Skip to main content
main-content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie 5/2017

25-08-2017 | De Worsteling

Schending van volmaaktheid

Schipperen tussen klachtgerichte en persoonsgerichte interventies

Auteurs: Paul de Wit, Anton Hafkenscheid

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Psychotherapie | Uitgave 5/2017

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In dit artikel wordt de gesuperviseerde behandeling beschreven van een 28-jarige vrouw met zelfbeeldproblematiek, als gevolg van een acht jaar daarvoor opgelopen aangezichtsverlamming. De zelfbeeldproblematiek wordt aanvankelijk klachtgericht behandeld vanuit de diagnosen morfodisfore stoornis en rouw. Gedurende dit behandeltraject wordt toenemend de invloed van persoonlijkheidsproblematiek manifest. De behandelfocus krijgt, in eerste instantie noodgedwongen, toenemend een persoonsgericht karakter. Dit artikel schetst de worsteling van therapeut, supervisor en patiënte om de behandeling te doen slagen, waarbij uiteindelijk wordt afgestapt van de klachtgerichte behandelfocus.
Literatuur
go back to reference American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-IV-TR). Washington: APA. American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-IV-TR). Washington: APA.
go back to reference Boelen, P. A., Hout, M. A. van den, & Bout, J. van den (2006). A cognitive-behavioral conceptualization of complicated grief. Clinical Psychology: Science and Practice, 13, 109–128. Boelen, P. A., Hout, M. A. van den, & Bout, J. van den (2006). A cognitive-behavioral conceptualization of complicated grief. Clinical Psychology: Science and Practice, 13, 109–128.
go back to reference Bouman, T. K. (2011). Protocollaire behandeling van patiënten met body dysmorphic disorder. In G. P. J. Keijsers, A. van Minnen & C. A. L. Hoogduin (red.), Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten dl, (band 2, pag. 85–117). Amsterdam: Boom. Bouman, T. K. (2011). Protocollaire behandeling van patiënten met body dysmorphic disorder. In G. P. J. Keijsers, A. van Minnen & C. A. L. Hoogduin (red.), Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten dl, (band 2, pag. 85–117). Amsterdam: Boom.
go back to reference Bout, J. van den, & Kleber, R. (2013). Lessons from PTSD for complicated grief as a new DSM mental disorder. In M. Stroebe, H. Schut & J. van den Bout (red.), Complicated grief (pag. 115–128). Londen: Routledge. Bout, J. van den, & Kleber, R. (2013). Lessons from PTSD for complicated grief as a new DSM mental disorder. In M. Stroebe, H. Schut & J. van den Bout (red.), Complicated grief (pag. 115–128). Londen: Routledge.
go back to reference Buhlmann, U., Rupf, L., Gleiss, M. J. L., Zschenderlein, K., & Kathmann, N. (2014). Seeing ‘changes’ that aren’t there: facial and object discrimination in body dysmorphic disorder. Comprehensive Psychiatry, 55, 468–474. CrossRefPubMed Buhlmann, U., Rupf, L., Gleiss, M. J. L., Zschenderlein, K., & Kathmann, N. (2014). Seeing ‘changes’ that aren’t there: facial and object discrimination in body dysmorphic disorder. Comprehensive Psychiatry, 55, 468–474. CrossRefPubMed
go back to reference Fang, A., & Wilhelm, S. (2015). Clinical features, cognitive biases and treatment of body dysmorphic disorder. Annual Review of Clinical psychology, 11, 187–212. CrossRefPubMed Fang, A., & Wilhelm, S. (2015). Clinical features, cognitive biases and treatment of body dysmorphic disorder. Annual Review of Clinical psychology, 11, 187–212. CrossRefPubMed
go back to reference Hafkenscheid, A. (2012). Hoe kameleontisch of authentiek ben ik als psychotherapeut? Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 50, 52–65. Hafkenscheid, A. (2012). Hoe kameleontisch of authentiek ben ik als psychotherapeut? Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 50, 52–65.
go back to reference Hafkenscheid, A. (2014a). De therapeutische relatie. Utrecht: De Tijdstroom. Hafkenscheid, A. (2014a). De therapeutische relatie. Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Hafkenscheid, A. (2016). Supervisierelatie en persoonsgerichte supervisie. In R. Beunderman, S. Colijn, L. Geertjens & F. van der Maas (red.), Theorie en praktijk van supervisie in de ggz (pag. 81–92). Utrecht: De Tijdstroom. Hafkenscheid, A. (2016). Supervisierelatie en persoonsgerichte supervisie. In R. Beunderman, S. Colijn, L. Geertjens & F. van der Maas (red.), Theorie en praktijk van supervisie in de ggz (pag. 81–92). Utrecht: De Tijdstroom.
go back to reference Kelly, M. M., Walters, C., & Phillips, K. A. (2010). Social anxiety and its relationship to functional impairment in body dysmorphic disorder. Behavioral Therapy, 41, 143–153. CrossRef Kelly, M. M., Walters, C., & Phillips, K. A. (2010). Social anxiety and its relationship to functional impairment in body dysmorphic disorder. Behavioral Therapy, 41, 143–153. CrossRef
go back to reference Rood, Y. R. van, & Bouman, T. K. (2007). De Nederlandstalige versie van de Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale for Body Dysmorphic Disorder (BDD-YBOCS NL). Gedragstherapie, 40, 217–227. Rood, Y. R. van, & Bouman, T. K. (2007). De Nederlandstalige versie van de Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale for Body Dysmorphic Disorder (BDD-YBOCS NL). Gedragstherapie, 40, 217–227.
go back to reference Veale, D., Anson, M., Miles, S., Pieta, M., Costa, A., & Ellison, N. (2014). Efficacy of cognitive behavior therapy versus anxiety management for body dysmorphic disorder. Psychotherapy and Psychosomatics, 83, 341–353. CrossRefPubMed Veale, D., Anson, M., Miles, S., Pieta, M., Costa, A., & Ellison, N. (2014). Efficacy of cognitive behavior therapy versus anxiety management for body dysmorphic disorder. Psychotherapy and Psychosomatics, 83, 341–353. CrossRefPubMed
go back to reference Voncken, M. J. (2013). Interpersoonlijke processen in sociale angststoornis. Gedragstherapie, 46, 219–232. Voncken, M. J. (2013). Interpersoonlijke processen in sociale angststoornis. Gedragstherapie, 46, 219–232.
Metagegevens
Titel
Schending van volmaaktheid
Schipperen tussen klachtgerichte en persoonsgerichte interventies
Auteurs
Paul de Wit
Anton Hafkenscheid
Publicatiedatum
25-08-2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Psychotherapie / Uitgave 5/2017
Print ISSN: 0165-1188
Elektronisch ISSN: 1876-5637
DOI
https://doi.org/10.1007/s12485-017-0214-8