRefPubMed Stuart, G. L., Moore, T. M., Ramsey, S. E., & Kahler, C. W. (2003b). Relationship aggression and substance use among women court referred to domestic violence intervention programs. Addictive Behaviors, 28, 1603–1610.CrossRefPubMed
go back to reference Stuart, G. L., O’Farrell, T. J., & Temple, J. R. (2009). Review of the association between treatment for substance abuse and reductions in intimate partner violence. Substance Use and Misuse, 44, 1298–1317.CrossRefPubMedPubMedCentral Stuart, G. L., O’Farrell, T. J., & Temple, J. R. (2009). Review of the association between treatment for substance abuse and reductions in intimate partner violence. Substance Use and Misuse, 44, 1298–1317.CrossRefPubMedPubMedCentral
go back to reference Taft, C. T., Street, A. E., Marshall, A. D., Dowdall, D. J., & Riggs, D. S. (2007). Posttraumatic stress disorder, anger, and partner abuse among Vietnam combat veterans. Journal of Family Psychology, 21, 270–277.CrossRefPubMed Taft, C. T., Street, A. E., Marshall, A. D., Dowdall, D. J., & Riggs, D. S. (2007). Posttraumatic stress disorder, anger, and partner abuse among Vietnam combat veterans. Journal of Family Psychology, 21, 270–277.CrossRefPubMed
go back to reference Tiet, Q. Q., Finney, J. W., & Moos, R. H. (2008). Screening psychiatric patients for illicit drug use disorders and problems. Clinical Psychology Review, 28, 578–591.CrossRefPubMed Tiet, Q. Q., Finney, J. W., & Moos, R. H. (2008). Screening psychiatric patients for illicit drug use disorders and problems. Clinical Psychology Review, 28, 578–591.CrossRefPubMed
go back to reference Vedel, E. (2007). The comparative effectiveness of behavioral couple therapy in the treatment of alcohol use disorder. Dissertatie. Amsterdam: University of Amsterdam. Vedel, E. (2007). The comparative effectiveness of behavioral couple therapy in the treatment of alcohol use disorder. Dissertatie. Amsterdam: University of Amsterdam.
go back to reference Veen, H. C. J. van der, & Bogaerts, S. (2010). Huiselijk geweld in Nederland: overkoepelend synthese-rapport van het vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007–2010. Den Haag: WODC. Veen, H. C. J. van der, & Bogaerts, S. (2010). Huiselijk geweld in Nederland: overkoepelend synthese-rapport van het vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007–2010. Den Haag: WODC.
go back to reference White, H. R. (1997). Alcohol, illicit drugs, and violence. In: Stoff, D. M., Breiling, J., Maser, J. D. (Eds.). Handbook of antisocial behavior. Hoboken: John Wiley & Sons. White, H. R. (1997). Alcohol, illicit drugs, and violence. In: Stoff, D. M., Breiling, J., Maser, J. D. (Eds.). Handbook of antisocial behavior. Hoboken: John Wiley & Sons.
go back to reference Wood, S. L., & Sommers, M. S. (2011). Consequences of intimate partner violence on child witnesses: a systematic review of the literature. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 24(4), 223–236.CrossRefPubMed Wood, S. L., & Sommers, M. S. (2011). Consequences of intimate partner violence on child witnesses: a systematic review of the literature. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 24(4), 223–236.CrossRefPubMed
go back to reference Zlotnick, C., Johnson, D. M., & Kohn, R. (2006). Intimate partner violence and long-term psychosocial functioning in a national sample of American women. Journal of Interpersonal Violence, 21, 262–275.CrossRefPubMed Zlotnick, C., Johnson, D. M., & Kohn, R. (2006). Intimate partner violence and long-term psychosocial functioning in a national sample of American women. Journal of Interpersonal Violence, 21, 262–275.CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Screenen op partnermishandeling in de verslavingszorg
Waarom en hoe
Auteurs
Dr. Fleur L. Kraanen
Dr. Lieke Nentjes
Publicatiedatum
23-02-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Verslaving / Uitgave 1/2016
Print ISSN: 1574-1842
Elektronisch ISSN: 1875-7073
DOI
https://doi.org/10.1007/s12501-016-0057-y

Andere artikelen Uitgave 1/2016

Verslaving 1/2016 Naar de uitgave

Uitgelezen

Uitgelezen