Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Psychopraktijk 4/2010

01-08-2010 | Artikel

Schoolweigering bij adolescenten:

het @school project

Auteurs: Dr. F. M. Sauter, Drs. R. Snel, Dr. D. Heyne, Dr. B. M. van Widenfelt

Gepubliceerd in: Psychopraktijk | Uitgave 4/2010

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Langdurige schoolweigering kan grote gevolgen hebben voor jongeren, ouders en scholen. Het @school project stimuleert adolescenten, ouders, school en andere betrokkenen om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel: jongeren te helpen zelf weer mee te durven doen aan het leven en ‘gewoon’ naar school te gaan. Hier een beschrijving van de aanpak van het @school project mede aan de hand van een casus.
Voetnoten
1
Berg I (2002) School avoidance, school phobia, and truancy. In Lewis M (red) Child and adolescent psychiatry: A comprehensive textbook. Sydney: Lippincott Williams & Wilkins (p 1260–1266)
 
2
Vuijk P ea (2010) @school project: Prevalentie en functies van problematisch schoolverzuim in het Rotterdamse basisonderwijs. Kind en adolescent 31: 29–40
 
3
Sauter FM (2004) Counting the days, counting the ways: A study into the prevalence and management of school attendance problems in the Netherlands. Ongepubliceerde Master’s scriptie. Universiteit Leiden
 
4
Heyne D ea (2002) Evaluation of child therapy and caregiver training in the treatment of school refusal. Journal of the american academy of child and adolescent psychiatry 41: 687–695
 
5
Heyne D (1999) Evaluation of child therapy and caregiver training in the treatment of school refusal. Ongepubliceerde doctoraalscriptie. Melbourne: Monash University
 
6
Heyne D & Rollings S (2002) School refusal. Oxford: Blackwell Scientific Publications
 
7
Heyne D ea (2008) The ‘@school project’: Modular cognitivebehavioural therapy for school refusal in adolescence. Ongepubliceerde behandelgids. Leiden: Universiteit Leiden
 
8
Sauter FM ea (2010) Developmentally-appropriate cognitive-behavior therapy for adolescent school refusal: A preliminary evaluation of efficacy and acceptability. Ongepubliceerd manuscript
 
9
Savenije A ea (red) (2009) Handboek voor systeemtherapie. Utrecht: De Tijdstroom
 
10
Sells S (2001) Parenting your out of control teenager. New York: St Martin’s Press
 
Metagegevens
Titel
Schoolweigering bij adolescenten:
het @school project
Auteurs
Dr. F. M. Sauter
Drs. R. Snel
Dr. D. Heyne
Dr. B. M. van Widenfelt
Publicatiedatum
01-08-2010
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Psychopraktijk / Uitgave 4/2010
Print ISSN: 1878-4844
Elektronisch ISSN: 2210-7754
DOI
https://doi.org/10.1007/BF03089029

Andere artikelen Uitgave 4/2010

Psychopraktijk 4/2010 Naar de uitgave

Redactioneel

Redactioneel

Onze Correspondent

Rode pillen